วิธียืมเงินด่วนออนไลน์ กู้เงินผ่านแอป ไม่เช็คเครดิตบูโร สมัครสินเชื่อเงินด่วน

วิธีโอนเงินออกจากแอปเป๋าตังล่าสุด 2566 ถอนเงิน g wallet ออกจากเป๋าตัง

เปิดขั้นตอนและวิธีโอนเงินออกจากแอปเป๋าตังเข้าบัญชีธนาคาร หรือบัญชีพร้อมเพย์ promptpay จากเมนู G-Wallet ในแอปเป๋าตัง ท่านสามารถโอนเงินออกไปยังบัญชีธนาคารของคนอื่นได้เพียงกดเมนูโอนเงินในส่วนทำธุรกรรม G-Wallet ซึ่งเป็นวิธีโอนเงินออกจากแอพเป๋าตังแบบออนไลน์ง่ายๆ

ขั้นตอนโอนเงินออกจากแอปเป๋าตัง G Wallet

 1. กดเข้าแอปเป๋าตัง
 2. ใส่รหัส pin 6 หลัก
 3. กดเมนู G Wallet 
 4. กดเมนู โอนเงิน
 5. เลือกธนาคารปลายทางที่รับเงินจากแอปเป๋าตัง หรือ กรอกหมายเลขพร้อมเพย์
 6. ระบุจำนวนเงินที่ต้องการโอนออกจากแอปเป๋าตัง
 7. ตรวจสอบและกด ยืนยัน
 8. ใส่รหัส pin 6 หลักเพื่อยืนยันอีกครั้ง
 9. ระบบแจ้งโอนเงินสำเร็จพร้อมกับบันทึกสลิปการโอนเงินออกจากแอพเป๋าตังไว้เป็นหลักฐานการทำธุรกรรม

ขั้นตอนที่ 1 เข้าแอปเป๋าตังที่หน้าจอมือถือ

กดเข้าแอปเป๋าตัง paotang บนหน้าจอโทรศัพท์มือถือเพื่อทำรายการ

หากยังไม่ติดตั้งแอปเป๋าตังแนะนำให้อ่านวิธีติดตั้งและอัปเดตแอปเป๋าตังเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด

กดเข้าแอปเป๋าตัง paotang เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดบนหน้าจอมือถือ
กดเข้าแอปเป๋าตัง paotang

ขั้นตอนที่ 2 ใส่รหัส pin 6 หลัก

ให้ท่านใส่รหัส pin เพื่อเข้าใช้งานเป๋าตัง หากท่านลืมรหัสโปรดกดปุ่มเมนู ลืมรหัส pin ครับ

👍 วิธีแก้ไขเมื่อลืมรหัส pin เข้าใช้งานแอปเป๋าตัง

ป้อนรหัส pin 6 หลัก หากท่านลืมให้กดปุ่มลืมรหัส pin ได้เลยครับ
ให้ท่านใส่รหัส pin 6 หลักเพื่อใช้งานแอปเป๋าตัง

ขั้นตอนที่ 3 กดเมนู G Wallet

เมื่อเข้าระบบแอปเป๋าตังเรียบร้อยแล้วจะพบกับเมนู G-Wallet ให้ท่านกดเลือกที่เมนูนี้ครับ

G Wallet คือ วงเงินอิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้จ่ายหรือชำระสินค้าได้เหมือนกับเงินสด โดยจะมีวงเงินให้ใช้สิทธิตามโครงการรัฐบาลเพื่อกระตุ้นและพื้นฟูเศรษฐกิจ เพื่อคนไทยรวมอยู่ด้วย

เลือกเมนู G-Wallet ในแอปเป๋าตัง
เลือก G Wallet ในแอปเป๋าตงเพื่อโอนเงินออก

ขั้นตอนที่ 4 หมวดหมู่ธุรกรรม เลือกเมนูโอนเงิน

ในเมนู G-Wallet ให้ท่านเลื่อนลงมาด้านล่างของหน้าจอ จะพบหมวดหมู่ทำธุรกรรม และจะมีเมนูโอนเงินออกจากแอปเป๋าตังให้ท่านกดเลือกได้เลยครับ

เมนูโอนเงินออกจากแอปเป๋าตังจะอยู่ด้านล่างๆ ในหมวดหมู่ธุรกรรม
เลือกเมนูโอนเงินออกจากแอปเป๋าตัง

