ยืนยัน เดือนนี้ ประกันสังคมเก็บเต็มๆ

อัปเดต :

ประกันสังคมเก็บเงินเดือนนี้ปกติ

ประกันสังคมเริ่มเก็บเต็มจำนวนแล้ว
ประกัน สังคมเริ่มเก็บเต็มจำนวนแล้ว

สรุปมาตรการช่วยเหลือของรัฐ

ลดอัตราเงินสมทบ

✔ อสม. โดนตัดเงินตอบแทน เหลือ 3,500 บาท

✔ เพิ่มเงินเดือนให้ อสม. เป็น 1,500 บาท

ความคืบหน้าจากการประชุม ครม. 29 ก.ค.

• เช่น ผู้ที่มีเงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป บริษัทจะหัก 1% จากปกติจะโดนหัก 750 บาท จะโดนหักแค่ 150 บาทเท่านั้น โดยได้รับความช่วยเหลือจากเดือน มี.ค. – พ.ค. 63 เป็นต้น

ประกัน สังคมหักเหมือนเดิม 100%

สำหรับสิ้นเดือนนี้ไม่ต้องตกใจนะครับ “ประกัน สังคมหักเต็มจำนวน”

โดนหักเงินประกัน สังคม 750 บาท
โดนหักเงินประกัน สังคม 750 บาท

ลงทะเบียนว่างงาน -> https://empui.doe.go.th/

เรื่องที่เกี่ยวข้อง