วิธียืมเงินด่วนออนไลน์ กู้เงินผ่านแอป ไม่เช็คเครดิตบูโร สมัครสินเชื่อเงินด่วน

วิธีแก้ไขกู้สินเชื่อฐานรากคุณสมบัติของท่านไม่ตรงเกณฑ์ E:062:0001

มีวิธีแก้ไขสถานะคุณสมบัติของท่านไม่ตรงเกณฑ์การขอพิจารณาสินเชื่อ หรือ E:062:0001

ตามที่ท่านได้สมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากที่ทางธนาคารออมสินได้ปล่อยให้ประชาชนผู้มีอาชีพพ่อค้า แม่ค้า อาชีพอิสระและพนักงานประจำกู้ในวงเงินคนละไม่เกิน 50000

เมื่อท่านกดสมัครสินเชื่อฐานรากแล้วจะปรากฏการแจ้งเตือนว่า “คุณสมบัติของท่านไม่ตรงเกณฑ์การขอพิจารณาสินเชื่อ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ call center 1143 (E:062:0001)” ขอให้ท่านตรวจสอบด้วยตัวเองก่อนว่าเข้าเกณฑ์หรือไม่โดยมีลำดับตวรจสอบดังนี้

 1. ตรวจสอบเกณฑ์การขอสินเชื่อ
 2. ตรวจสอบข้อมูลของตัวเอง
 3. หากไม่ถูกต้องให้ติดต่อสาขา
 4. ทำการยื่นขอสินเชื่ออีกครั้ง

👍 เกณฑ์พิจารณาสินเชื่อเสริมพลังฐานรากรอบใหม่

👍 วิธีกู้สินเชื่อฐานรากในแอปมายโมแบบละเอียด

วิธีแก้ไขสถานะ คุณสมบัติของท่านไม่ตรงเกณฑ์การขอพิจารณาสินเชื่อ E:062:0001
วิธีแก้ไขสถานะ คุณสมบัติของท่านไม่ตรงเกณฑ์การขอพิจารณาสินเชื่อ E:062:0001

เกณฑ์พิจารณาสินเชื่อเสริมพลังฐานราก

 1. ต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป
 2. เป็นคนไทย
 3. ได้รับผลกระทบจากโควิด
 4. เป็นพนักงานประจำ (อายุผู้กู้ไม่เกิน 57ปี)
 5. อาชีพอิสระ พ่อค้าแม่ค้า (อายุผู้กู้ไม่เกิน 67ปี)
 6. มีที่อยู่อาศัยแน่นอน ติดต่อได้
 7. มี e-mail ที่สามารถใช้งานได้จริง
 8. ไม่ติดบูโร (ฺBlacklist)
 9. ไม่อยู่ในสถานะ Fraud
 10. มีบัญชีหนี้นอกระบบ
 11. อยู่ในสถานะปรับปรุงโครงสร้างหนี้
 12. มีสถานะตัดจำหน่ายหนี้สูญ
คุณสมบัติของท่านไม่ตรงเกณฑ์นี้หรือเปล่า
คุณสมบัติของท่านไม่ตรงเกณฑ์นี้หรือเปล่า

วิธีตรวจสอบเกณฑ์พิจารณาสินเชื่อฐานรากด้วยตัวเอง

ข้อที่ 1 ต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป

ข้อที่ 2 เป็นคนไทย

ข้อที่ 3 ได้รับผลกระทบ

ข้อที่ 4 เป็นพนักงานประจำ

ข้อที่ 5 เป็นอาชีพอิสระ พ่อค้า แม่ค้า

ข้อที่ 6 มีที่อยู่อาศัยแน่นอน ติดต่อได้

ข้อที่ 7 มี e-mail ที่ใช้งานได้

ข้อที่ 8 ไม่ติดบูโร

ข้อที่ 9 ไม่ติดอยู่สถานะ Fraud ของธนาคาร

Fraud = ฉ้อโกง

ข้อที่ 10 มีบัญชีหนี้นอกระบบ

ข้อที่ 11 อยู่โครงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้

มีการปรับเกณฑ์ใหม่คือ ผู้ที่เคยกู้สินเชื่อฉุกเฉินเมื่อปี 2563 สามารถยื่นกู้ได้อีกครั้ง ศึกษาเพิ่มเติม https://18pee.com/gsb-jaidee/

ข้อที่ 12 มีสถานะตัดจำหน่ายหนี้สูญ

ทั้งหมดนี้เป็นวิธีตรวจสอบคุณสมบัติของท่านไม่ตรงเกณฑ์เบื้องต้นว่า ท่านอยู่ในกลุ่มที่ไม่ตรงเกณฑ์ของธนาคารในการพิจารณาสินเชื่อหรือเปล่า บางอย่างท่านสามารถแก้ไขได้ที่สาขาของธนาคารออมสินครับ

หลายๆครั้งเมื่อเข้าแอปมายโม่เพื่อตรวจสอบสถานะแอปจะล่ม
หลายๆครั้งเมื่อเข้าแอปมายโม่เพื่อตรวจสอบสถานะแอปจะล่ม

วิธีติดต่อสาขาธนาคารออมสิน

หากท่านจำเป็นจะกู้สินเชื่อเสริมพลังฐานรากจริงๆท่านสามารถแก้ไขได้ที่สาขาธนาคารออมสินใกล้บ้าน แล้วต้องแจ้งวัตถุประสงค์ในการติดต่อด้วย เช่น ต้องแจ้งว่าติดสถานะแจ้งเตือน “คุณสมบัตรของท่านไม่ตรงเกณฑ์การขอพิจารณาสินเชื่อ

เมื่อแก้ไขข้อมูลแล้วให้ท่านสอบถามเจ้าหน้าที่ได้เลยว่าเราจะสามารถกดสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากได้อีกตอนไหน หรือมีคำถามอื่นๆก็ให้ถามเจ้าหน้าที่ได้เลยครับ

ยังมีอีก 2 สถานะ E:062:0002 / E:062:0005 ศึกษาเพิ่มเติมที่ https://18pee.com/status-tanrak-new/

 

ถาม ตอบ เกี่ยวกับสินเชื่อเสร้มพลังฐานราก ธนาคารออมสิน ยื่นกู้ผ่านแอปมายโม Mymo

คุณสมบัติของท่านไม่ตรงเกณฑ์แก้ไขอย่างไร?

ท่านสามารถตรวจสอบได้จากข้อ 1-12 เพื่อทำการแก้ไขครับ

คุณสมบัติของท่านไม่ตรงเกณฑ์การขอพิจารณาสินเชื่อจะกู้ได้ไหม?

เมื่อแก้ไขแล้วท่านสามารถกดสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากได้ครับ

ติดบูโร กู้สินเชื่อเสริมพลังฐานรากได้ไหม?

ไม่ได้ครับ เพราะไม่ตรงตามเกณฑ์ที่ธนาคารออมสินกำหนด

E:062:0001 คือ?

สถานะคุณสมบัตรของท่านไม่ตรงเกณฑ์การขอพิจารณา

สินเชื่อเสริมพลังฐานรากกู้ได้ถึงวันไหน?

เปิดให้กู้สินเชื่อเสริมพลังฐานรากจากวันที่ 15 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน หรือจนกว่าวงเงินสินเชื่อของธนาคารจะเต็มครับ

 

หากมีรายละเอียดเพิ่มเติมแอปมินเว็บ18peeจะมาแจ้งให้ทราบต่อไปครับ

เรื่องใหม่ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอปมันนี่ทันเดอร์ money thunder app เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอพพลิเคชันมันนี่ทันเดอร์ app money thunder แอปกู้เงินถูกฎหมาย วงเงิน 100,000 บาท ของบริษัท อบาคัส

วิธีติดตั้งแอปมันนี่ทันเดอร์ app money thunder แอปกู้เงินออนไลน์ถูกกฎหมาย วงเงินอนุมัติสินเชื่อ 100,000 บาท

finn app บริการเบิกเงินเดือนล่วงหน้า 4000 บาท สูงสุด 5000 บาท

finn app เบิกเงินล่วงหน้า สูงสุด 5000 บาท ไม่เช็คบูโร เป็นบริการเบิกเงินเดือนล่วงหน้าฟิน finn

อีก 1 ทางเลือกบริการ finn app เบิกเงินล่วงหน้า ไม่เช็คเครดิตบูโร สูงสุด 4000 บาท ให้ทิปบ่อย ปรับสูงสุดเบิกเงินเดือนได้ 5000 บาท

ของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน 2024 / 2567 มี 2 โครงการรับ 111 ล้านบาท

ของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน 2567 / 2024 มีออมมีลุ้น และ วินัยดีมีเงิน 500 บาท

โครงการของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน ปีนี้ก็เช่นเดิม มอบเงินใน 2 โครงการ คือ มีออม มีลุ้น และ โครงการวินัยดีมีเงิน 500 บาท