วิธีตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ล่าสุด พ.ศ.2563

อัปเดต :

วิธีตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด

ท่านที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปีนี้ได้รับสิทธิหลายอย่างด้วยกัน เช่น เงินเยียวยาเกษตรกร 15,000 บาท, เยียวยาเราไม่ทิ้งกัน 15,000 บาท, เยียวยาผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 3,000 บาท, ได้สิทธิลงไปเที่ยวด้วยกันด้วย หรือหากเป็นสมาชิก อสม. ก็ได้ค่าป่วยการเดือนละ 1 พันอีกด้วย

ล่าสุด

กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับเงินอุดหนุนในมาตรการเพิ่มกำลังซื้อวงเงินซื้อของ 1,500 บาท

👍 เพิ่มเงินให้ผู้พิการ 200 บาท กด ATM ได้

👍 ลงทะเบียนรับส่วนลดค่าไฟฟ้า 230บาท/เดือน

👍 เพิ่มเงินให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก 500 บาท

ขั้นตอนตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

มีวิธีที่ประชาชนจะสามารถตรวจสอบสิทธิของตัวเองได้ง่ายๆโดยมีเพียงเลขบัตรประชาชนก็สามารถรู้ได้ว่าเราจะได้สิทธิอะไรบ้าง

 1. เข้าเว็บไซต์ https://govwelfare.cgd.go.th/
 2. กดเมนู “ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการสังคม
 3. ระบุเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
 4. กดปุ่ม “ตรวจสอบ
 5. ผลการตรวจสอบ
  -หากไม่พบสิทธิจะแสดง “ไม่พบสิทธิ”
  -หากท่านมีสิทธิก็จะแสดงผล ว่าได้รับสิทธิอะไรบ้าง

วิธีการตรวจสอบแบบละเอียด

ลำดับที่ 1 เข้าเว็บไซต์ของกระทรวงการคลัง

เว็บไซต์ตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
เว็บไซต์ตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ลำดับที่ 2 กดเมนูตรวจสอบสิทธิสวัสดิการสังคม

โดยท่านสามารถตรวจสอบไดัดังนี้

 1. เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 2. เบี้ยความพิการ
 3. สิทธิสวัสดิการผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 4. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
กดเมนูตรวจสอบสิทธิสวัสดิการสังคม
กดเมนูตรวจสอบสิทธิสวัสดิการสังคม

ขั้นตอนที่ 3 ใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชน

ป้อนเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
ป้อนเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

ขั้นตอนที่ 4 ระบบแจ้งผลการตรวจสอบ

เมื่อท่านป้อนเลขบัตรประชาชนแล้วระบบจะแจ้งผลการตรวจสอบสิทธิสวัสดิการสังคม เช่น สิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือว่าจะเป็นสิทธิผู้พิการ เป็นต้น

ตัวอย่างสถานะที่ระบบแจ้ง

 1. ไม่ได้รับสิทธิ
 2. สิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 3. เบี้ยความพิการ
 4. เพี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 5. เบี้ยความพิการ, เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 6. สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

*สำหรับใครที่ตรวจสอบแล้วขึ้นสถานะ “ไม่พบสิทธิ” ท่านสามารถลงทะเบียนรับบัตรสวัสดิการได้ในเร็วๆนี้ จะมีการเปิดให้ลงทะเบียน (ขึ้นอยู่กับเกณฑ์พิจารณาในตอนนั้นด้วย)

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สายด่วน :
โทร. 0 2109 2345 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-17.30 น.

เรื่องที่เกี่ยวข้อง