sms แจ้งผลสมัครสินเชื่อสู้ภัยมาแล้ว เริ่มทำสัญญาได้ 27 พ.ค.

อัปเดต :

ผู้สมัครสินเชื่อสู้ภัย 10,000 บาทในแอปมายโมในวันที่ 16 – 19 พ.ค. ที่ผ่านมาตอนนี้ทางธนาคารออมสินได้เริ่มส่ง sms แจ้งผลสมัครสินเชื่อสู้ภัยมาแล้วโดยได้รับเมื่อเวลา 6.00 น. เป็นต้นมา โดยข้อความจากผู้ส่ง “คุณได้รับอนุมัติสินเชื่อสู้ภัย

sms แจ้งผลสมัครสินเชื่อผู้ได้รับอนุมัติ

คุณได้รับการอนุมัติสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย COVID-19 กรุณาเข้า MyMo เพื่อทำสัญญาสินเชื่อได้ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ค. 64

sms แจ้งผลการสมัครสินเชื่อสู้ภัย mymo 10000 บาท
sms แจ้งผลการสมัครสินเชื่อสู้ภัย อนุมัติ

SMS ผู้ที่กู้ไม่ผ่าน

คุณไม่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อจากธนาคารออมสิน กรุณาเข้า MyMo เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

sms แจ้งผลการสมัครสินเชื่อ
ข้อความแจ้่งผลการสมัครสินเชื่อ

ต้องทำสัญญาเงินกู้ภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับ SMS แจ้งผลการสมัครสินเชื่อ หากเกินกำหนด ระบบจะตัดสิทธิ์ท่านทันที

ขั้นตอนทำสัญญาหลังจากได้ sms แจ้งผลสมัครสินเชื่อ

  1. ได้รับ SMS หรือแจ้งเตือนผ่านแอปมายโม
  2. เข้าแอปมายโม กดเลือกเมนู “สมัครสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย”
  3. หน้า ธนาคารพิจารณา จะมีข้อความแจ้ง คุณได้รับการอนุมัติ ให้กดปุ่ม “ถัดไป
  4. หจ้าจอแสดงรายละเอียดวงเงินกู้ ให้กด “ถัดไป
  5. อ่านสัญญาเงินกู้ แล้วทำเครื่องหมายถูก “” หน้าข้าพเจ้าอ่านและยอมรับ พร้อมกด “ยอมรับ
  6. ใส่รหัสผ่านแอปมายโม / หรือสแกนหน้า / หรือสแกนนิ้วมือ
  7. กด “รับรหัส OTP” เพื่อยืนยันหมายเลขโทรศัพท์
  8. นำรหัส OTP ที่ได้รับผ่าน SMS มาป้อน แล้วกด “ยืนยัน
  9. หน้าจอแสดง สมัครสินเชื่อสำเร็จ ให้กด “เสร็จสิ้น

👍 12 เกณฑ์พิจารณาสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย

👍 วิธียืนยันอีเมลในแอปมายโม

👍 วิธีสมัครสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 10,000 บาท

เริ่มทำสัญญาเงินกู้สินเชื่อผ่านแอปมายโม

1. ระบบแจ้งสิทธิ์ผ่าน SMS / แอปมายโม

ข้อความsms แจ้งผลสมัครสินเชื่อจาก GSB.E-Bank

คุณได้รับการอนุมัติสินเชื่อสู้ภัย COVID-19 กรุณาเข้า MyMo เพื่อทำสัญญาสินเชื่อได้ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ค. 64

sms แจ้งผลสมัครสินเชื่อสู้ภัย mymo 10000 บาท
sms แจ้งผลสมัครสินเชื่อสู้ภัย อนุมัติ

2. ให้ท่านเข้าไปในแอปมายโม mymo

เมื่อเข้าหน้าแอปมายโมแล้วให้กดเลือกเมนู สมัครสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 10,000 บาท

