วิธียืมเงินด่วนออนไลน์ กู้เงินผ่านแอป ไม่เช็คเครดิตบูโร สมัครสินเชื่อเงินด่วน

วิธีตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ล่าสุด พ.ศ.2563

วิธีตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด

ท่านที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปีนี้ได้รับสิทธิหลายอย่างด้วยกัน เช่น เงินเยียวยาเกษตรกร 15,000 บาท, เยียวยาเราไม่ทิ้งกัน 15,000 บาท, เยียวยาผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 3,000 บาท, ได้สิทธิลงไปเที่ยวด้วยกันด้วย หรือหากเป็นสมาชิก อสม. ก็ได้ค่าป่วยการเดือนละ 1 พันอีกด้วย

ล่าสุด

กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับเงินอุดหนุนในมาตรการเพิ่มกำลังซื้อวงเงินซื้อของ 1,500 บาท

👍 เพิ่มเงินให้ผู้พิการ 200 บาท กด ATM ได้

👍 ลงทะเบียนรับส่วนลดค่าไฟฟ้า 230บาท/เดือน

👍 เพิ่มเงินให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก 500 บาท

ขั้นตอนตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

มีวิธีที่ประชาชนจะสามารถตรวจสอบสิทธิของตัวเองได้ง่ายๆโดยมีเพียงเลขบัตรประชาชนก็สามารถรู้ได้ว่าเราจะได้สิทธิอะไรบ้าง

 1. เข้าเว็บไซต์ https://govwelfare.cgd.go.th/
 2. กดเมนู “ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการสังคม
 3. ระบุเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
 4. กดปุ่ม “ตรวจสอบ
 5. ผลการตรวจสอบ
  -หากไม่พบสิทธิจะแสดง “ไม่พบสิทธิ”
  -หากท่านมีสิทธิก็จะแสดงผล ว่าได้รับสิทธิอะไรบ้าง

วิธีการตรวจสอบแบบละเอียด

ลำดับที่ 1 เข้าเว็บไซต์ของกระทรวงการคลัง

เว็บไซต์ตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
เว็บไซต์ตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ลำดับที่ 2 กดเมนูตรวจสอบสิทธิสวัสดิการสังคม

โดยท่านสามารถตรวจสอบไดัดังนี้

 1. เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 2. เบี้ยความพิการ
 3. สิทธิสวัสดิการผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 4. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
กดเมนูตรวจสอบสิทธิสวัสดิการสังคม
กดเมนูตรวจสอบสิทธิสวัสดิการสังคม

ขั้นตอนที่ 3 ใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชน

ป้อนเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
ป้อนเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

ขั้นตอนที่ 4 ระบบแจ้งผลการตรวจสอบ

เมื่อท่านป้อนเลขบัตรประชาชนแล้วระบบจะแจ้งผลการตรวจสอบสิทธิสวัสดิการสังคม เช่น สิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือว่าจะเป็นสิทธิผู้พิการ เป็นต้น

ตัวอย่างสถานะที่ระบบแจ้ง

 1. ไม่ได้รับสิทธิ
 2. สิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 3. เบี้ยความพิการ
 4. เพี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 5. เบี้ยความพิการ, เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 6. สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

*สำหรับใครที่ตรวจสอบแล้วขึ้นสถานะ “ไม่พบสิทธิ” ท่านสามารถลงทะเบียนรับบัตรสวัสดิการได้ในเร็วๆนี้ จะมีการเปิดให้ลงทะเบียน (ขึ้นอยู่กับเกณฑ์พิจารณาในตอนนั้นด้วย)

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สายด่วน :
โทร. 0 2109 2345 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-17.30 น.

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ลงทะเบียนค่าน้ำ เงินช่วยค่าน้ำ สูงสุด 100 บาทต่อเดือน รับส่วนลดค่าน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค

ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสูงสุด 315 บาทต่อเดือน/ครัวเรือน/สิทธิ

ลงทะเบียนค่าไฟฟรี 2566 ใช้เอกสารอะไรบ้าง? ลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ ใช้ไฟฟ้าฟรีสูงสุด 315 บาท ต่อเดือน

ขั้นตอนลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://welfareregis.pea.co.th/

วิธียื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ผ่านเว็บไซต์ สถานะไม่ผ่านเกณฑ์การพิจาณาคุณสมบัติ

วิธีเขียนหนังสือมอบอำนาจให้มายืนยันตัวตนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 กรณีมาด้วยตัวเองไม่ได้ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ

เรื่องใหม่ล่าสุด

วิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ สำหรับคนพิการที่ต้องการมีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ออมสิน ธกส และ กรุงไทย

วิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ บัญชีเงินฝาก ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย pantip 2566

ขั้นตอนและวิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ อัปเดต 2566 วิธีเปิดบัญชีธนาคารออมสินสำหรับผู้พิการ และ วิธีเปิดบัญชีกรุงไทย คนพิการ ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอปการไฟฟ้า pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่

แอปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แอป pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่ ตรวจสอบค่าไฟฟ้า จ่ายค่าไฟฟ้า แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง

เปิดตัวแอปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด 3.2.11 ตรวจสอบค่าไฟฟ้า จ่ายเงินค่าไฟฟ้า แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง ios และ android

วิธีสมัครค่าน้ำ หรือ วิธีลงทะเบียนค่าน้ำประปา รอบใหม่ รับวงเงินช่วย 100 บาทต่อเดือน สวัสดิการแห่งรัฐ

ลงทะเบียนค่าน้ำ เงินช่วยค่าน้ำ สูงสุด 100 บาทต่อเดือน รับส่วนลดค่าน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค

เปิดขั้นตอนและวิธีลงทะเบียนค่าน้ำประปา กับการประปาส่วนภูมิภาค รับเงินช่วยเหลือสูงสุดเดือนละ 100 บาท ต่อเดือน ต่อครัวเรือน

วิธีลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสูงสุด 315 บาทต่อเดือน/ครัวเรือน/สิทธิ

2 วิธี ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้ารอบใหม่ สูงสุด 315 บาท/ครัวเรือน/สิทธิ โดยเริ่มได้รับสิทธิเมษายน 2566 เป็นต้นไป บัตรคนจน

เอกสารที่ใช้ลงทะเบียนค่าไฟฟรี รอบใหม่ 2566 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

ลงทะเบียนค่าไฟฟรี 2566 ใช้เอกสารอะไรบ้าง? ลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ ใช้ไฟฟ้าฟรีสูงสุด 315 บาท ต่อเดือน

เอกสารที่ต้องใช้ลงทะเบียนค่าไฟฟรีรอบใหม่ 2566 พร้อมกับสถานะที่ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าฟรี 2566 ผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

ขั้นตอนและวิธีลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ลงทะเบียนรับเงินค่าไฟฟ้ารอบใหม่

ขั้นตอนลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://welfareregis.pea.co.th/

แนะนำวิธีลงทะเบียนค่าไฟฟรี สูงสุด 315 บาท สำหรับผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 เริ่ม 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป