วิธีแก้ไขกู้สินเชื่อฐานรากคุณสมบัติของท่านไม่ตรงเกณฑ์ E:062:0001

อัปเดต :

มีวิธีแก้ไขสถานะคุณสมบัติของท่านไม่ตรงเกณฑ์การขอพิจารณาสินเชื่อ หรือ E:062:0001

ตามที่ท่านได้สมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากที่ทางธนาคารออมสินได้ปล่อยให้ประชาชนผู้มีอาชีพพ่อค้า แม่ค้า อาชีพอิสระและพนักงานประจำกู้ในวงเงินคนละไม่เกิน 50000

เมื่อท่านกดสมัครสินเชื่อฐานรากแล้วจะปรากฏการแจ้งเตือนว่า “คุณสมบัติของท่านไม่ตรงเกณฑ์การขอพิจารณาสินเชื่อ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ call center 1143 (E:062:0001)” ขอให้ท่านตรวจสอบด้วยตัวเองก่อนว่าเข้าเกณฑ์หรือไม่โดยมีลำดับตวรจสอบดังนี้

 1. ตรวจสอบเกณฑ์การขอสินเชื่อ
 2. ตรวจสอบข้อมูลของตัวเอง
 3. หากไม่ถูกต้องให้ติดต่อสาขา
 4. ทำการยื่นขอสินเชื่ออีกครั้ง

👍 เกณฑ์พิจารณาสินเชื่อเสริมพลังฐานรากรอบใหม่

👍 วิธีกู้สินเชื่อฐานรากในแอปมายโมแบบละเอียด

วิธีแก้ไขสถานะ คุณสมบัติของท่านไม่ตรงเกณฑ์การขอพิจารณาสินเชื่อ E:062:0001
วิธีแก้ไขสถานะ คุณสมบัติของท่านไม่ตรงเกณฑ์การขอพิจารณาสินเชื่อ E:062:0001

เกณฑ์พิจารณาสินเชื่อเสริมพลังฐานราก

 1. ต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป
 2. เป็นคนไทย
 3. ได้รับผลกระทบจากโควิด
 4. เป็นพนักงานประจำ (อายุผู้กู้ไม่เกิน 57ปี)
 5. อาชีพอิสระ พ่อค้าแม่ค้า (อายุผู้กู้ไม่เกิน 67ปี)
 6. มีที่อยู่อาศัยแน่นอน ติดต่อได้
 7. มี e-mail ที่สามารถใช้งานได้จริง
 8. ไม่ติดบูโร (ฺBlacklist)
 9. ไม่อยู่ในสถานะ Fraud
 10. มีบัญชีหนี้นอกระบบ
 11. อยู่ในสถานะปรับปรุงโครงสร้างหนี้
 12. มีสถานะตัดจำหน่ายหนี้สูญ
คุณสมบัติของท่านไม่ตรงเกณฑ์นี้หรือเปล่า
คุณสมบัติของท่านไม่ตรงเกณฑ์นี้หรือเปล่า

วิธีตรวจสอบเกณฑ์พิจารณาสินเชื่อฐานรากด้วยตัวเอง

ข้อที่ 1 ต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป

ข้อที่ 2 เป็นคนไทย

ข้อที่ 3 ได้รับผลกระทบ

ข้อที่ 4 เป็นพนักงานประจำ

ข้อที่ 5 เป็นอาชีพอิสระ พ่อค้า แม่ค้า

ข้อที่ 6 มีที่อยู่อาศัยแน่นอน ติดต่อได้

ข้อที่ 7 มี e-mail ที่ใช้งานได้

ข้อที่ 8 ไม่ติดบูโร

ข้อที่ 9 ไม่ติดอยู่สถานะ Fraud ของธนาคาร

Fraud = ฉ้อโกง

ข้อที่ 10 มีบัญชีหนี้นอกระบบ

ข้อที่ 11 อยู่โครงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้

มีการปรับเกณฑ์ใหม่คือ ผู้ที่เคยกู้สินเชื่อฉุกเฉินเมื่อปี 2563 สามารถยื่นกู้ได้อีกครั้ง ศึกษาเพิ่มเติม https://18pee.com/gsb-jaidee/

ข้อที่ 12 มีสถานะตัดจำหน่ายหนี้สูญ

ทั้งหมดนี้เป็นวิธีตรวจสอบคุณสมบัติของท่านไม่ตรงเกณฑ์เบื้องต้นว่า ท่านอยู่ในกลุ่มที่ไม่ตรงเกณฑ์ของธนาคารในการพิจารณาสินเชื่อหรือเปล่า บางอย่างท่านสามารถแก้ไขได้ที่สาขาของธนาคารออมสินครับ

หลายๆครั้งเมื่อเข้าแอปมายโม่เพื่อตรวจสอบสถานะแอปจะล่ม
หลายๆครั้งเมื่อเข้าแอปมายโม่เพื่อตรวจสอบสถานะแอปจะล่ม

วิธีติดต่อสาขาธนาคารออมสิน

หากท่านจำเป็นจะกู้สินเชื่อเสริมพลังฐานรากจริงๆท่านสามารถแก้ไขได้ที่สาขาธนาคารออมสินใกล้บ้าน แล้วต้องแจ้งวัตถุประสงค์ในการติดต่อด้วย เช่น ต้องแจ้งว่าติดสถานะแจ้งเตือน “คุณสมบัตรของท่านไม่ตรงเกณฑ์การขอพิจารณาสินเชื่อ

เมื่อแก้ไขข้อมูลแล้วให้ท่านสอบถามเจ้าหน้าที่ได้เลยว่าเราจะสามารถกดสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากได้อีกตอนไหน หรือมีคำถามอื่นๆก็ให้ถามเจ้าหน้าที่ได้เลยครับ

ยังมีอีก 2 สถานะ E:062:0002 / E:062:0005 ศึกษาเพิ่มเติมที่ https://18pee.com/status-tanrak-new/

 

ถาม ตอบ เกี่ยวกับสินเชื่อเสร้มพลังฐานราก ธนาคารออมสิน ยื่นกู้ผ่านแอปมายโม Mymo

คุณสมบัติของท่านไม่ตรงเกณฑ์แก้ไขอย่างไร?

ท่านสามารถตรวจสอบได้จากข้อ 1-12 เพื่อทำการแก้ไขครับ

คุณสมบัติของท่านไม่ตรงเกณฑ์การขอพิจารณาสินเชื่อจะกู้ได้ไหม?

เมื่อแก้ไขแล้วท่านสามารถกดสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากได้ครับ

ติดบูโร กู้สินเชื่อเสริมพลังฐานรากได้ไหม?

ไม่ได้ครับ เพราะไม่ตรงตามเกณฑ์ที่ธนาคารออมสินกำหนด

E:062:0001 คือ?

สถานะคุณสมบัตรของท่านไม่ตรงเกณฑ์การขอพิจารณา

สินเชื่อเสริมพลังฐานรากกู้ได้ถึงวันไหน?

เปิดให้กู้สินเชื่อเสริมพลังฐานรากจากวันที่ 15 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน หรือจนกว่าวงเงินสินเชื่อของธนาคารจะเต็มครับ

 

หากมีรายละเอียดเพิ่มเติมแอปมินเว็บ18peeจะมาแจ้งให้ทราบต่อไปครับ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง