เพิ่มเงินให้ผู้พิการ

ผู้พิการรับเงินอีก 200 บาท เข้าบัตรสวัสดิการ

กลุ่มเปราะบาง

เงินผู้พิการ 200 บาท จ่ายวันไหน ผู้พิการที่ถือบัตรสวัสดิการฯ

เพิ่มเงินผู้พิการ 200 บาท สำหรับผู้พิการที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (800 บาทได้รับปกติ / อีก 200 บาทได้รับเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)