เกณฑ์พิจารณาสินเชื่อเสริมพลังฐานรากรอบใหม่ 50,000 บาท

อัปเดต :

สรุปเกณฑ์พิจารณาสินเชื่อเสริมพลังฐานรากรอบใหม่กู้สูงสุด 50,000 บาท

สำหรับผู้ที่สนใจทางธนาคารออมสินเตรียมงบประมาณไว้ 10,000 ล้านบาทโดยกลุ่มเป้าหมายมีอาชีพอิสระ พ่อค้าแม่ค้าและพนักงานประจำ โดยกำหนดไว้สามารถกู้ “สินเชื่อเสริมพลังฐานรากรอบใหม่” ได้สูงสุด 50,00 บาท

*ระบบมายโมจะสรุปข้อมูลทุกๆวัน (ปิดระบบประมาณช่วงดึกของแต่ละวัน)

👍 วิธีสมัครอีเมลใหม่ เพื่อใช้กู้สินเชื่อเสริมพลังฐานราก

👍 สถานะกู้ฐานราก 30,000 บาทเริ่มเปลี่ยนแล้ว

👍 กดสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก 5 หมื่นบาท

สินเชื่อเสริมพลังฐานรากรอบใหม่ปล่อยกู้ให้ 3 กลุ่มอาชีพ
สินเชื่อเสริมพลังฐานรากรอบใหม่ปล่อยกู้ให้ 3 กลุ่มอาชีพ

ผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์มีดังนี้

 1. เป็นลูกค้าเก่าที่เคยกู้และปิดบัญชีกู้มาแล้วเกิน 3 ปี
 2. ท่านติดเครดิต บูโร
 3. ท่านเข้าร่วมโครงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (TDR)
 4. ท่านกู้สินเชื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ (PSA)
 5. ท่านกู้ธปช. เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ(PSA)
 6. ท่านกู้ธปช. เพื่อผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ(PSA)
 7. ท่านกู้ธปช. เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ(PSA)
 8. ท่านกู้สินเชื่อผู้มีอาชีพอิสระ COVID-19 (PSA)
 9. ท่านกู้สินเชื่อผู้มีรายได้ประจำ COVID-19 (PSA)
 10. ท่านกู้สินเชื่อเสริมพลังฐานราก (สร้างงานรายเดี่ยว)
 11. ท่านเข้าร่วมมาตรการลด-พักชำระหนี้ (28 จังหวัดสีแดง)

สำหรับท่านที่ยื่นกู้ไปแล้วจำนวน 50,000 บาทแต่ทางออมสินอนุมัติให้เพียง 10,000 บาทเรื่องนี้พบมากสุดสำหรับผู้ที่ไม่เคยยื่นกู้กับธนาคารออมสินมาก่อน (พบมากสุดวันที่ 16 ม.ค.)

ทั้งนี้ยังไม่มีคำตอบที่แน่ชัดว่ายื่นกู้ 50,000 บาทแต่ทำไหมได้รับสิทธิ์เพียง 10,000บาท หากมีความคืบหน้าแอดมินจะรีบมารายงานครับ

สินเชื่อฐานรากรอบ 2 กู้ 1หมื่นแล้วปิด มากู้เพิ่มเป็น 5หมื่นได้หรือไม่
สินเชื่อฐานรากรอบ 2 กู้ 1หมื่นแล้วปิด มากู้เพิ่มเป็น 5หมื่นได้หรือไม่
มาตรการเยียวยาลูกค้าของธนาคารออมสิน รวมถึงปล่อยกู้สินเชื่อเสริมพลังฐานรากด้วย
มาตรการเยียวยาลูกค้าของธนาคารออมสิน รวมถึงปล่อยกู้สินเชื่อเสริมพลังฐานรากด้วย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง