ประกันสังคม ยินดีจ่าย 5,000 บาท x 3 เดือน

ประกันสังคม ยินดีจ่าย 5,000 บาท x 3 เดือน

• 16:48 น.
ประกันสังคมยินดีช่วย
ประกันสังคมยินดีช่วย

สรุปข่าวจากไทยรัฐ

รัฐมนตรีฯ แรงงาน ส่งหนังสือถึง รัฐมนตรีฯคลัง เรื่อง “ขอรับเงินงบประมาณเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกันตน” โดยได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว

  • มีจำนวน 86,128 คน
  • ทำงานไม่ถึง 26 วัน
  • ได้รับค่าจ้างไม่ถึง 8,138 บาท (ไม่ถึงเกณฑ์ที่ทางประกันสังคมให้ความช่วยเหลือ)
  • ยินดีจ่าย 5,000 บาท x 3 เดือน (15,000 บาท)
  • ไม่เกิน 20 ก.ค.

ส่วนแรงงานในระบบประกันสังคม 7 ล้านคน ประกันสังคมยืนยันมีเงินพอจ่ายช่วยเหลือผู้ประกันตนที่เดือดร้อนอย่างแน่นอน

เงินงบประมาณที่พร้อมจ่าย

  • 160,000 ล้านบาท

นำเรื่องเข้า ครม.

21 ก.ค. สำหรับกลุ่มที่ส่งเกิน 26 วันหรือได้รับความเดือนร้อน จะนำเรื่องเข้าสู่ ครม. ขอเสนออนุมัติ คือนำดอกผลที่ได้จากการลงทุนมี 600,000 ล้านบาทมาจ่ายให้แรงงาน ซึ่งถึงตอนนี้ดูแลไปแล้วกว่า 863,323 ราย คิดเป็นเงิน 13,297.246 ล้านบาท

 

สรุปท้ายข่าว ก่อน 20 ก.ค.นี้ กลุ่มที่ทำงานและจ่ายประกันสังคมไม่ถึง 26 วัน จะได้รับเงิน 15,000 บาท โดยท่านสามารถตรวจสอบสถานะของตัวเองได้ที่ https://www.sso.go.th/wpr/main/login โดยมีทั้งสิ้น 86,128 คน

ส่วนผู้ที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือ ประกันสังคมพร้อมดูแล แต่ต้องขออนุญาตินำเรื่องเข้าสู่ ครม. เพื่อพิจารณาก่อน ขอให้รอ

cr.ไทยรัฐ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
สินเชื่อ
คนละครึ่ง
บัตรคนจน

4

สิทธิเด็ก
ผู้พิการ