เงินช่วยเหลือ

รอบเช้าเปลี่ยนสถานะ

เราไม่ทิ้งกัน

เราไม่ทิ้งกันพรุ่งนี้ คาดการณ์สีส้มเปลี่ยนสถานะเป็นสีเขียว

รอบเช้าที่จะเปลี่ยนสถานะจะเป็นสีส้มคือกลุ่มทบทวนสิทธิ โดยส่วนใหญ่คือคนที่ไปรายงานตัวที่ธนาคารกรุงไทย