แถปเมนูด้านล่างแอปมายโม เมนูบัญชี
กดเลือกเมนู บัญชีบริเวณด้านล่างของแอปมายโม

3. เช็คสถานะล่าสุด

เมื่อท่านอยู่หน้า ธนาคารพิจารณาจะพบกับขอความแจ้ง “คุณได้รับการอนุมัติสินเชื่อกรุณากดทำสัญญาภายใน 7 วัน

กดแถปป้ายเมนูสินเชื่อสู้ภัยเพื่อทำรายการต่อ
กดที่ป้ายเมนูมาตรการสินเชื่อสู้ภัยเพื่อทำรายการต่อ

หน้ารายละเอียดสัญญาสินเชื่อ

ให้ดูรายละเอียดสินเชื่อ เช่นวงเงิน จำนวนงวดที่ต้องชำระ วันที่ชำระ เป็นต้น

4. รายละเอียดสินเชื่อเบื้องต้น

เมื่อท่านศึกษารายละเอียดในสัญญาดีแล้ว กดปุ่ม “ถัดไป

ทำสัญญากู้เงนจากแอปมายโม 10000 บาท
โปรดศึกษาวันที่ในการชำระเงิน และจำวนการชำระเงินที่ท่านสมัครสินเชื่อ

5. ทำสัญญาเงินกู้สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 10,000 บาท

ให้ท่านทำการศีกษาสัญญาสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย โดยการอ่านทั้ง 13 ข้อเพื่อรักษาสิทธิ์ของท่าน

ทำสัญญาสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายผ่านแอปมายโม กดยอดมรับเพื่อยืนยัน
ยืนยันัการทำสัญญาสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายผ่านแอปมายโม

6. ป้อนรหัสมายโม

ระบบจะให้ท่านยืนยันรหัสแอปมายโมอีกครั้งโดยการใส่รหัส Pin แอป 6 หลัก

ใส่รหัสผ่านเพื่อทำสัญญาสินเชื่อเงินกู้ผ่านแอปมายโม
กรุณากรอกรหัสผ่านเพื่อยืนยันสัญญาเงินกู้

7. ยืนยันรหัส OTP

กรุณากดรับรหัส OTP เพื่อยืนยันหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ รหัสจะถูกส่งไปยังเบอร์ xx xxxx xxxx กรูรากรอกรหัสของคุณภายใน 2 นาที

สำคัญ! คุณต้องกดรับรหัส OTP ก่อน ถึงจะมีรหัส OTP ส่งมายังเบอร์มือถือเรา

กดรับ OTP เพื่อยืนยันเลขหมายโทรศัพท์ในการทำรายการ
กดรับรปัส OTP เพื่อยืนยันเลขโทรศัพท์มือถือ

8. ระบบแจ้งทำสัญญาสินเชื่อเรียบร้อยแล้ว

เมื่อทุกอย่างเรีบบร้อยแล้วระบบจะแจ้งว่า “ทำสัญญาเรีบบร้อยแล้ว ธนาคารจะโอนเงินกู้ไปยังบัญชีเงินฝากภายใน 3 วัน

สมัครสินเชื่อสำเร็จ หน้าจอแสดงผลการสมัครสินเชื่อสู้ภัย
สมัครสินเชื่อสำเร็จ ธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีภายใน 3 วัน

10. เงินเข้าบัญชีพร้อมใช้ได้เลย

คอยตรวจสอบในแอปมายโมบ่อยๆ หากท่านได้รับเงินแล้วจะมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นมาคือ สินเชื่อ – เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 10,000 บาท ท่านจึงจะใช้เงินได้

เมื่อโอนเงินเข้าบัญชีก็จะพบได้จากรายการในแอปมายโม
ยอดเงินจะโอนเข้าบัญชีในแอปมายโมแถบสีฟ้าเขียว

เมื่อได้รับ sms แจ้งผลสมัครสินเชื่อแล้วให้ท่านทำสัญญาเงินกู้ภายในแอปมายโมภายใน 7 วันทำการ หากเกินกำหนดแล้ว ระบบจะตัดสิทธิท่านทันที

อ้างอิง 1, 2, 3

เรื่องที่เกี่ยวข้อง