เงินเยียวยาจากประกันสังคม 15,000 บาท (ม.33)

อัปเดต :

เปิดเว็บไซต์ตรวจสอบ เยียวยากลุ่มผู้ประกันตน ม.33
เปิดเว็บไซต์ตรวจสอบ เยียวยากลุ่มผู้ประกันตน ม.33

สรุปข่าวจาก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

ประกันสังคมชี้แจง พร้อมโอนเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตน ม.33 ที่ตกงาน

คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับสิทธิ

 1. เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ม.33
 2. ตกงานในช่วง มีนาคม – พฤษภาคม 63
 3. ส่งเงินสมทบ 15 เดือนล่าสุด ไม่เกิน 6 เดือน
  (วิธีการนับ 15เดือนล่าสุด)
 4. ผู้มีสิทธิประมาณ 59,776 ราย
 5. ได้รับเงินเยียวยา 3 เดือน (มี.ค. – พ.ค.)
 6. ได้รับครั้งเดียว 15,000 บาท
 7. ประมาณกลางเดือน สิงหาคม 63
  (เก็บตกถึง ปลาายเดือนสิงหาคม)
มาตรการชดเชยรายได้ลูกจ้าง
มาตรการชดเชยรายได้ลูกจ้าง

ช่องทางรับเงิน

เบื้องต้นแบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ ดังนี้

สรุป : ผู้ที่เคยเบิกเงินจากประกันสังคมอยู่ก่อนแล้วจะได้รับเงินโดยจะโอนเข้าบัญชี(อาจจะได้รับกลางเดือนสิงหาคม) แต่สำหรับผู้ที่ไม่เคยเบิก จะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่เพื่อให้นำส่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น บัญชีธนาคาร เป็นต้น (อาจจะได้รับปลายเดือนสิงหาคม)

ฟังคลิปเต็มๆจากท่านรองได้ที่ https://bit.ly/31wWKSqh

ดาวโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง https://bit.ly/3a2FuII

อัตราเงินสมทบ

โดยคิดจากฐานของเงินเดือน/ส่งสมบท (5%)
(กดดูตารางเงินสมทบ)

สอบถามเพิ่มเติม

สายด่วน 1506 กระทรวงแรงงาน

สำนักงานประกันสังคม

เลขที่ 88/28 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000 https://www.facebook.com/ssofanpage / https://www.sso.go.th/

เรื่องที่เกี่ยวข้อง