บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนรับเงินเพิ่ม 300บาท พ.ย. – ธ.ค. 64

อัปเดต :

ครม. อนุมัติเพิ่มวงเงินให้ 4 โครงการคือ โครงการช่วยเหลือกลุ่มพิเศษ โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ โครงการคนละครึ่ง และผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนรับเงินเพิ่มอีกเดิอนละ 300 บาท ในเดือน พฤศจิกายน ถึง ธันวาคม 2564 (2 เดือน)

เพิ่มวงเงินเข้า 4 โครงการของรัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปี 2564

  1. โครงการเพิ่มกำลังซื้อ
  2. โครงการช่วยเหลือกลุ่มพิเศษ
  3. โครงการคนละครึ่ง เฟส 3
  4. โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้

1. โครงการเพิ่มกำลังซื้อ ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนรับเงินเพิ่ม 300 บาท

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนรับเงินเพิ่มคนละ 300 บาทจากเดิมที่ได้รับทุกเดือนอยู่แล้ว 200 บาท แต่ในเดือน พฤศจิกายนจะได้รับเงินเพิ่มเข้าไปในวันที่ 1 รวมจะได้รับเงิน 500 บาท

*ผู้รับสิทธิ์มีจำนวนประมาณ 13.5 ล้านคน

เพิ่มเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนรับเงินเข้าอีกคนละ 300บาท รวมรับ 700 - 800 บาท
กลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนรับเงินเพิ่ม รวมรับ 700 – 800 บาท

2. โครงการช่วยเหลือกลุ่มพิเศษที่ใช้จ่ายผ่านบัตรประจำตัวประชาชน รับเงินเพิ่ม 300 บาท

ท่านที่ได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษ (กลุ่มใม่มีสมาร์ทโฟน หรือ ไม่มีมือถือ) โดยใช้จ่ายผ่านบัตรประชาชนจะได้เงินเพิ่มอีก 300 บาท 2 เดือน คือ พฤศจิกายน และ ธันวาคม 2564

*ผู้ที่ได้รับสิทธิ์มีประมาณ 2.3 ล้านคน

กลุ่มที่เคยได้รับสิทธิ์โครงการเราชนะในกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน (ไม่มีมือถือ)

สามารถตรวจสอบสิทธิ์ของผ่านผ่านเว็บไซต์เราชนะ.com ได้เลยครับ

เพิ่มเงินเข้าบัตรประจำตัวประชาชน 300 บาท ให้กลุ่มเราชนะไม่มีสมาร์ทโฟน
เติมเงินให้กลุ่มช่วยเหลือพิเศษ ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรประชาชน

3. โครงการคนละครึ่ง เฟส 3 รับเงินเพิ่ม 1,500 บาท

กลุ่มแอปเป๋าตังที่ได้รับสิทธิคนละครึ่ง เฟส 3 จะได้รับวงเงินเพิ่มดังนี้

รวมแล้วจะได้รับสิทธิ์ตลอดโครงการคนละครึ่ง เฟสที่ 3 จำนวน 4,500 บาท

ท่านสามารถตรวจสอบสิทธิ์ หรือลงทะเบียนคนละครึ่งได้ที่เว็บไซต์ คนละครึ่ง.com

*ผู้ได้รับสิทธิ์โครงการมีจำนวนประมาณ 28 ล้านคน

เพิ่มวงเงินเข้าแอปเป๋าตังอีก 1500บาทใช้จ่ายในแอปเป๋าตัง
เพิ่มเงินโครงการคนละครึ่งเข้าแอปเป๋าตัง 1500บาท

4. โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ รับเงินเพิ่ม 3,000  บาท

ผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะได้รับวงเงิน e-voucher จำนวน เดิม 7,000 บาท ปรับใหม่เป็น 10,000 บาท โดยจะได้รับเพิ่มจำนวน 3,000 บาทจากครั้งก่อน โดยจะไช้สิทธิ์ได้ถึง 31 ธ.ค. 2564 นี้เท่านั้น

เพิ่มเงินเข้าโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้อีก 3000บาท รวมแล้วจะได้รับทั้งสิ้น 10,000 บาทใช้จ่ายถึง 31 ธันวาคม
วงเงินเพิ่มเข้าโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ รับอีก 3000 บาท
เพิ่มเงินเข้าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนรับเงินเพิ่มอีก 300บาท 2 เดือน
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนรับเงินเพิ่มออีก 3ร้อยบาท

เรื่องที่เกี่ยวข้อง