เงินเยียวยาผู้ประกันตน ม.33 จ่ายเงินผ่านเป๋าตัง ไม่เกิน 4,500บาท

เงินเยียวยาผู้ประกันตน ม.33 พร้อมเข้าที่ประชุม ครม. 9 ก.พ.นี้

นายก ฯ เห็นชอบในข้อเสนอเบื้องต้นแล้ว โดยตั้งชื่อโครงการว่า “ม.33 เรารักกัน” โดยรูปแบบจะทำเหมือนกับโครงการเราชนะ คือจ่ายเงินผ่านแอปเป๋าตังเป็นรายสัปดาห์ วงเงินให้ประมาณ 1,000 บาท/สัปดาห์ (รอสรุปตัวเลข)

คุณสมบัติผู้ได้รับเงินเยียวยา เรารักกัน

 1. เป็นคนไทย
 2. อายุ 18 ปีขึ้นไป
 3. เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ม.33
 4. ไม่มีเงินฝากในธนาคารรวม เกิน 500,000 บาท
 5. ได้รับสิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตัง (วิธีติดตั้งแอปเป๋าตัง)
 6. ไม่สามารถโอนเงินออกจากแอปเป๋าตังได้

*ผู้ที่ลาออกจากงาน และยังอยู่ในสถานะ เป็นผู้ประกันตน ถือว่ายังเป็นผู้มีสิทธิ์ในโครงการ “ม.33 เรารักกัน” ด้วย

เปิดเงื่อนไขรับเงินเยียวยาเรารักกัน เงินเยียวยาผู้ประกันตน ม.33
เปิดเงื่อนไขรับเงินเยียวยาเรารักกัน เงินเยียวยาผู้ประกันตน ม.33

👍 วิธีผูกบัญชีธนาคารกรุงไทยกับแอปเป๋าตัง

👍 วิธีใช้สิทธิคนละครึ่งแบบละเอียด

คาดว่าจะมีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตนนี้ประมาณ 9 ล้านคน (จากทั้งหมด 11 ล้านคน)

วิธีใช้สิทธิเรารักกัน

 • ติดตั้งแอปเป๋าตัง
 • สแกนใบหน้าหรือยืนยันตัวตนที่สาขาธนาคารกรุงไทย
 • อาจจะมีการให้ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์(รอสรุป 5 ก.พ.)
 • ใช้จ่ายผ่านแอปเป๋าตังรายสัปดาห์
 • ใช้จ่ายได้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ
แอปเป๋าตัง paotang
แอปเป๋าตัง paotang

ความคืบหน้าโครงการ เรารักกัน

 • ปลาย ม.ค. 64 เสนอแนวทางช่วยเหลือ ม.33
 • 2 ก.พ. พูดคุยหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • 3 ก.พ. นายกรัฐมนตรี เห็นชอบโครงการแล้ว
 • 5 ก.พ. หารือกับกระทรวงการคลัง
 • 9 ก.พ. เตรียมเข้า ครม.
 • ปลาย ก.พ. ออกประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
 • เดือน มี.ค. จ่ายเงินเยียวยา ผ่านแอปเป๋าตัง

หากมีความคืบหน้าแอปเมินเว็บ18ปีจะรีบรายงานให้ทราบต่อไปครับ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เวลาโอนเงินมาตรา 40 จะไดัรับเงินเวลาไหน

ตารางโอนเงินมาตรา 40 เริ่ม 20 ก.ย. 64 ธกส รับเงินก่อนเพื่อน

สรุปวันที่และเวลาโอนเงินมาตรา 40 ให้กับผู้ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยาผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมาตรา 40 จำนวนคนละ 5,000 บาท x 1 เดือน