คนละครึ่งเฟส 5 นายกยอมรับใช้เงินเยอะได้ผลดี ขอให้รอลุ้น 1500 บาท

อัปเดต :

โครงการคนละครึ่งเฟส 5 มีความคืบหน้าแล้ว เมื่อวันที่ 19 เมษายนมีนักข่าวได้สอบถามถึงแนวทางความคืบหน้าโครงการคนละครึ่งรอบใหม่ นายกได้ยอมรับว่าให้แนวทางไปแล้ว เป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ใช้เงินเยอะแต่ได้ผลดี ทางด้านหอการค้าเสนอ 1,500 บาทใช้ยาวถึงสินปี 2565

โครงการคนละครึ่งเฟส 5 ใช้จ่ายวงเงินผ่านแอปเป๋าตัง
ความคืบหน้าโครงการคนละครึ่งเฟส 5

ความคืบหน้าโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ล่าสุดนายกให้แนวทางไว้แล้ว – 19 เม.ย. 65

นายก : ปัญหาคือ จะต้องหางบประมาณมาจากไหน?

ความคิดเห็นจาก กกร. (ที่หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย)

ในภาวะที่เศรษฐกิจยังต้องการแรงกระตุ้น ภาครัฐควรพิจารณาต่ออายุโครงการคนละครึ่ง และโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เพื่อช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจในช่วงไตรมาสที่ 2 และ 3 ของปี 2565

กกร. คือ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถานบัน (สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ สมาคมธนาคารไทย)

โครงการคนละครึ่งรอบใหม่ ใช้จ่ายผ่านแอปเป๋าตัง 1,200 บาท
คนละครึ่ง เฟส 4 ใช้จ่ายผ่านเป๋าตัง 1200 บาท

ความคืบหน้าคนละครึ่งระยะที่ 4 (คนละครึ่งเฟส 4)

ข้อมูล ณ วันที่ 22 มีนาคม 2565 มีผู้ใช้สิทธิ์ทั้งผู้ที่ได้รับสิทธิ์คนละครึ่งเฟส 3 และ ผู้ใช้สิทธิ์รายใหม่ รวม 26.26 ล้านราย วงเงินใช้จ่าย 57,037.1 ล้านบาท

สรุปใช้จ่ายวงเงินคนละครึ่งที่ไหนบ้าง?

  1. ร้านธงฟ้าประชารัฐ 9,777.2 ล้านบาท
  2. ร้านค้า OTOP 2.560.2 ล้านบาท
  3. ร้านค้าทั่วไป 19,714.4 ล้านบาท
  4. ร้นบริการ 1,012.9 ล้านบาท
  5. กิจการขนส่งสาธารณะ 107.3 ล้านบาท

ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งเฟส 4 ได้ถึง 30 เมษายน 2565 โดยโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ยังคงต้องรอ ครม. พิจารณาเป็นลำดับต่อไป

ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง เฟส 4 มีกว่า 1.35 ล้านราย และผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ 9.28 หมื่นราย (ประชาชนใช้จ่ายผ่านช่องทางนี้กว่า 1,559.1 ล้านบาท)

กระทรวงการคลังชีแจ้งความคืบหน้าโครงการคนละครึ่งเฟส 4 และ คนละครึ่งเฟส 5
อัปเดตความคืบหน้าคนละครึ่งเฟส 4

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 65

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 2 ระว่างวันที่ 1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 65

งบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี 56.44% ของวงเงิน 235,908 ล้านบาท

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 เป็นรายงานทางการเงินงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 65

FAQ ถาม ตอบ เกียวกับคนละครึ่งรอบใหม่ – คนละครึ่งเฟส5

คนละครึ่งเฟส5 ใช้ได้วันไหน?

รอหน่วยงานที่เกียวข้องยื่นเรื่องเข้า ครม.

วิธีสมัครคนละครึ่งรอบใหม่เฟส 5 ?

ตอนนี้ยังไม่มีการเปิดให้สมัครโครงการคนละครึ่งเฟส 5

คนละครึ่งรอบใหม่ได้เงินกี่บาท ?

ไม่มีรายละเอียด ณ ตอนนี้

เปิดให้ลงทะเบียนคนละครึ่งรอบใหม่ วันไหน?

ยังไม่มีความคืบหน้า

 

อ้างอิงกรมบัญชีกลาง / อัปเดตคนละครึ่งเฟส 4 / เว็บไซต์กระทรวงการคลัง / เว็บไซต์หอการค้าไทย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง