สถานะท่านไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ เราชนะคืออะไร

โครงการเราชนะมีข้อความแจ้งสถานะท่านไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ คือ ?

มาตรการเราชนะสนับสนุนวงเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพจำนวนไม่เกิน 7,000 บาทต่อคน โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่มีสิทธิ์ประมาณ 30 ล้านคน โดยเริ่มใช้สิทธิเดือนกุมภาพันธ์ ถึง พฤษภาคม 2564

โครงการเราชนะแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มดังนี้

 1. กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 2. กลุ่มผู้มีสิทธิคนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกัน
 3. ไม่ได้อยู่ใน 2 กลุ่มแรก
 4. กลุ่มพิเศษ (ผู้ไม่มีโทรศัพท์มือถือ)

👍 วิธีดาวน์โหลดแอพเป๋าตัง เวอร์ชั่นล่าสุด

👍 วิธีลงทะเบียนเราชนะ 7,000 บาท แบบละเอียด

👍 โครงการเราชนะ กดเป็นเงินสดไม่ได้

โครงการเราชนะ มาตรการช่วยเหลือประชาชน 7000 บาท
โครงการเราชนะ มาตรการช่วยเหลือประชาชน 7000 บาท

เริ่มให้ลงทะเบียนเราชนะแล้ว (29 ม.ค.)

สำหรับกลุ่มที่จะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนคือคนที่ “ไม่มี” บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและกลุ่มที่ “ไม่มีสิทธิ์“ในโครงการคนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกัน (หรือเรียกว่ากลุ่มที่ 3)

www.เราชนะ.com

 • 29 ม.ค. เปิดให้ลงทะเบียน
 • 8 ก.พ. ทยอยตรวจสอบสิทธิผ่านเว็บไซต์
 • 12 ก.พ. ปิดให้ลงทะเบียน (กลุ่ม 3)
 • 18 ก.พ. เริ่มใช้สิทธิเราชนะได้
 • 31 พ.ค. ปิดโครงการเราชนะ

*ยอดเงินจะได้ทุกๆอาทิตย์

สถานะโครงการเราชนะ

 1. ระบบได้รับข้อมุลของท่านแล้ว
 2. ท่านไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ (กลุ่ม 2)
 3. ท่านไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ (กลุ่ม 3)

สถานะที่ 1 ระบบได้รับข้อมูลของท่านแล้ว

สถานะนี้คือยืนยันว่าท่านได้ทำการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะแล้ว โดยกดลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com

ระบบได้รับข้อมูลของท่านแล้ว โดยจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของท่านตามเงื่อนไขโครงการต่อไป ทั้งนี้ท่านสามารถตวจสอบสิทธิผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ. 64 เป็นต้นไป

 • เป็นสถานะที่ยืนยันว่าท่านได้ลงทะเบียนเราชนะเรียบร้อยแล้ว (ยังไม่ได้สิทธิ์)
โครงการเราชนะ มาตรการช่วยเหลือประชาชน 7000 บาท
สถานะโครงการเราชนะ ระบบได้รับข้อมูลของท่านแล้ว

สถานะที่ 2 ท่านไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ (กลุ่มที่ 2)

หากท่านเป็นผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วท่านจะได้รับสิทธิเราชนะมูลค่า 7,000 บาทอัตโนมัติโดยไม่ต้องมาลงทะเบียนที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com

แต่หากท่านลงทะเบียน ท่านจะได้รับสถานะนี้ครับ

ท่านไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ เนื่องจากท่านอยู่ในกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทั้งนี้ ท่านจะได้รับวงเงินช่วยเหลือตลอดระยะเวลาโครงการ ฯ ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทุก ๆ วันศุกร์ของแต่ละสัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

 • คือสถานะท่านไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ รอเงินเข้าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้เลยครับ

ตารางเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 • 5 ก.พ. รับ 675 หรือ 700 บาท
 • 12 ก.พ. รับ 675 หรือ 700 บาท
 • 19 ก.พ. รับ 675 หรือ 700 บาท
 • 26 ก.พ. รับ 675 หรือ 700 บาท
 • 5 มี.ค. รับ 675 หรือ 700 บาท
 • 12 มี.ค. รับ 675 หรือ 700 บาท
 • 19 มี.ค. รับ 675 หรือ 700 บาท
 • 26 มี.ค. รับ 675 หรือ 700 บาท

*ยอดวงเงินเราชนะสามารถสะสมเพื่อใช้จ่ายได้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ครับ

สถานะเราชนะ ท่านไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ เนื่องจากท่านอยู่ในกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
สถานะเราชนะ ท่านไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ เนื่องจากท่านอยู่ในกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สถานะที่ 3 ท่านไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ (กลุ่มที่ 3)

สำหรับท่านที่ได้รับสิทธิคนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกันอยู่แล้ว  และได้มาทำการลงทะเบียนที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com จะได้รับสถานะนี้

ท่านไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ เนื่องจากท่านอยู่ในกลุ่มผู้ลงทะเบียนสำเร็จในโครงการคนละครึ่ง หรือ เราเที่ยวด้วยกัน และผ่านการยืนยันตัวตนเปิดใช้ G-Wallet (ภายในวันที่ 27 ม.ค. 64) ทั้งนี้ท่านสามารถตรวจสอบสิทธิผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้ตั้งแต่ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

 • คือสถานะท่านไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ รอระบบคัดกรอง

👍 วิธีกดรับสิทธิเราชนะในแอปเป๋าตัง

ตารางเงินเข้าผู้ได้รับสิทธิผ่านแอปเป๋าตัง

 • 18 ก.พ. ได้รับ 2,000 บาท
 • 25 ก.พ. ได้รับ 1,000 บาท
 • 4 มี.ค. ได้รับ 1,000 บาท
 • 11 มี.ค. ได้รับ 1,000 บาท
 • 18 มี.ค. ได้รับ 1,000 บาท
 • 25 มี.ค. ได้รับ 1,000 บาท

*รวมวงเงินที่ได้รับ 7,000 บาทตลอดโครงการ และท่านสามารถสะสมยอดวงเงินที่จะใช้ได้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 64 ครับ

สถานะท่านไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ โครงการเราชนะ

สถานะท่านไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ โครงการเราชนะ

 

หากมีความคืบหน้าสถานะของโครงการเราชนะแอดมินเว็บ18peeจะรีบแจ้งให้ทราบต่อไปครับ

LINE icon

ส่งไลน์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

วิธีอัปเดตเป๋าตังเป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด 11.0.9

วิธีอัปเดตเป๋าตังเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด 11.0.9 รองรับคนละครึ่ง

ธนาคารกรุงไทยเปิดวิธีอัปเดตเป๋าตังเวอร์ชั่นใหม่ 11.0.9 เพื่อรองรับโครงการคนละครึ่งเฟสที่ 3 พร้อมใช้สิทธิในเดือนกรกฏาคม 2564 นี้