ยืนยัน เดือนนี้ ประกันสังคมเก็บเต็มๆ

ยืนยัน เดือนนี้ ประกันสังคมเก็บเต็มๆ

• 13:34 น.
ประกันสังคมเริ่มเก็บเต็มจำนวนแล้ว
ประกันสังคมเริ่มเก็บเต็มจำนวนแล้ว

สรุปมาตรการช่วยเหลือของรัฐ

ลดอัตราเงินสมทบ

  • นายจ้าง หรือ บริษัท เหลือร้อยละ 4 ระยะเวลา 3 เดือน มี.ค.-พ.ค. 2563 (หมดเวลา)
  • ผู้ประกันตน มาตรา 33 เหลือร้อยละ 1 ระยะเวลา 3 เดือน มี.ค.-พ.ค. 2563 (หมดเวลา)
  • ผู้ประกันตน มาตรา 39 เหลือร้อยละ 1.8 ระยะเวลา 3 เดือน มี.ค.-พ.ค. 2563 (หมดเวลา)

• เช่น ผู้ที่มีเงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป บริษัทจะหัก 1% จากปกติจะโดนหัก 750 บาท จะโดนหักแค่ 150 บาทเท่านั้น โดยได้รับความช่วยเหลือจากเดือน มี.ค. – พ.ค. 63 เป็นต้น

ประกันสังคมหักเหมือนเดิม 100%

สำหรับสิ้นเดือนนี้ไม่ต้องตกใจนะครับ “ประกันสังคมหักเต็มจำนวน”

โดนหักเงินประกันสังคม 750 บาท
โดนหักเงินประกันสังคม 750 บาท

ลงทะเบียนว่างงาน -> https://empui.doe.go.th/

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
สินเชื่อ
คนละครึ่ง
บัตรคนจน

4

สิทธิเด็ก
ผู้พิการ