สินเชื่อธนาคารออมสินยื่นกู้เงินผ่านแอปมายโม MyMo 10,000 บาท

อัปเดต :

ผู้ที่สนใจยื่นกู้สินเชื่อธนาคารออมสินท่านสามารถจองคิว หรือจองสิทธิ์สมัครมาตรการสินเชื่อสู้ภัย 10,000 บาท ได้ก่อนล่วงหน้า สำหรับคนที่ได้คิว หรือได้สิทธิ์สามารถทำรายการได้ผ่านแอปมายโมเวอร์ชั่นล่าสุด (วงเงินกู้ได้รายละ 10,000 บาท)

ผู้ที่จองคิวกู้สินเชื่อธนาคารออมสิน อย่าลืมทำสัญญาวันนี้

คนที่ได้สิทธิ์หรือได้คิวในการสมัครมาตรการสินเชื่อได้ วันนี้มีนัด 2 รอบดังนี้

ตารางเวลายื่นกู้สินเชื่อออมสิน 1 มิถุนายน 2564

*โปรดเข้าระบบก่อนช่วงเวลาดังกล่าว

เมนูป้ายมาตรการสินเชื่อสู้ภัยจะขึ้นมาให้ท่านกดสมัครเฉพาะตามเวลานัดเท่านั้น

👍 วิธีทำสัญญามาตรการสินเชื่อสู้ภัย 10000 บาท

ลงทะเบียนรับสิทธิการสมัครสินเชื่อสู้ภัย 1 มิถุนายน 2564
ได้สิทธิจองคิวสมัครสินเชื่อธนาคารออมสิน หรือสินเชื่อสู้ภัย 1 มิ.ย. 64

หากท่านไม่สามารถสมัครทันเวลาที่นัด จะต้องมาลงทะเบียนจองคิวใหม่ ในอีก 1 วันถัดไป

กู้เงินในแอปมายโมต้องทำอย่างไร

  1. เป็นลูกค้าออมสินอยู่ก่อน 1 พ.ค. 64 (เฟส 1, 2)
  2. โทรศัพท์มือถือที่ติดตั้งแอปมายโม MyMo
  3. เป็นผู้เดือดร้อนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
กู้เงินออมสินผ่านมาตรการสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19
ออมสินปล่อยสินเชื่อผ่านแอปมายโม MyMo เวอร์ชั่นใหม่

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อออมสินผ่านแอปมายโม

  1. สัญชาติไทย
  2. อายุเกิน 20 ปี
  3. มีรายได้ประจำ
  4. ประกอบอาชีพอิสระ หรือ เกษตรกรรายย่อย หรือลูกจ้างภาคการเกษตร
  5. ไม่เป็นผู้มีรายได้จากภาครัฐ-รัฐวิสาหกิจ
  6. ไม่เป็นเกษตรกร

หากท่านเป็นเกษตรกรสามารถยื่นกู้สินเชื่อสู้ภัย ธกส ได้ 10,000 บาท หรืออ่านเพิ่มที่ https://18pee.com/baac-add-loan-money-10000bath/

ระยะเวลาคืนเงินกู้

ยกตัวอย่าง

สมัครสินเชื่อสู้ภัยยื่นกู้ในแอปมายโมเลือกชำระ 18 เดือน
สมัครสินเชื่อ 10000 บาท เลือกชำระแบบ 18 งวด

กู้สินเชื่อมายโมหมดเขตวันไหน

ธนาคารออมสินได้เปิดให้ประชาชนผู้ที่สนใจสมัครมาตรการสินเชื่อสู้ภัย ได้ 13 พ.ค. ถึง 31 ธ.ค. 64 (หรือวงเงิน 10,000 ล้านบาทจะหมด)

*เฟสที่ 2 ระบบแอปมายโมล่ม จึงเลื่อนมาเป็นวันที่ 26 พ.ค. โดยใช้ระบบจองคิวก่อน

*เฟสที่ 1 และเฟสที่ 2 สำหรับลูกค้าธนาคารออมสินก่อน 1 พ.ค. 64

สินเชื่อออมสินรอบใหม่สู้ภัยโควิด 19 วงเงินให้กู้คนละ 10,000 บาท
วงเงินสินเชื่อสู้ภัย covid-19 ให้กู้คนละ 10,000 บาทกู้ผ่านแอปมายโม

อ้างอิง 1, 2, 3

เรื่องที่เกี่ยวข้อง