ชื่อกลางคืออะไร จะใส่ไหม ลงทะเบียนคนละครึ่ง 3000 บาท

เปิดคำถามชื่อกลางคืออะไร แล้วเราจำเป็นต้องใส่ไหมในการลงทะเบียนเราชนะ

ชื่อกลาง คือ ชื่อรอง ในต่างประเทศเรียกว่า Middle name ซึ่งพบใช้ส่วนมากในประเทศที่มีชื่อ – นามสกุลซ้ำกันมาก (ไม่นิยมในประเทศไทย)

  • ไม่ใช่ชื่อเล่น
  • ไม่ใช่ชื่อฉายา
  • ไม่ใช่ชื่อในวงการบัญเทิง

ตาม พ.ร.บ. ชื่อบุคคล พ.ศ.2505 บุคคลสัญชาติไทยต้องมีชื่อตัวและชื่อสกุล และ “จะมีชื่อรองด้วยก็ได้

  • ชื่อตัว คือ ชื่อประจำตัวบุคคล
  • ชื่อรอง คือ ชื่อซึ่งประกอบถัดจากชื่อตัว
  • ชื่อสกุล คือ ชื่อประจำวงศ์สกุล

👍 ความหมาย 3 สถานะโครงการเราชนะ

👍 วิธีลแอปเป๋าตังรอเงินเราชนะ 7000 บาท

👍 โครงการเราชนะ กดเป็นเงินสดไม่ได้

ชื่อกลางคืออะไรจำเป็นต้องใส่ไหม
ชื่อกลาง คืออะไรจำเป็นต้องใส่ไหม

ไม่มีชื่อกลาง ไม่ต้องใส่ข้อมูล

กรุงไทยตอบแล้ว ชื่อกลาง จำเป็นต้องป้อนไหม

กรณีที่ไม่มี ชื่อกลาง จำเป็นต้องกรอกหรือไม่ ?

  • ตอบ : ขอให้กรอกข้อมูลตามบัตรประจำตัวประชาชน เท่านั้น
  • (กรณีที่ท่านไม่มีชื่อกลางไม่ต้องกรอกข้อมูลใด ๆ ลงในช่องนี้)

ล่าสุดเจ้าหน้าที่ยืนยันเวลา 11.38 น.

ชื่อกลางคืออะไร (middle name)
ชื่อกลางคืออะไร (middle name)

สำหรับท่านที่ป้อนข้อมูลไปแล้วจะทำอย่างไร

Krungtahai Care : กรณีลูกค้าใส่ชื่อกลางไปแล้ว แนะนำให้รอ SMS แจ้งผลก่อนนะคะ แล้วค่อยมาลงทะเบียนใหม่จนกว่าจะสำเร็จค่ะ ปิดลงทะเบียนวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ค่ะ

  • สรุปคือ รอ SMS
  • และลงทะเบียนใหม่ ก่อน 12 ก.พ.
ชื่อกลางคือชื่อสำรอง หากไม่มีก็ไม่ต้องใส่ในการลงทะเบียนเราชนะ
ชื่อกลางคือชื่อสำรอง หากไม่มีก็ไม่ต้องใส่ในการลงทะเบียนเราชนะ

อ้างอิง 1 , อ้างอิง 2 , อ้างอิง 3

เรื่องใหม่ล่าสุด