วิธีโอนเงินออกจากแอปเป๋าตังล่าสุด 2566 ถอนเงิน g wallet ออกจากเป๋าตัง

อัปเดต :

เปิดขั้นตอนและวิธีโอนเงินออกจากแอปเป๋าตังเข้าบัญชีธนาคาร หรือบัญชีพร้อมเพย์ promptpay จากเมนู G-Wallet ในแอปเป๋าตัง ท่านสามารถโอนเงินออกไปยังบัญชีธนาคารของคนอื่นได้เพียงกดเมนูโอนเงินในส่วนทำธุรกรรม G-Wallet ซึ่งเป็นวิธีโอนเงินออกจากแอพเป๋าตังแบบออนไลน์ง่ายๆ

ขั้นตอนโอนเงินออกจากแอปเป๋าตัง G Wallet

 1. กดเข้าแอปเป๋าตัง
 2. ใส่รหัส pin 6 หลัก
 3. กดเมนู G Wallet 
 4. กดเมนู โอนเงิน
 5. เลือกธนาคารปลายทางที่รับเงินจากแอปเป๋าตัง หรือ กรอกหมายเลขพร้อมเพย์
 6. ระบุจำนวนเงินที่ต้องการโอนออกจากแอปเป๋าตัง
 7. ตรวจสอบและกด ยืนยัน
 8. ใส่รหัส pin 6 หลักเพื่อยืนยันอีกครั้ง
 9. ระบบแจ้งโอนเงินสำเร็จพร้อมกับบันทึกสลิปการโอนเงินออกจากแอพเป๋าตังไว้เป็นหลักฐานการทำธุรกรรม

ขั้นตอนที่ 1 เข้าแอปเป๋าตังที่หน้าจอมือถือ

กดเข้าแอปเป๋าตัง paotang บนหน้าจอโทรศัพท์มือถือเพื่อทำรายการ

หากยังไม่ติดตั้งแอปเป๋าตังแนะนำให้อ่านวิธีติดตั้งและอัปเดตแอปเป๋าตังเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด

กดเข้าแอปเป๋าตัง paotang เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดบนหน้าจอมือถือ
กดเข้าแอปเป๋าตัง paotang

ขั้นตอนที่ 2 ใส่รหัส pin 6 หลัก

ให้ท่านใส่รหัส pin เพื่อเข้าใช้งานเป๋าตัง หากท่านลืมรหัสโปรดกดปุ่มเมนู ลืมรหัส pin ครับ

👍 วิธีแก้ไขเมื่อลืมรหัส pin เข้าใช้งานแอปเป๋าตัง

ป้อนรหัส pin 6 หลัก หากท่านลืมให้กดปุ่มลืมรหัส pin ได้เลยครับ
ให้ท่านใส่รหัส pin 6 หลักเพื่อใช้งานแอปเป๋าตัง

ขั้นตอนที่ 3 กดเมนู G Wallet

เมื่อเข้าระบบแอปเป๋าตังเรียบร้อยแล้วจะพบกับเมนู G-Wallet ให้ท่านกดเลือกที่เมนูนี้ครับ

G Wallet คือ วงเงินอิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้จ่ายหรือชำระสินค้าได้เหมือนกับเงินสด โดยจะมีวงเงินให้ใช้สิทธิตามโครงการรัฐบาลเพื่อกระตุ้นและพื้นฟูเศรษฐกิจ เพื่อคนไทยรวมอยู่ด้วย

เลือกเมนู G-Wallet ในแอปเป๋าตัง
เลือก G Wallet ในแอปเป๋าตงเพื่อโอนเงินออก

ขั้นตอนที่ 4 หมวดหมู่ธุรกรรม เลือกเมนูโอนเงิน

ในเมนู G-Wallet ให้ท่านเลื่อนลงมาด้านล่างของหน้าจอ จะพบหมวดหมู่ทำธุรกรรม และจะมีเมนูโอนเงินออกจากแอปเป๋าตังให้ท่านกดเลือกได้เลยครับ

เมนูโอนเงินออกจากแอปเป๋าตังจะอยู่ด้านล่างๆ ในหมวดหมู่ธุรกรรม
เลือกเมนูโอนเงินออกจากแอปเป๋าตัง

ขั้นตอนที่ 5 เลือกธนาคารปลายทาง หรือ กรอกหมายเลขพร้อมเพย์

ท่านสามารถเลือกโอนเงินออกจากแอพเป๋าตังด้วย 3 วิธีคือ

 1. โอนเงินพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน 13 หลัก (รวมถึงพร้อมเพย์หมายเลขผู้เสียภาษีด้วย)
 2. โอนเงินพร้อมเพย์หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 10 หลัก
 3. โอนเงินไปยังบัญชีธนาคารต่างๆ

