วิธียืมเงินด่วนออนไลน์ กู้เงินผ่านแอป ไม่เช็คเครดิตบูโร สมัครสินเชื่อเงินด่วน

วิธีตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ล่าสุด พ.ศ.2563

วิธีตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด

ท่านที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปีนี้ได้รับสิทธิหลายอย่างด้วยกัน เช่น เงินเยียวยาเกษตรกร 15,000 บาท, เยียวยาเราไม่ทิ้งกัน 15,000 บาท, เยียวยาผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 3,000 บาท, ได้สิทธิลงไปเที่ยวด้วยกันด้วย หรือหากเป็นสมาชิก อสม. ก็ได้ค่าป่วยการเดือนละ 1 พันอีกด้วย

ล่าสุด

กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับเงินอุดหนุนในมาตรการเพิ่มกำลังซื้อวงเงินซื้อของ 1,500 บาท

👍 เพิ่มเงินให้ผู้พิการ 200 บาท กด ATM ได้

👍 ลงทะเบียนรับส่วนลดค่าไฟฟ้า 230บาท/เดือน

👍 เพิ่มเงินให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก 500 บาท

ขั้นตอนตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

มีวิธีที่ประชาชนจะสามารถตรวจสอบสิทธิของตัวเองได้ง่ายๆโดยมีเพียงเลขบัตรประชาชนก็สามารถรู้ได้ว่าเราจะได้สิทธิอะไรบ้าง

 1. เข้าเว็บไซต์ https://govwelfare.cgd.go.th/
 2. กดเมนู “ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการสังคม
 3. ระบุเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
 4. กดปุ่ม “ตรวจสอบ
 5. ผลการตรวจสอบ
  -หากไม่พบสิทธิจะแสดง “ไม่พบสิทธิ”
  -หากท่านมีสิทธิก็จะแสดงผล ว่าได้รับสิทธิอะไรบ้าง

วิธีการตรวจสอบแบบละเอียด

ลำดับที่ 1 เข้าเว็บไซต์ของกระทรวงการคลัง

เว็บไซต์ตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
เว็บไซต์ตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ลำดับที่ 2 กดเมนูตรวจสอบสิทธิสวัสดิการสังคม

โดยท่านสามารถตรวจสอบไดัดังนี้

 1. เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 2. เบี้ยความพิการ
 3. สิทธิสวัสดิการผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 4. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
กดเมนูตรวจสอบสิทธิสวัสดิการสังคม
กดเมนูตรวจสอบสิทธิสวัสดิการสังคม

ขั้นตอนที่ 3 ใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชน

ป้อนเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
ป้อนเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

ขั้นตอนที่ 4 ระบบแจ้งผลการตรวจสอบ

เมื่อท่านป้อนเลขบัตรประชาชนแล้วระบบจะแจ้งผลการตรวจสอบสิทธิสวัสดิการสังคม เช่น สิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือว่าจะเป็นสิทธิผู้พิการ เป็นต้น

ตัวอย่างสถานะที่ระบบแจ้ง

 1. ไม่ได้รับสิทธิ
 2. สิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 3. เบี้ยความพิการ
 4. เพี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 5. เบี้ยความพิการ, เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 6. สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

*สำหรับใครที่ตรวจสอบแล้วขึ้นสถานะ “ไม่พบสิทธิ” ท่านสามารถลงทะเบียนรับบัตรสวัสดิการได้ในเร็วๆนี้ จะมีการเปิดให้ลงทะเบียน (ขึ้นอยู่กับเกณฑ์พิจารณาในตอนนั้นด้วย)

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สายด่วน :
โทร. 0 2109 2345 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-17.30 น.

เรื่องใหม่ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอปมันนี่ทันเดอร์ money thunder app เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอพพลิเคชันมันนี่ทันเดอร์ app money thunder แอปกู้เงินถูกฎหมาย วงเงิน 100,000 บาท ของบริษัท อบาคัส

วิธีติดตั้งแอปมันนี่ทันเดอร์ app money thunder แอปกู้เงินออนไลน์ถูกกฎหมาย วงเงินอนุมัติสินเชื่อ 100,000 บาท

finn app บริการเบิกเงินเดือนล่วงหน้า 4000 บาท สูงสุด 5000 บาท

finn app เบิกเงินล่วงหน้า สูงสุด 5000 บาท ไม่เช็คบูโร เป็นบริการเบิกเงินเดือนล่วงหน้าฟิน finn

อีก 1 ทางเลือกบริการ finn app เบิกเงินล่วงหน้า ไม่เช็คเครดิตบูโร สูงสุด 4000 บาท ให้ทิปบ่อย ปรับสูงสุดเบิกเงินเดือนได้ 5000 บาท

ของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน 2024 / 2567 มี 2 โครงการรับ 111 ล้านบาท

ของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน 2567 / 2024 มีออมมีลุ้น และ วินัยดีมีเงิน 500 บาท

โครงการของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน ปีนี้ก็เช่นเดิม มอบเงินใน 2 โครงการ คือ มีออม มีลุ้น และ โครงการวินัยดีมีเงิน 500 บาท