ยืนยัน เดือนนี้ ประกันสังคมเก็บเต็มๆ

ประกันสังคมเก็บเงินเดือนนี้ปกติ

ประกันสังคมเริ่มเก็บเต็มจำนวนแล้ว
ประกัน สังคมเริ่มเก็บเต็มจำนวนแล้ว

สรุปมาตรการช่วยเหลือของรัฐ

ลดอัตราเงินสมทบ

  • นายจ้าง หรือ บริษัท เหลือร้อยละ 4 ระยะเวลา 3 เดือน มี.ค.-พ.ค. 2563 (หมดเวลา)
  • ผู้ประกันตน มาตรา 33 เหลือร้อยละ 1 ระยะเวลา 3 เดือน มี.ค.-พ.ค. 2563 (หมดเวลา)
  • ผู้ประกันตน มาตรา 39 เหลือร้อยละ 1.8 ระยะเวลา 3 เดือน มี.ค.-พ.ค. 2563 (หมดเวลา)

✔ อสม. โดนตัดเงินตอบแทน เหลือ 3,500 บาท

✔ เพิ่มเงินเดือนให้ อสม. เป็น 1,500 บาท

ความคืบหน้าจากการประชุม ครม. 29 ก.ค.

• เช่น ผู้ที่มีเงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป บริษัทจะหัก 1% จากปกติจะโดนหัก 750 บาท จะโดนหักแค่ 150 บาทเท่านั้น โดยได้รับความช่วยเหลือจากเดือน มี.ค. – พ.ค. 63 เป็นต้น

ประกัน สังคมหักเหมือนเดิม 100%

สำหรับสิ้นเดือนนี้ไม่ต้องตกใจนะครับ “ประกัน สังคมหักเต็มจำนวน”

โดนหักเงินประกัน สังคม 750 บาท
โดนหักเงินประกัน สังคม 750 บาท

ลงทะเบียนว่างงาน -> https://empui.doe.go.th/

LINE icon

ส่งไลน์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เวลาโอนเงินมาตรา 40 จะไดัรับเงินเวลาไหน

ตารางโอนเงินมาตรา 40 เริ่ม 20 ก.ย. 64 ธกส รับเงินก่อนเพื่อน

สรุปวันที่และเวลาโอนเงินมาตรา 40 ให้กับผู้ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยาผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมาตรา 40 จำนวนคนละ 5,000 บาท x 1 เดือน