เราชนะกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินเข้าแล้ว 1,000 บาท

โครงการเราชนะรอบ 2 มอบวงเงินให้ทุกกลุ่มจำนวน 2,000 บาทโดยแบ่งจ่ายอาทิตย์ละ 1,000 บาท วันนี้เราชนะกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและกลุ่มใช้จ่ายผ่านบัตรประชาชนรับเงิน 1000 บาทใช้จ่ายผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐ และร้านค้าอื่นๆที่เข้าร่วมโครงการ สามารถสะสมและให้จ่ายงวดสุดท้ายในวันที่ 30 มิ.ย. 64

กลุ่มโครงการเราชนะที่ได้เพิ่มเงิน 2000 บาท

 1. กลุ่มใช้จ่ายผ่านแอปเป๋าตัง
 2. กลุ่มใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 3. กลุ่มใช้จ่ายผ่านบัตรประชาชน

โดยทุกกลุ่มจะได้วงเงินโครงการเราชนะในรอบนี้เท่าๆ กัน

วงเงินเราชนะในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

โครงการเราชนะเงินเข้าวันไหน? มีคำตอบแล้ว
เราชนะเงินเข้าวันไหน วันนี้มีคำตอบ

เราชนะกลุ่มใช้จ่ายผ่านแอปเป๋าตัง

กลุ่มที่ได้รับสิทธิในโครงการเราชนะที่ใช้วงเงินผ่านแอปเป๋าตังจะได้รับเงินเพิ่มอาทิตย์ละ 1,000 บาทดังนี้

 • 20 พ.ค. ได้รับ 1,000 บาท
 • 27 พ.ค. ได้รับ 1,000 บาท

เราชนะกลุ่มใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

กลุ่มที่ได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการเราชนะจะได้รับวงเงินเพิ่มอีก 2000 บาท แบ่งจ่าย 2 อาทิตย์ดังนี้

 • 21 พ.ค. ได้รับ 1,000 บาท
 • 28 พ.ค. ได้รับ 1,000 บาท

เราชนะกลุ่มใช้จ่ายผ่านบัตรประชาชน

ท่านจะได้รับสิทธิใช้วงเงินผ่านร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าที่ร่วมโครงการ โดยเงินจะโอนเข้าบัตรประชาชน สัปดาห์ละ 1,000 บาท ดังนี้

 • 21 พ.ค. ได้รับ 1,000 บาท
 • 28 พ.ค. ได้รับ 1,000 บาท
กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดเราเงินโครงการเราชนะ 2000 บาท
ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดเราเงินเราชนะ 2000 บาททุกคน

วิธีเช็คเงินเราชนะผ่านโทรศัพท์อัตโนมัติ

 1. โทรศัพท์ 02-109 2345
 2. ฟังเสียงตอบรับจากระบบ
 3. ตรวจสอบยอดวงเงินคงเหลือ “กด 3
 4. วงเงินช่วยเหลือโครงการเราชนะกด 8
 5. กดเลขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 16 หลัก หรือเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ตามด้วย #”
 6. กดรหัส atm 6 หลัก ตามด้วย #
 7. รอฟังยอดเงินคงเหลือ
 8. วางสาย
วิธีเช็คเงินเราชนะสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร 02-1092345
วิธีเช็คเงินเราชนะสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร 02-1092345

ตารางโอนเงินเราชนะกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด

ผู้ที่ได้รับสิทธิในโครงการเราชนะกลุ่มนี้จะขึ้นสถานะว่า ท่านได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการเราชนะ

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใช้วงเงินสิทธิเราชนะผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้น ไม่สามารถใช้ผ่านแอปเป๋าตังได้ เริ่มใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ.2564 สามารถสะสมใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2564

 • ลำดับที่ 9 วันที่ 21 พ.ค. ได้รับ 675 หรือ 700 บาท ได้รับจริง 1,000 บาท
 • ลำดับที่ 10 วันที่ 28 พ.ค. ได้รับ 675 หรือ 700 บาท ได้รับจริง 1,000 บาท
เราชนะ2 เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและกลุ่มใช้สิทธิผ่านบัตรประชาชนแล้ว 1000 บาท
โครงการเราชนะกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิกาแห่งรัฐแล้ว 1000 บาท

อ้างอิง 1, 2

เรื่องใหม่ล่าสุด

วิธีลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 4 คนละครึ่งรอบใหม่รับวงเงินใช้จ่ายผ่านแอปเป๋าตัง

วิธีสมัครคนละครึ่งเฟส 4 สมัครคนละครึ่งรอบใหม่ผ่าน www.คนละครึ่ง.com

พร้อมเปิดให้สมัครคนละครึ่งเฟส 4 คนเก่ากดยืนยันในแอปเป๋าตัง คนใหม่ลงทะเบียนคนละครึ่งรอบใหม่ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com