เงินผู้พิการ 200 บาท จ่ายวันไหน ผู้พิการที่ถือบัตรสวัสดิการฯ

อัปเดต :

เงินผู้พิการ 200 บาท จ่ายวันไหน ผู้พิการที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

จากแห่งข่าวกรมบัญชีกลาง พร้อมโอนเงินอีก 200 บาทให้ผู้พิการที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วในวันอาทิตย์ที่ 22 พ.ย. 2563 โดยผู้พิการที่ถือบัตรสวัสดิการสามารถกดเงินได้หลังจาก 7.00 น.

ปรับเงินเพิ่มให้ผู้พิการ 1,000 บาท

ต.ค. 2563 รัฐบาลได้ประกาศเพิ่มเงินให้ผู้พิการจาก 800 เป็น 1,000 บาท (บางคน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

👍 ติดต่อขอรับเงินสงเคราะห์สูงสุดปีละ 9,000 บาท

👍 สินเชื่อเงินกู้ผู้พิการ 10,000 บาท ไม่มีดอก

👍 สินเชื่อให้กู้สำหรับผู้พิการ 60,000 บาท

เงินผู้พิการรับ 200 บาทวันไหน
เงินผู้พิการรับ 200 บาทวันไหน

เบี้ยความพิการรับอีก 200 บาทวันไหน

สายข่าวรายงานว่าได้มีประชาชนเข้าไปสอบถามถึงความคืบหน้าเงินผู้พิการอีก 200 บาท และได้รับคำตอบจากกรมบัญชีกลางแล้ว

ประชาชน : สอบถามครับเงินความพิการ 200 บาทมีความคืบหน้าว่าอยา่งไรบ้างคับหรือจะเข้าวันที่เท่าไหร่ยังไงครับ

กรมบัญชีกลางฯ : เรียนประชาชน เบี้ยความพิการจำนวน 800 บาท โอนเข้าบัญชีผู้มีสิทธิในวันที่ 10 พ.ย. 63 ตามปฏิทินการจ่าย ส่วนเงินที่ได้รับเพิ่มจำนวน 200 บาท จะโอนเข้าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่ 22 พ.ย. 63 (เนื่องจากเป็นการจ่ายเงินคนละแหล่ง)

กำหนดวันจ่ายเงินผู้พิการ อีก 200 บาทแล้ว
กำหนดวันจ่ายเงินผู้พิการ อีก 200 บาทแล้ว

สรุปข่าว : เงินผู้พิการจะโอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในวันอาทิตย์ที่ 22 พ.ย. เริ่มกดเงินได้ในตอนเช้าๆ

แนบปฏิทินการจ่ายเงินสำหรับผู้พิการ 2564

ปฏิทินจ่ายเงินเด็ก คนแก่ ผู้พิการ
ปฏิทินจ่ายเงินเด็ก คนแก่ ผู้พิการ

ขอบคุณข้อมูล Zuffel.com

เรื่องที่เกี่ยวข้อง