ขั้นตอนที่ 5 เลือกธนาคารปลายทาง หรือ กรอกหมายเลขพร้อมเพย์

ท่านสามารถเลือกโอนเงินออกจากแอพเป๋าตังด้วย 3 วิธีคือ

 1. โอนเงินพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน 13 หลัก (รวมถึงพร้อมเพย์หมายเลขผู้เสียภาษีด้วย)
 2. โอนเงินพร้อมเพย์หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 10 หลัก
 3. โอนเงินไปยังบัญชีธนาคารต่างๆ

ในตัวอย่างนี้จะสาธิตการโอนเงินออกจากแอปเป๋าตังด้วยวิธีพร้อมเพย์หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

กรอกหมายเลขบัญชีธนาคารหรือหมายเลขพร้อมเพย์ที่ต้องการโอนเงินออกจากเป๋าตัง
กรอกหมายเลขบัญชีธนาคาร หรือ หมายเลขพร้อมเพย์

ขั้นตอนที่ 6 ระบุจำนวนเงินที่ต้องการโอนเออกจากเป๋าตัง

ให้ท่านใส่จำนวงเงินที่ต้องการโอนออกจากแอพเป๋าตัง โดยจำนวนเงินที่จะโอนออกนั้นจะต้องไม่ต่ำกว่าวงเงินใน G Wallet

ยกตัวอย่าง วงเงินใน G Wallet มี 1,200 บาท และท่านต้องโอนออกไป 1,000 บาท แบบนี้ถูกต้อง (เพราะยอดเงินที่ถอนออกมีไม่เกินวงเงนิที่มีใน G Wallet)

กรอกตัวเลขที่ต้องการโอนเงินออกจากเป๋าตัง
ป้อนจำนวนเงินที่ต้องการโอนออก

ขั้นตอนที่ 7 ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง

ให้ท่านตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีผู้รับเงินปลายทาง และจำนวนเงินที่ท่านต้องการโอนออกจากเป๋าตัง หากถุกต้องให้กดปุ่ม ยืนยันการโอนเงิน

ตรวจสอบยอดเงินและบัญชีผู้รับเงิน หากถูกต้องกดยืนยันการโอนเงิน
ตรวจสอบบัญชีผู้รับ หากถูกต้องกดปุ่ม ยืนยันการโอนเงิน

ขั้นตอนที่ 8 ใส่รหัสยืนยันการโอนเงินออกจาก G wallet เป๋าตัง

ให้ท่านยืนยันการทำรายการด้วยการใส่รหัส pin 6 หลัก

ใส่รหัส pin 6 หลักเพื่อยืนยันการทำรายการโอนเงินออกจากแอพเป๋าตัง
ยืนยันรหัส pin เพื่อทำรายการโอนเงินออกจาก G Wallet

ขั้นตอนที่ 9 ระบบแจ้งโอนเงินออกจากแอปเป๋าตังสำเร็จ

โดยจะทำการบันทึกสลิปการโอนเงินอัตโนมัติ หากท่านผูก G Wallet เข้ากับ LINE ระบบแจ้งเตือนในไลน์ก็จะส่งข้อความมายัง LINE ของเรา

สลิปโอนเงินออกจากแอพเป๋าตัง
ระบบแจ้งเรียบร้อยและบันทึกสลิปการโอนเงินเก็บไว้ในเครื่อง

ถามตอบ โอนเงินออกจาก G wallet เป๋าตัง ?

โอนเงินออกจากแอปเป๋าตังไปธนาคารอะไรได้บ้าง?

ตอบ ทุกธนาคาร

โอนเงินเข้าพร้อมเพย์หมายเลขโทรศัพท์ได้หรือไม่?

ตอบ ได้ และยังสามารถโอนเงินไปยังพร้อมเพย์หมายเลขบัตรประชาชน และหมายเลขผู้เสียภาษีได้อีกด้วย

โอนเงินคนละครึ่งออกจากเป๋าตังได้ไหม?

ตอบ ไม่ได้

คนละครึ่งเฟส 4 โอนเงินออกจากแอพเป๋าตังได้ไหม?

ตอบ ไม่ได้

โอนเงินออกจากเป๋าตังไม่ได้ต้องทำอย่างไร?

ตอบ ให้ท่านเช็คยอดเงินที่มีในเมนู G wallet ก่อนว่ามีวงเงินเกินกว่ายอดที่โอนออกหรือไม่

โอนเงินออกไม่ได้ขึ้นสถานะ 1100 คืออะไร?