ในตัวอย่างนี้จะสาธิตการโอนเงินออกจากแอปเป๋าตังด้วยวิธีพร้อมเพย์หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

กรอกหมายเลขบัญชีธนาคารหรือหมายเลขพร้อมเพย์ที่ต้องการโอนเงินออกจากเป๋าตัง
กรอกหมายเลขบัญชีธนาคาร หรือ หมายเลขพร้อมเพย์

ขั้นตอนที่ 6 ระบุจำนวนเงินที่ต้องการโอนเออกจากเป๋าตัง

ให้ท่านใส่จำนวงเงินที่ต้องการโอนออกจากแอพเป๋าตัง โดยจำนวนเงินที่จะโอนออกนั้นจะต้องไม่ต่ำกว่าวงเงินใน G Wallet

ยกตัวอย่าง วงเงินใน G Wallet มี 1,200 บาท และท่านต้องโอนออกไป 1,000 บาท แบบนี้ถูกต้อง (เพราะยอดเงินที่ถอนออกมีไม่เกินวงเงนิที่มีใน G Wallet)

กรอกตัวเลขที่ต้องการโอนเงินออกจากเป๋าตัง
ป้อนจำนวนเงินที่ต้องการโอนออก

ขั้นตอนที่ 7 ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง

ให้ท่านตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีผู้รับเงินปลายทาง และจำนวนเงินที่ท่านต้องการโอนออกจากเป๋าตัง หากถุกต้องให้กดปุ่ม ยืนยันการโอนเงิน

ตรวจสอบยอดเงินและบัญชีผู้รับเงิน หากถูกต้องกดยืนยันการโอนเงิน
ตรวจสอบบัญชีผู้รับ หากถูกต้องกดปุ่ม ยืนยันการโอนเงิน

ขั้นตอนที่ 8 ใส่รหัสยืนยันการโอนเงินออกจาก G wallet เป๋าตัง

ให้ท่านยืนยันการทำรายการด้วยการใส่รหัส pin 6 หลัก

ใส่รหัส pin 6 หลักเพื่อยืนยันการทำรายการโอนเงินออกจากแอพเป๋าตัง
ยืนยันรหัส pin เพื่อทำรายการโอนเงินออกจาก G Wallet

ขั้นตอนที่ 9 ระบบแจ้งโอนเงินออกจากแอปเป๋าตังสำเร็จ

โดยจะทำการบันทึกสลิปการโอนเงินอัตโนมัติ หากท่านผูก G Wallet เข้ากับ LINE ระบบแจ้งเตือนในไลน์ก็จะส่งข้อความมายัง LINE ของเรา

สลิปโอนเงินออกจากแอพเป๋าตัง
ระบบแจ้งเรียบร้อยและบันทึกสลิปการโอนเงินเก็บไว้ในเครื่อง

ถามตอบ โอนเงินออกจาก G wallet เป๋าตัง ?

โอนเงินออกจากแอปเป๋าตังไปธนาคารอะไรได้บ้าง?

ตอบ ทุกธนาคาร

โอนเงินเข้าพร้อมเพย์หมายเลขโทรศัพท์ได้หรือไม่?

ตอบ ได้ และยังสามารถโอนเงินไปยังพร้อมเพย์หมายเลขบัตรประชาชน และหมายเลขผู้เสียภาษีได้อีกด้วย

โอนเงินคนละครึ่งออกจากเป๋าตังได้ไหม?

ตอบ ไม่ได้

คนละครึ่งเฟส 4 โอนเงินออกจากแอพเป๋าตังได้ไหม?

ตอบ ไม่ได้

โอนเงินออกจากเป๋าตังไม่ได้ต้องทำอย่างไร?

ตอบ ให้ท่านเช็คยอดเงินที่มีในเมนู G wallet ก่อนว่ามีวงเงินเกินกว่ายอดที่โอนออกหรือไม่

โอนเงินออกไม่ได้ขึ้นสถานะ 1100 คืออะไร?

ตอบ สถานะ 1100 คือ ขออภัยค่ะ ไม่สามารถทำรายการได้ในขณะนี้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง วิธีแก้ไข คือ ให้ท่านเว้นระยะเวลา เช่น 10 -20 นาที แล้วทำรายการใหม่ ครับ

โอนเงินไม่ได้ ติดสถานะ 0404 คืออะไร?

ตอบ สถานะ 0404 คือ ขออภัยค่ะ ไม่สามารถทำรายการได้ในขณะนี้ กรุณาลองหใม่อีกครั้ง วิธีแก้ไขคือ รอประมาณ 10 -20 นาทีแล้วให้ท่านเข้าแอปเป๋าตังเพื่อทำรายการใหม่ครับ

ระบบแจ้งผ่านไลน์ line ว่ามีการโอนเงินออกจาก G Wallet แอปเป๋าตัง
ระบบแจ้งเงินออกจากแอปเป๋าตัง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง