เงินช่วยเหลือ พม 1000 บาท , 2000 บาท และ 3000 บาท มีขั้นตอนการขอรับเงินช่วยเหลือจาก พมจ. อย่างไร?

อัปเดต :

เดือดร้อนจริง พม. ยื่นมือเข้าช่วยพร้อมแนะนำวิธีขอรับเงินช่วยเหลือ พม 1 – 3 พันบาท

สวัสดิการสังคมที่ พม ดำเนินการอยู่ หนึ่งในนั้นมีการให้เงินช่วยเหลือ พม จำนวน 1,000 – 3,000 บาท ตามเกณฑ์พิจารณาของคณะกรรมการ พมจ. จังหวัดนั้นๆ โดยขั้นตอนมีไม่กี่ขั้นตอนซึ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบ หรือ ผู้ที่ได้รับความเดือนร้อนปัญหาทางสังคม สามารถติดต่อขอรับได้ที่ พมจ. ครับ

-> วิธียืมเงินด่วน 5,000 บาท สินเชื่อส่วนบุคคลเมืองไทยแคปปิตอล

เงินช่วยเหลือ พม 1000 - 3000 บาท
วิธีขอรับเงินช่วยเหลือ พม 1 – 3 พันบาท ผ่าน พมจ.

จากที่มีข่าวส่งต่อใน Line แอดมินตรวจสอบแล้ว ยืนยันเป็นข่าวจริงครับ

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

ครั้งที่ 19/2563 วันที่ 19 พฤษภาคม 2563

กระทรวง : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรม/หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

หน่วงงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ช่องทางติดต่อ โทร 02-659-6466 หรือ https://www.m-society.go.th

 1. หัวข้อเรื่อง “พม. จ่ายเงินสงเคราห์ฯ รายละ 2,000 บาท ช่วยผู้ที่ประสบปัญหาสังคมและ Covid-19”
 2. หัวข้อสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง พม.จ่ายเงินสงเคราะห์ฯ รายละ 2,000 บาท ช่วยผู้ที่ประสบปัญหาสังคมและ Covid-19

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ดำเนินการมาตรการช่วยเหลือ ด้านอาหาร ที่พัก เครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรค แก่ผู้ได้รับผลกระทบและเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และได้ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์รายละไม่เกิน 2,000 บาท ซึ่งไม่ใช่เป็นเงินเยียวยา แต่เป็นเงินเพื่อสนับสนุนมาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาลที่กำลัง เร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหากับการระบาดของ COVID-19

สำหรับการจ่ายเงินสงเคราะห์ฯ รายละไม่เกิน 2,000 บาท หรือเครื่องอุปโภคบริโภค เน้นกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน อาทิ เด็ก เยาวชน คนพิการ ผู้สูงอายุ สตรี ผู้มีรายได้น้อย คนไร้ที่พึ่ง ชาวเขา หรือประชาชนทั่วไปที่มีความเดือดร้อนจากปัญหาในสังคม โดยนักสังคมสงเคราะห์ที่ลงไปตรวจสอบในพื้นที่ หากพบว่ามีความเดือดร้อนจริงก็จะดำเนินการช่วยเหลือเร่งด่วน ตามขั้นตอนและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทั้งนี้ หากประชาชนที่กำลังประสบปัญหาทางสังคม หรือได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 หรือพบเห็นผู้ที่ต้องการขอรับความช่วยเหลือ สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ทุกจังหวัดในภูมิลำเนาที่อยู่อาศัย หรือ แจ้งมายัง ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร 1300 บริการฟรี 24 ชั่วโมง

โดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ดาวโหลดเอกสารราชการกดที่นี่)

อ้างอิง พม. ยะลา

วิธีการขอรับความช่วยเหลือ หรือ เงินช่วยเหลือจาก พมจ.

โดยจะมีให้ท่านเลือกเร็วสุด กับ ช้าหน่อยแต่ได้เงินช่วยเหลือ พม จริงแน่นอน โดยรวบรวมลิงก์ไว้ในที่นี้หมดแล้วครับ – รวมลิงก์เว็บไซต์ พมจ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พมจ

วิธีที่ 1 วิธีที่เร็วที่สุด

โทร 1300 ขอรับความช่วยเหลือว่าเราเดือดร้อนจริง 5-7 วันทำการ พม. จะส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบว่าเราลำบากจริงไหม

วิธีที่ 2 อาจจะช้าหน่อย

 1. กดที่ลิ้ง พม. ประจำจังหวัดไต้ข่าวนี้
 2. ทักข้อความไปขอรับความช่วยเหลือ
 3. แจ้งว่าเราเดือดร้อนจริงๆ
 4. พูดคุยกับ พม. ให้เขาเข้าใจว่าเราต้องการรับความช่วยเหลือจริงๆ
 5. หากผ่านขั้นตอนเบื้องต้น พม จะนัดวันเข้ามาตรวจสอบเราว่าลำบากจริงๆไหม (โดยเขาจะขอเบอร์โทรเราไว้)
 6. เมื่อ พม เข้ามาตรวจสอบอาจจะพูดคุยกับเรา ถ่ายรูปบ้าน ถ่ายรูปเกี่ยวกับชีวิตของเรา
 7. เมื่อเสร็จแล้วก็รอ ประมาณ 4-8 อาทิตย์
 8. จะมี sms แจ้งเงินเข้า 1-3พันบาท ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ ที่มาตรวจสอบเรา (บางคนก็ได้ 1 พัน บางคนก็ได้ 3 พัน)

  รับโอนเงินจาก พม 3 พันบาท
  รับโอนเงินจาก พม 3 พันบาท (ภาพของคุณ ตัวละคร ลับ )

แอดมินได้รวบรวมเพจเฟสบุ๊คของ พม. ประจำจังหวัดเพื่อให้ท่านได้ติดต่อสอบถามโดยตรง ท่านสามารถกดลิ้งจังหวัดที่ท่านอาศัยอยู่ได้เลยครับ (พม. ยื่นมือเข้าช่วยสำหรับผู้ที่เดือดร้อนจริงๆเท่านั้น)

ภาคไต้

 1. กระบี่ https://bit.ly/2UpKuR2
 2. ชุมพร https://bit.ly/30qeOPd
 3. ตรัง https://bit.ly/30qeOPd
 4. นครศรีธรรมราช https://bit.ly/3hfEFiK
 5. นราธิวาส https://bit.ly/3fai8SY
 6. ปัตตานี https://bit.ly/30qIuvD
 7. พังงา https://bit.ly/2Utx8U5
 8. พัทลุง https://bit.ly/3cIrio0
 9. ภูเก็ต https://bit.ly/3dQWAKz
 10. ยะลา https://bit.ly/2AdNBVw
 11. ระนอง https://bit.ly/2BJesJd
 12. สงขลา https://bit.ly/3faJkks
 13. สตูล https://bit.ly/30uzNjY
 14. สุราษฏร์ธานี https://bit.ly/3hbA8Os

ภาคตะวันออก

 1. จันทบุรี https://bit.ly/2UpORLW
 2. ฉะเชิงเทรา https://bit.ly/30rmL6T
 3. ชลบุรี https://bit.ly/2UvIkzl
 4. ตราด https://bit.ly/2Yiyemt
 5. ปราจีนบุรี https://bit.ly/3dRi7mt
 6. ระยอง https://bit.ly/3fabhca
 7. สระแก้ว https://bit.ly/3cMkUvN