ตอบ สถานะ 1100 คือ ขออภัยค่ะ ไม่สามารถทำรายการได้ในขณะนี้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง วิธีแก้ไข คือ ให้ท่านเว้นระยะเวลา เช่น 10 -20 นาที แล้วทำรายการใหม่ ครับ

โอนเงินไม่ได้ ติดสถานะ 0404 คืออะไร?

ตอบ สถานะ 0404 คือ ขออภัยค่ะ ไม่สามารถทำรายการได้ในขณะนี้ กรุณาลองหใม่อีกครั้ง วิธีแก้ไขคือ รอประมาณ 10 -20 นาทีแล้วให้ท่านเข้าแอปเป๋าตังเพื่อทำรายการใหม่ครับ

ระบบแจ้งผ่านไลน์ line ว่ามีการโอนเงินออกจาก G Wallet แอปเป๋าตัง
ระบบแจ้งเงินออกจากแอปเป๋าตัง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

คนละครึ่งเฟส 5 นายกยอมรับใช้เงินเยอะได้ผลดี ขอให้รอลุ้น 1500 บาท

วิธีอัปเดตแอปเป๋าตังเวอร์ชั่นใหม่ 11.28.0 บนโทรศัพท์ Android และ iOS

วิธีแก้ไขแอปเป๋าตังเข้าไม่ได้ ไม่สามารถทำรายการได้ในขณะนี้ 9999 ไอโฟน

ยืนยันคนละครึ่งเฟส 4 ทำอย่างไร ต้องยืนยันก่อนวันไหน ถึงจะได้เงิน 1200

วิธียืนยันตัวตนคนละครึ่งเฟส 4 ผ่านตู้ atm ธนาคารกรุงไทย รับ 1,200 บาท

วิธีอัปเดตแอปเป๋าตังเวอร์ชั่นใหม่ 11.50.0 เพื่อใช้เงินคนละครึ่ง เฟส 5

เรื่องใหม่ล่าสุด

วิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ สำหรับคนพิการที่ต้องการมีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ออมสิน ธกส และ กรุงไทย

วิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ บัญชีเงินฝาก ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย pantip 2566

ขั้นตอนและวิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ อัปเดต 2566 วิธีเปิดบัญชีธนาคารออมสินสำหรับผู้พิการ และ วิธีเปิดบัญชีกรุงไทย คนพิการ ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอปการไฟฟ้า pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่

แอปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แอป pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่ ตรวจสอบค่าไฟฟ้า จ่ายค่าไฟฟ้า แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง

เปิดตัวแอปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด 3.2.11 ตรวจสอบค่าไฟฟ้า จ่ายเงินค่าไฟฟ้า แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง ios และ android

วิธีสมัครค่าน้ำ หรือ วิธีลงทะเบียนค่าน้ำประปา รอบใหม่ รับวงเงินช่วย 100 บาทต่อเดือน สวัสดิการแห่งรัฐ

ลงทะเบียนค่าน้ำ เงินช่วยค่าน้ำ สูงสุด 100 บาทต่อเดือน รับส่วนลดค่าน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค

เปิดขั้นตอนและวิธีลงทะเบียนค่าน้ำประปา กับการประปาส่วนภูมิภาค รับเงินช่วยเหลือสูงสุดเดือนละ 100 บาท ต่อเดือน ต่อครัวเรือน

วิธีลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสูงสุด 315 บาทต่อเดือน/ครัวเรือน/สิทธิ

2 วิธี ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้ารอบใหม่ สูงสุด 315 บาท/ครัวเรือน/สิทธิ โดยเริ่มได้รับสิทธิเมษายน 2566 เป็นต้นไป บัตรคนจน

เอกสารที่ใช้ลงทะเบียนค่าไฟฟรี รอบใหม่ 2566 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

ลงทะเบียนค่าไฟฟรี 2566 ใช้เอกสารอะไรบ้าง? ลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ ใช้ไฟฟ้าฟรีสูงสุด 315 บาท ต่อเดือน

เอกสารที่ต้องใช้ลงทะเบียนค่าไฟฟรีรอบใหม่ 2566 พร้อมกับสถานะที่ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าฟรี 2566 ผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

ขั้นตอนและวิธีลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ลงทะเบียนรับเงินค่าไฟฟ้ารอบใหม่

ขั้นตอนลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://welfareregis.pea.co.th/

แนะนำวิธีลงทะเบียนค่าไฟฟรี สูงสุด 315 บาท สำหรับผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 เริ่ม 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป