ชื่อกลางคืออะไร จะใส่ไหม ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ปี 2565 (บัตรคนจน , บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)

อัปเดต :

เปิดคำถามชื่อกลางคืออะไร แล้วเราจำเป็นต้องใส่ไหมในการลงทะเบียนเราชนะ / คนละครึ่ง / บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ชื่อกลาง คือ ชื่อรอง ในต่างประเทศเรียกว่า Middle name ซึ่งพบใช้ส่วนมากในประเทศที่มีชื่อ – นามสกุลซ้ำกันมาก (ไม่นิยมในประเทศไทย)

ตาม พ.ร.บ. ชื่อบุคคล พ.ศ.2505 บุคคลสัญชาติไทยต้องมีชื่อตัวและชื่อสกุล และ “จะมีชื่อรองด้วยก็ได้

แล้วชื่อกลางคืออะไร ?

สรุปความหมายของชื่อกลางอีกครั้ง ชื่อกลาง คือ ชื่อรอง

ล่าสุด เว็บไซต์โครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ปี 2565 ก็มีช่อง ชื่อกลาง

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่อยู่ หากท่านไม่มีชื่อกลาง ก็ไม่ต้องลง หรือ สำหรับใครที่ป้อนไปแล้ว ก็ขอให้แก้ไขหากมีโอกาส ครับ

เว็บไซต์โครงการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ มีช่องชื่อกลางอีกแล้ว
เว็บไซต์ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ มีช่องชื่อกลาง

👍 ความหมาย 3 สถานะโครงการเราชนะ

👍 วิธีลแอปเป๋าตังรอเงินเราชนะ 7000 บาท

👍 โครงการเราชนะ กดเป็นเงินสดไม่ได้

เว็บไซต์โครงการเราชนะ มีช่องชื่อกลาง middle name ให้กรอกเหมือนกับโครงการอื่นๆ
ลงทะเบียนโครงการของรัฐจะมีช่องชื่อกลางปรากฎเสมอ

ไม่มีชื่อกลาง ไม่ต้องใส่ข้อมูล

กรุงไทยตอบแล้ว ชื่อกลาง จำเป็นต้องป้อนไหม

กรณีที่ไม่มี ชื่อกลาง จำเป็นต้องกรอกหรือไม่ ?

ล่าสุดเจ้าหน้าที่ยืนยันเวลา 11.38 น.

ชื่อกลางคืออะไร (middle name)
ชื่อกลางคืออะไร (middle name)

สำหรับท่านที่ป้อนข้อมูลไปแล้วจะทำอย่างไร

Krungtahai Care : กรณีลูกค้าใส่ชื่อกลางไปแล้ว แนะนำให้รอ SMS แจ้งผลก่อนนะคะ แล้วค่อยมาลงทะเบียนใหม่จนกว่าจะสำเร็จค่ะ ปิดลงทะเบียนวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ค่ะ

ชื่อกลางคือชื่อสำรอง หากไม่มีก็ไม่ต้องใส่ในการลงทะเบียนเราชนะ
ชื่อกลางคือชื่อสำรอง หากไม่มีก็ไม่ต้องใส่ในการลงทะเบียนเราชนะ

อ้างอิง  1 , 2 , 3

เรื่องที่เกี่ยวข้อง