สถานะท่านไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ เราชนะคืออะไร

อัปเดต :

โครงการเราชนะมีข้อความแจ้งสถานะท่านไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ คือ ?

มาตรการเราชนะสนับสนุนวงเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพจำนวนไม่เกิน 7,000 บาทต่อคน โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่มีสิทธิ์ประมาณ 30 ล้านคน โดยเริ่มใช้สิทธิเดือนกุมภาพันธ์ ถึง พฤษภาคม 2564

โครงการเราชนะแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มดังนี้

  1. กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
  2. กลุ่มผู้มีสิทธิคนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกัน
  3. ไม่ได้อยู่ใน 2 กลุ่มแรก
  4. กลุ่มพิเศษ (ผู้ไม่มีโทรศัพท์มือถือ)

👍 วิธีดาวน์โหลดแอพเป๋าตัง เวอร์ชั่นล่าสุด

👍 วิธีลงทะเบียนเราชนะ 7,000 บาท แบบละเอียด

👍 โครงการเราชนะ กดเป็นเงินสดไม่ได้

โครงการเราชนะ มาตรการช่วยเหลือประชาชน 7000 บาท
โครงการเราชนะ มาตรการช่วยเหลือประชาชน 7000 บาท

เริ่มให้ลงทะเบียนเราชนะแล้ว (29 ม.ค.)

สำหรับกลุ่มที่จะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนคือคนที่ “ไม่มี” บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและกลุ่มที่ “ไม่มีสิทธิ์“ในโครงการคนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกัน (หรือเรียกว่ากลุ่มที่ 3)

www.เราชนะ.com

*ยอดเงินจะได้ทุกๆอาทิตย์

สถานะโครงการเราชนะ

  1. ระบบได้รับข้อมุลของท่านแล้ว
  2. ท่านไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ (กลุ่ม 2)
  3. ท่านไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ (กลุ่ม 3)

สถานะที่ 1 ระบบได้รับข้อมูลของท่านแล้ว

สถานะนี้คือยืนยันว่าท่านได้ทำการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะแล้ว โดยกดลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com

ระบบได้รับข้อมูลของท่านแล้ว โดยจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของท่านตามเงื่อนไขโครงการต่อไป ทั้งนี้ท่านสามารถตวจสอบสิทธิผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ. 64 เป็นต้นไป

โครงการเราชนะ มาตรการช่วยเหลือประชาชน 7000 บาท
สถานะโครงการเราชนะ ระบบได้รับข้อมูลของท่านแล้ว

สถานะที่ 2 ท่านไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ (กลุ่มที่ 2)

หากท่านเป็นผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วท่านจะได้รับสิทธิเราชนะมูลค่า 7,000 บาทอัตโนมัติโดยไม่ต้องมาลงทะเบียนที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com

แต่หากท่านลงทะเบียน ท่านจะได้รับสถานะนี้ครับ

ท่านไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ เนื่องจากท่านอยู่ในกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทั้งนี้ ท่านจะได้รับวงเงินช่วยเหลือตลอดระยะเวลาโครงการ ฯ ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทุก ๆ วันศุกร์ของแต่ละสัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

ตารางเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

*ยอดวงเงินเราชนะสามารถสะสมเพื่อใช้จ่ายได้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ครับ

สถานะเราชนะ ท่านไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ เนื่องจากท่านอยู่ในกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
สถานะเราชนะ ท่านไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ เนื่องจากท่านอยู่ในกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สถานะที่ 3 ท่านไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ (กลุ่มที่ 3)

สำหรับท่านที่ได้รับสิทธิคนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกันอยู่แล้ว  และได้มาทำการลงทะเบียนที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com จะได้รับสถานะนี้

ท่านไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ เนื่องจากท่านอยู่ในกลุ่มผู้ลงทะเบียนสำเร็จในโครงการคนละครึ่ง หรือ เราเที่ยวด้วยกัน และผ่านการยืนยันตัวตนเปิดใช้ G-Wallet (ภายในวันที่ 27 ม.ค. 64) ทั้งนี้ท่านสามารถตรวจสอบสิทธิผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้ตั้งแต่ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

👍 วิธีกดรับสิทธิเราชนะในแอปเป๋าตัง

ตารางเงินเข้าผู้ได้รับสิทธิผ่านแอปเป๋าตัง

*รวมวงเงินที่ได้รับ 7,000 บาทตลอดโครงการ และท่านสามารถสะสมยอดวงเงินที่จะใช้ได้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 64 ครับ

สถานะท่านไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ โครงการเราชนะ

สถานะท่านไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ โครงการเราชนะ

 

หากมีความคืบหน้าสถานะของโครงการเราชนะแอดมินเว็บ18peeจะรีบแจ้งให้ทราบต่อไปครับ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง