วิธียืมเงินด่วนออนไลน์ กู้เงินผ่านแอป ไม่เช็คเครดิตบูโร สมัครสินเชื่อเงินด่วน

วิธีโอนเงินออกจากแอปเป๋าตังล่าสุด 2566 ถอนเงิน g wallet ออกจากเป๋าตัง

เปิดขั้นตอนและวิธีโอนเงินออกจากแอปเป๋าตังเข้าบัญชีธนาคาร หรือบัญชีพร้อมเพย์ promptpay จากเมนู G-Wallet ในแอปเป๋าตัง ท่านสามารถโอนเงินออกไปยังบัญชีธนาคารของคนอื่นได้เพียงกดเมนูโอนเงินในส่วนทำธุรกรรม G-Wallet ซึ่งเป็นวิธีโอนเงินออกจากแอพเป๋าตังแบบออนไลน์ง่ายๆ

ขั้นตอนโอนเงินออกจากแอปเป๋าตัง G Wallet

 1. กดเข้าแอปเป๋าตัง
 2. ใส่รหัส pin 6 หลัก
 3. กดเมนู G Wallet 
 4. กดเมนู โอนเงิน
 5. เลือกธนาคารปลายทางที่รับเงินจากแอปเป๋าตัง หรือ กรอกหมายเลขพร้อมเพย์
 6. ระบุจำนวนเงินที่ต้องการโอนออกจากแอปเป๋าตัง
 7. ตรวจสอบและกด ยืนยัน
 8. ใส่รหัส pin 6 หลักเพื่อยืนยันอีกครั้ง
 9. ระบบแจ้งโอนเงินสำเร็จพร้อมกับบันทึกสลิปการโอนเงินออกจากแอพเป๋าตังไว้เป็นหลักฐานการทำธุรกรรม

ขั้นตอนที่ 1 เข้าแอปเป๋าตังที่หน้าจอมือถือ

กดเข้าแอปเป๋าตัง paotang บนหน้าจอโทรศัพท์มือถือเพื่อทำรายการ

หากยังไม่ติดตั้งแอปเป๋าตังแนะนำให้อ่านวิธีติดตั้งและอัปเดตแอปเป๋าตังเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด

กดเข้าแอปเป๋าตัง paotang เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดบนหน้าจอมือถือ
กดเข้าแอปเป๋าตัง paotang

ขั้นตอนที่ 2 ใส่รหัส pin 6 หลัก

ให้ท่านใส่รหัส pin เพื่อเข้าใช้งานเป๋าตัง หากท่านลืมรหัสโปรดกดปุ่มเมนู ลืมรหัส pin ครับ

👍 วิธีแก้ไขเมื่อลืมรหัส pin เข้าใช้งานแอปเป๋าตัง

ป้อนรหัส pin 6 หลัก หากท่านลืมให้กดปุ่มลืมรหัส pin ได้เลยครับ
ให้ท่านใส่รหัส pin 6 หลักเพื่อใช้งานแอปเป๋าตัง

ขั้นตอนที่ 3 กดเมนู G Wallet

เมื่อเข้าระบบแอปเป๋าตังเรียบร้อยแล้วจะพบกับเมนู G-Wallet ให้ท่านกดเลือกที่เมนูนี้ครับ

G Wallet คือ วงเงินอิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้จ่ายหรือชำระสินค้าได้เหมือนกับเงินสด โดยจะมีวงเงินให้ใช้สิทธิตามโครงการรัฐบาลเพื่อกระตุ้นและพื้นฟูเศรษฐกิจ เพื่อคนไทยรวมอยู่ด้วย

เลือกเมนู G-Wallet ในแอปเป๋าตัง
เลือก G Wallet ในแอปเป๋าตงเพื่อโอนเงินออก

ขั้นตอนที่ 4 หมวดหมู่ธุรกรรม เลือกเมนูโอนเงิน

ในเมนู G-Wallet ให้ท่านเลื่อนลงมาด้านล่างของหน้าจอ จะพบหมวดหมู่ทำธุรกรรม และจะมีเมนูโอนเงินออกจากแอปเป๋าตังให้ท่านกดเลือกได้เลยครับ

เมนูโอนเงินออกจากแอปเป๋าตังจะอยู่ด้านล่างๆ ในหมวดหมู่ธุรกรรม
เลือกเมนูโอนเงินออกจากแอปเป๋าตัง

ขั้นตอนที่ 5 เลือกธนาคารปลายทาง หรือ กรอกหมายเลขพร้อมเพย์

ท่านสามารถเลือกโอนเงินออกจากแอพเป๋าตังด้วย 3 วิธีคือ

 1. โอนเงินพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน 13 หลัก (รวมถึงพร้อมเพย์หมายเลขผู้เสียภาษีด้วย)
 2. โอนเงินพร้อมเพย์หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 10 หลัก
 3. โอนเงินไปยังบัญชีธนาคารต่างๆ

ในตัวอย่างนี้จะสาธิตการโอนเงินออกจากแอปเป๋าตังด้วยวิธีพร้อมเพย์หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

กรอกหมายเลขบัญชีธนาคารหรือหมายเลขพร้อมเพย์ที่ต้องการโอนเงินออกจากเป๋าตัง
กรอกหมายเลขบัญชีธนาคาร หรือ หมายเลขพร้อมเพย์

ขั้นตอนที่ 6 ระบุจำนวนเงินที่ต้องการโอนเออกจากเป๋าตัง

ให้ท่านใส่จำนวงเงินที่ต้องการโอนออกจากแอพเป๋าตัง โดยจำนวนเงินที่จะโอนออกนั้นจะต้องไม่ต่ำกว่าวงเงินใน G Wallet

