คนอุบลฯไม่ทิ้งกัน แจกเงิน 2 พันบาท ให้ผู้ได้รับผลกระทบ

อัปเดต :

ที่อุบลฯ พม. แจกเงิน 2 พันบาท สำหรับผู้เดือดร้อน

จังหวัดอุบลฯ แจกเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด 2 พันบาท
จังหวัดอุบลฯ แจกเงินช่วย 2 พันบาท

ยืนยันจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 กรมประชาสัมพันธ์ โดยได้โพสต์

“จังหวัดอุบลฯ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน เพื่อมอบเงินสงเคราะห์ 2 พันบาท”

👍 ปฏิทินเงินเดือน อสม. ประจำปี 2564

👍 สมัครสมาชิก ฌาปนกิจสงเคราะห์ อสม.

👍 เปิดลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่

เงื้อนไข คือ

เอกสาร คือ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี

โทร 045-344-641 หรือ 045-344-579
ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

อ้างอิง : สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

เรื่องที่เกี่ยวข้อง