ภาคกลาง

 1. กรุงเทพมหานคร https://bit.ly/2UtB8DI
 2. กำแพงเพชร https://bit.ly/2MHIgZ2
 3. ชัยนาท https://bit.ly/2AbLVfe
 4. นครนายก https://bit.ly/30rG8MZ
 5. นครปฐม https://bit.ly/3cOYutV
 6. นครสวรรค์ https://bit.ly/37hdRKr
 7. นนทบุรี https://bit.ly/3hcEKnA
 8. ปทุมธานี https://bit.ly/3cQtUAj
 9. พระนครศรีอยุธยา https://bit.ly/3h7ku6R
 10. พิจิตร https://bit.ly/2MMFz8E
 11. พิษณุโลก https://bit.ly/2Yjphtb
 12. เพชรบูรณ์ https://bit.ly/2UKcOOr
 13. ลพบุรี https://bit.ly/2zhtIMy
 14. สมุทรปราการ https://bit.ly/37ilL6D
 15. สมุทรสงคราม  https://bit.ly/2znq5F2
 16. สมุทรสาคร https://bit.ly/3cOgMvm
 17. สระบุรี https://bit.ly/3cK3aBf
 18. สิงห์บุรี https://bit.ly/37fLexe
 19. สุโขทัย https://bit.ly/2XLTRg4
 20. สุพรรณบุรี https://bit.ly/37folKm
 21. อ่างทอง https://bit.ly/3dOQgn9
 22. อุทัยธานี https://bit.ly/3hfSihU

ภาคตะวันตก

 1. กาญจนบุรี https://bit.ly/30sFWwY
 2. ตาก https://bit.ly/3cVoKDe
 3. ประจวบคีรีขันธ์ https://bit.ly/37gmIw4
 4. เพชรบุรี https://bit.ly/2XM1nHO
 5. ราชบุรี https://bit.ly/3hf9V1F (ไม่มีเฟสบุ๊ค)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน)

 1. กาฬสินธุ์ https://bit.ly/2AZLT9Z
 2. ขอนแก่น https://bit.ly/2XMjpti
 3. ชัยภูมิ https://bit.ly/2MJOAiT
 4. นครพนม https://bit.ly/37jd2RG
 5. นครราชสีมา https://bit.ly/2UKfL1t
 6. บึงกาฬ https://bit.ly/2ASuEre
 7. บุรีรัมย์ https://bit.ly/2YjsMQq
 8. มหาสารคาม https://bit.ly/37fNl48
 9. มุกดาหาร https://bit.ly/2MHbuqW
 10. ยโสธร https://bit.ly/2BMAnzb
 11. ร้อยเอ็ด https://bit.ly/2MK8Nov
 12. เลย https://bit.ly/3dQZOh9
 13. ศรีสะเกษ https://bit.ly/2Al05KW
 14. สกลนคร https://bit.ly/2MJPDzl
 15. สุรินทร์ https://bit.ly/3fe3Oc5
 16. หนองคาย https://bit.ly/3f6Ofmk
 17. หนองบัวลำภู https://bit.ly/2XMHfVS
 18. อำนาจเจริญ https://bit.ly/2MMIFti
 19. อุดรธานี https://bit.ly/2YnJKx5
 20. อุบลราชธานี https://bit.ly/2XObsUz

ภาคเหนือ

 1. เชียงใหม่ https://bit.ly/Chiangmai-msociety
 2. เชียงราย https://bit.ly/Chiangrai-msociety
 3. ลำปาง https://bit.ly/Lamphang-msociety
 4. น่าน https://bit.ly/Nan-msociety
 5. พะเยา https://bit.ly/Phayao-msociety
 6. อุตรดิตถ์ https://bit.ly/Uttaraditdsc
 7. แพร่ https://bit.ly/Phrae-msocitey
 8. ลำพูน https://bit.ly/2AkGjiE
 9. แม่ฮ่องสอน https://bit.ly/Mahongson

โครงการอื่นๆที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้พิการทางแอดมินจะรวบรวมมาแจ้งอีกครั้งครับ
*ขั้นตอนขอเงินช่วยเหลือ พม ยื่นมือเข้าช่วย สำหรับผู้ที่เดือดร้อนจริงๆเท่านั้น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง