สิทธิประโยชน์และสวัสดิการรัฐ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนรับเงินเพิ่ม 300บาท พ.ย. – ธ.ค. 64

แชร์

ส่งไลน์

ครม. อนุมัติเพิ่มวงเงินให้ 4 โครงการคือ โครงการช่วยเหลือกลุ่มพิเศษ โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ โครงการคนละครึ่ง และผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนรับเงินเพิ่มอีกเดิอนละ 300 บาท ในเดือน พฤศจิกายน ถึง ธันวาคม 2564 (2 เดือน)

เพิ่มวงเงินเข้า 4 โครงการของรัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปี 2564

  1. โครงการเพิ่มกำลังซื้อ
  2. โครงการช่วยเหลือกลุ่มพิเศษ
  3. โครงการคนละครึ่ง เฟส 3
  4. โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้

1. โครงการเพิ่มกำลังซื้อ ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนรับเงินเพิ่ม 300 บาท

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนรับเงินเพิ่มคนละ 300 บาทจากเดิมที่ได้รับทุกเดือนอยู่แล้ว 200 บาท แต่ในเดือน พฤศจิกายนจะได้รับเงินเพิ่มเข้าไปในวันที่ 1 รวมจะได้รับเงิน 500 บาท

*ผู้รับสิทธิ์มีจำนวนประมาณ 13.5 ล้านคน

เพิ่มเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนรับเงินเข้าอีกคนละ 300บาท รวมรับ 700 - 800 บาท
กลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนรับเงินเพิ่ม รวมรับ 700 – 800 บาท

2. โครงการช่วยเหลือกลุ่มพิเศษที่ใช้จ่ายผ่านบัตรประจำตัวประชาชน รับเงินเพิ่ม 300 บาท

ท่านที่ได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษ (กลุ่มใม่มีสมาร์ทโฟน หรือ ไม่มีมือถือ) โดยใช้จ่ายผ่านบัตรประชาชนจะได้เงินเพิ่มอีก 300 บาท 2 เดือน คือ พฤศจิกายน และ ธันวาคม 2564

*ผู้ที่ได้รับสิทธิ์มีประมาณ 2.3 ล้านคน

กลุ่มที่เคยได้รับสิทธิ์โครงการเราชนะในกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน (ไม่มีมือถือ)

สามารถตรวจสอบสิทธิ์ของผ่านผ่านเว็บไซต์เราชนะ.com ได้เลยครับ

เพิ่มเงินเข้าบัตรประจำตัวประชาชน 300 บาท ให้กลุ่มเราชนะไม่มีสมาร์ทโฟน
เติมเงินให้กลุ่มช่วยเหลือพิเศษ ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรประชาชน

3. โครงการคนละครึ่ง เฟส 3 รับเงินเพิ่ม 1,500 บาท

กลุ่มแอปเป๋าตังที่ได้รับสิทธิคนละครึ่ง เฟส 3 จะได้รับวงเงินเพิ่มดังนี้

รวมแล้วจะได้รับสิทธิ์ตลอดโครงการคนละครึ่ง เฟสที่ 3 จำนวน 4,500 บาท

ท่านสามารถตรวจสอบสิทธิ์ หรือลงทะเบียนคนละครึ่งได้ที่เว็บไซต์ คนละครึ่ง.com

*ผู้ได้รับสิทธิ์โครงการมีจำนวนประมาณ 28 ล้านคน

เพิ่มวงเงินเข้าแอปเป๋าตังอีก 1500บาทใช้จ่ายในแอปเป๋าตัง
เพิ่มเงินโครงการคนละครึ่งเข้าแอปเป๋าตัง 1500บาท

4. โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ รับเงินเพิ่ม 3,000  บาท

ผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะได้รับวงเงิน e-voucher จำนวน เดิม 7,000 บาท ปรับใหม่เป็น 10,000 บาท โดยจะได้รับเพิ่มจำนวน 3,000 บาทจากครั้งก่อน โดยจะไช้สิทธิ์ได้ถึง 31 ธ.ค. 2564 นี้เท่านั้น

เพิ่มเงินเข้าโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้อีก 3000บาท รวมแล้วจะได้รับทั้งสิ้น 10,000 บาทใช้จ่ายถึง 31 ธันวาคม
วงเงินเพิ่มเข้าโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ รับอีก 3000 บาท
เพิ่มเงินเข้าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนรับเงินเพิ่มอีก 300บาท 2 เดือน
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนรับเงินเพิ่มออีก 3ร้อยบาท

เรื่องใหม่ล่าสุด

วิธีสมัครสินเชื่อแรบบิทแคช pantip ตามคำแนะนำ 100 คะแนนเต็ม ได้วงเงิน 50,000 บาท

วิธีสมัครแรบบิทแคช pantip มีคนได้ 100 คะแนน แอปกู้เงินถูกกฎหมาย

แนะนำวิธีสมัครแรบบิทแคช pantip มีคนมาแนะนำว่าลงทะเบียนได้คะแนน 100 ทำให้กู้สินเชื่อแรบบิทแคช rabbit cash ผ่านการอนุมัติได้วงเงิน 50,000 บาท

ขอสเตทเม้นกรุงเทพผ่านแอป bualuangM app และ วิธีขอสเตทเม้นออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

วิธีขอสเตทเม้นกรุงเทพ statement ย้อนหลังออนไลน์ ผ่านแอปมือถือ 2565

วิธีและขั้นตอนขอสเตทเม้นย้อนหลังธนาคารกรุงเทพ ล่าสุดสามารถขอสเตทเม้นกรุงเทพได้ผ่านแอป Bualuang M หรือ ขอรายการเดินบัญชีออนไลน์ได้แล้ว

วิธีสมัครสินเชื่อออมสินผ่านเว็บไซต์ฺ สินเชื่อเพื่อคุณ ให้ลูกค้าเก่า มีรายได้ประจำกู้รายละ 30,000 บาท

วิธีสมัครสินเชื่อเพื่อคุณ ธนาคารออมสิน ให้กู้รายละ 30,000 ผ่อน 2 ปี

รายละเอียดสินเชื่อเพื่อคุณธนาคารออมสิน ปล่อยให้ลูกค้าเก่าประเภทลูกค้าอาชีพรายได้ประจำ หรือ พนักงานประจำมีเงินเดือนกู้เงินได้รายละ 30,000 บาท

วิธีสมัครสินเชื่อแรบบิทแคช rabbit cash แอพเงินกู้ถูกกฏหมาย ให้รายละไม่เกิน 60,000 บาท

สินเชื่อแรบบิทแคช สมัครสินเชื่อ rabbit cash กู้เงิน 3,000 – 100,000

คุณสมบัติผู้สมัครแอพเงินกู้แรบบิทแคช สินเชื่อแรบบิทแคชสินเชื่อเงินด่วนสมัครผ่านแอพเงินกู้ rabbit cash วงเงินรายละไม่เกิน 100,000 บาท ผ่อนนาน