ยกตัวอย่าง วงเงินใน G Wallet มี 1,200 บาท และท่านต้องโอนออกไป 1,000 บาท แบบนี้ถูกต้อง (เพราะยอดเงินที่ถอนออกมีไม่เกินวงเงนิที่มีใน G Wallet)

กรอกตัวเลขที่ต้องการโอนเงินออกจากเป๋าตัง
ป้อนจำนวนเงินที่ต้องการโอนออก

ขั้นตอนที่ 7 ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง

ให้ท่านตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีผู้รับเงินปลายทาง และจำนวนเงินที่ท่านต้องการโอนออกจากเป๋าตัง หากถุกต้องให้กดปุ่ม ยืนยันการโอนเงิน

ตรวจสอบยอดเงินและบัญชีผู้รับเงิน หากถูกต้องกดยืนยันการโอนเงิน
ตรวจสอบบัญชีผู้รับ หากถูกต้องกดปุ่ม ยืนยันการโอนเงิน

ขั้นตอนที่ 8 ใส่รหัสยืนยันการโอนเงินออกจาก G wallet เป๋าตัง

ให้ท่านยืนยันการทำรายการด้วยการใส่รหัส pin 6 หลัก

ใส่รหัส pin 6 หลักเพื่อยืนยันการทำรายการโอนเงินออกจากแอพเป๋าตัง
ยืนยันรหัส pin เพื่อทำรายการโอนเงินออกจาก G Wallet

ขั้นตอนที่ 9 ระบบแจ้งโอนเงินออกจากแอปเป๋าตังสำเร็จ

โดยจะทำการบันทึกสลิปการโอนเงินอัตโนมัติ หากท่านผูก G Wallet เข้ากับ LINE ระบบแจ้งเตือนในไลน์ก็จะส่งข้อความมายัง LINE ของเรา

สลิปโอนเงินออกจากแอพเป๋าตัง
ระบบแจ้งเรียบร้อยและบันทึกสลิปการโอนเงินเก็บไว้ในเครื่อง

ถามตอบ โอนเงินออกจาก G wallet เป๋าตัง ?

โอนเงินออกจากแอปเป๋าตังไปธนาคารอะไรได้บ้าง?

ตอบ ทุกธนาคาร

โอนเงินเข้าพร้อมเพย์หมายเลขโทรศัพท์ได้หรือไม่?

ตอบ ได้ และยังสามารถโอนเงินไปยังพร้อมเพย์หมายเลขบัตรประชาชน และหมายเลขผู้เสียภาษีได้อีกด้วย

โอนเงินคนละครึ่งออกจากเป๋าตังได้ไหม?

ตอบ ไม่ได้

คนละครึ่งเฟส 4 โอนเงินออกจากแอพเป๋าตังได้ไหม?

ตอบ ไม่ได้

โอนเงินออกจากเป๋าตังไม่ได้ต้องทำอย่างไร?

ตอบ ให้ท่านเช็คยอดเงินที่มีในเมนู G wallet ก่อนว่ามีวงเงินเกินกว่ายอดที่โอนออกหรือไม่

โอนเงินออกไม่ได้ขึ้นสถานะ 1100 คืออะไร?

ตอบ สถานะ 1100 คือ ขออภัยค่ะ ไม่สามารถทำรายการได้ในขณะนี้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง วิธีแก้ไข คือ ให้ท่านเว้นระยะเวลา เช่น 10 -20 นาที แล้วทำรายการใหม่ ครับ

โอนเงินไม่ได้ ติดสถานะ 0404 คืออะไร?

ตอบ สถานะ 0404 คือ ขออภัยค่ะ ไม่สามารถทำรายการได้ในขณะนี้ กรุณาลองหใม่อีกครั้ง วิธีแก้ไขคือ รอประมาณ 10 -20 นาทีแล้วให้ท่านเข้าแอปเป๋าตังเพื่อทำรายการใหม่ครับ

ระบบแจ้งผ่านไลน์ line ว่ามีการโอนเงินออกจาก G Wallet แอปเป๋าตัง
ระบบแจ้งเงินออกจากแอปเป๋าตัง

เรื่องใหม่ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอปมันนี่ทันเดอร์ money thunder app เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอพพลิเคชันมันนี่ทันเดอร์ app money thunder แอปกู้เงินถูกฎหมาย วงเงิน 100,000 บาท ของบริษัท อบาคัส

วิธีติดตั้งแอปมันนี่ทันเดอร์ app money thunder แอปกู้เงินออนไลน์ถูกกฎหมาย วงเงินอนุมัติสินเชื่อ 100,000 บาท

finn app บริการเบิกเงินเดือนล่วงหน้า 4000 บาท สูงสุด 5000 บาท

finn app เบิกเงินล่วงหน้า สูงสุด 5000 บาท ไม่เช็คบูโร เป็นบริการเบิกเงินเดือนล่วงหน้าฟิน finn

อีก 1 ทางเลือกบริการ finn app เบิกเงินล่วงหน้า ไม่เช็คเครดิตบูโร สูงสุด 4000 บาท ให้ทิปบ่อย ปรับสูงสุดเบิกเงินเดือนได้ 5000 บาท

ของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน 2024 / 2567 มี 2 โครงการรับ 111 ล้านบาท

ของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน 2567 / 2024 มีออมมีลุ้น และ วินัยดีมีเงิน 500 บาท

โครงการของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน ปีนี้ก็เช่นเดิม มอบเงินใน 2 โครงการ คือ มีออม มีลุ้น และ โครงการวินัยดีมีเงิน 500 บาท