วิธีสมัครสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 10,000 บาทผ่านแอปมายโม

อัปเดต :

วิธีกู้สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายแบบละเอียด

 1. เข้าแอปมายโม (MyMo)
 2. กด “สมัครสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
 3. กดปุ่ม “สมัคร
 4. ตรวจสอบข้อมูล กด “ถัดไป
 5. ตรวจสอบรายละเอียดของสินเชื่อ กด “ถัดไป
 6.  อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข ทำเครื่องหมายถูกในช่องหน้า ข้าพเจ้าอ่านและยอมรับ พร้อมกด “ยอมรับ
 7. กด “ยินยอม” และ กด “ยืนยัน” อีกครั้ง
 8. ยืนยันรหัส OTP ด้วยการ “กดเพื่อรับรหัส OTP
 9. นำรหัส OTP มายืนยันต่อในแอปมายโมพร้อมกด “ยืนยัน” และกด “ตกลง
 10. หน้าความยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล ให้กด “เสร็จสิ้น
 11. รอ ธนาคารพิจารณา ไม่เกิน 3 วัน
 12. ได้รับ SMS ยืนยันว่าได้รับอนุมัติ
 13. เข้าไปทำสัญญาต่อที่แอปมายโม
 14. เงินโอนเข้าบัญชี ไม่เกิน 3 วัน
 15. เรียบร้อย

ขึ้นอยู่กับประวัติทางการเงินของแต่ละบุคคล

1. เข้าแอปมายโม

เข้าแอปมายโม MyMo by GSB เวอร์ชั่นล่าสุดบนโทรศัพท์ของคุณ

แอปมายโมเวอร์ชั่นล่าสุด 1.41.1
เปิดแอปมายโมเวอร์ชั่นล่าสุด 1.41.1

2. กดสมัครสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย

วงเงินสินเชื่อเพื่อค่าใช้จ่ายจะแบ่งการปล่อยให้กู้ 3 ช่วงดังนี้

ช่วงที่ 1 วันที่ 13 พ.ค. 2564

กลุ่มผู้อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้มและมีประวัติทางการเงินที่ดี เป็นลูกค้าธนาคารออมสินมาก่อนวันที่ 1 พ.ค. 2564

 1. จังหวัดกรุงเทพฯ
 2. จังหวัดนนทบุรี
 3. จังหวัดปทุมธานี
 4. จังหวัดชลบุรี
 5. จังหวัดสมุทรปราการ
 6. จังหวัดเชึยงใหม่

ช่วงที่ 2 วันที่ 20 พ.ค. 2564

หากวงเงินคงเหลือจากการปล่อยกู้ในช่วงที่ 1 จะนำมาปล่อยกู้ในช่วงที่ 2 โดยให้สิทธิทั่วประเทศแต่ต้องเป็นลูกค้าธนาคารออมสินมีประวัติทางการเงินดี และติดตั้งแอป / เปิดบัญชีใหม่ ก่อนวันที่ 1 พ.ค. 2564

ช่วงที่ 3 ยังไม่แจ้งวันที่

-ยังไม่มีรายละเอียด

เข้าแอปมายโม กดเมนูสมัครสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
กดสมัครสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย วงเงินกู้ 10,000 บาท

3. กดสมัครสินในแอปมายโม

ผู้ที่จะทำการสมัครเพื่อขอสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายนี้จำเป็นต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นตามที่ธนาคารออมสินกำหนด

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อเพื่อค่าใช้จ่าย

 1. ต้องเป็นคนไทย
 2. อายุ 20 ปีขึ้นไป (นับถึงวันที่ 1 พ.ค. 64)
 3. เป็นผู้ที่มีที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้
 4. มีเบอร์โทรที่ติดต่อได้
 5. เป็นผู้ที่ได้รับความเดือนร้อนหรือได้รับผลกระทบจากภัยทางเศรษฐกิจ / ภัยทางธรรมชาติ
 6. เป็นผู้มีประวัติทางการเงินที่ดี

กลุ่มอาชีพที่ยื่นกู้สินเชื่อมายโมได้

กดสมัครสินเชื่อในแอปมายโม สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
กดปุ่มสมัครสินเชื่อเพื่อค่าใช้จ่าย

4. ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว

ให้ท่านทำการตรวจสอบข้อมูลของท่านเช่น ชื่อ สกุล เบอร์โทร อีเมล เป็นต้น

ตรวจสอบข้อมูลของเราในหน้านี้
ทำการตรวจสอบข้อมูลของเราในหน้านี้ก่อนการสมัคร

5. ตรวจสอบรายละเอียดสินเชื่อ

เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม “ถัดไป

โปรดดูข้อมูลอย่างละเอียด เช่นวันจ่ายเงินงวดแรก ดอกเบี้ย เป็นต้น

รายละเอียดสินเชื่อโครงการนี้พร้อมกับวันชำระเงินและดอกเบี้ย
หน้าแสดงรายละเอียดข้อมูลในการกู้สินเชื่อนี้

6. อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการสมัครสินเชื่อ

ข้อตกลงและเงื่อนไขของสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 1 หมื่นบาท
ข้อตกลงในการยื่นขอสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 1 หมื่นบาท

7. ยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล

หน้าแสดงความผินยอมในการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

หน้าจอความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลโดยวิธีการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ให้ความยินยอดมเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

8. ยืนยันให้เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

ระบบจะแจ้งให้เรายืนยันโดยขึ้นข้อความว่า “ยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลเครดิต คุณยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลเครดิตเพื่อประกอบการพิจารณาสินเชื่อ

กดยืนยันความยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลอีกครั้ง
ยืนยอมให้เปิดเผยข้อมูลเครดิตผ่านระบบอินเทอร์เน็ตโดยกดปุ่ม ยืนยัน

9. ยืนยันเบอร์โทรศัพท์ด้วยรหัส otp

ระบบจะส่งเลข otp มาให้เราผ่าน SMS เบอร์โทรที่ให้ไว้ในตอนสมัคร

หลายท่านไม่ได้รหัส otp เพราะไม่ได้กดปุ่มนี้

*สามารถเปลียนเบอร์ใหม่ได้ที่สาขาธนาคารออมสินเท่านั้น

รอรับรหัส otp ที่จะส่งมาทาง sms ตามเบอร์โทรเรา
sms แจ้งรหัส otp จถถุกส่งมาที่เบอร์มือถือของเรา

ระบบจะส่ง SMS ข้อความมาดังนี้ “รหัสยืยันการยื่นขอพิจารณาสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย COVID-19 ผ่าน MyMo ของคุณคือ xxxxx ห้ามบอกรหัสนี้แก้บุคคลอื่น” ผู้ส่ง GSB.E-Bank

ได้รับเลขที่ otp ผ่าน sms ที่เบอร์โทรเรา
sms แจ้งรหัส otp มาที่เบอร์โทรของเรา

10. ป้อนรหัส otp พร้อมกดยืนยัน

เมื่อได้รับ otp ที่ส่งมาทาง sms แล้วให้นำมาป้อน ภายใน 2 นาที

ป้อนเลขที่ otp ในแอปมายโม
ทำการนำเลข otp ที่ได้รับผ่าน sms มาใส่ในแอปมายโมต่อ

11. เอกสารความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลของท่าน

ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลโดยวิธีการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ให้กดเสร็จสิ้น
กดปุ่มเสร็จสิ้นในแอปมายโมเมื่อถึงหน้าความยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล

12. สถานะ อยู่ในระหว่างพิจารณา

ขั้นตอนรอธนาคารออมสินพิจารณา
อยู่ในระหว่างพิจารณา อาจจะใช้เวลาประมาณ 3-5 วัน

13. ระบบแจ้งเตือนผ่าน sms / แอปมายโม

เมื่อธนาคารพิจารณาแล้วคุณมีสิทธิได้สินเชื่อนี้ จะส่ง SMS / หรือแจ้งเตือนขึ้นในแอปมายโมเพื่อให้เราเข้าไปทำสัญญากู้ยืมต่อในแอปมายโม

 

สถานะ คุณได้รับการอนุมัติสินเชื่อจากธนาคารออมสิน กรุณาเข้า mymo เพิ่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สถานะ คุณได้รับการอนุมัติสินเชื่อจากธนาคารออมสิน กรุณาเข้า mymo เพิ่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

14. ระบบโอนเงินเข้าให้ 10,000 บาท

หลังจากที่ทำสัญญาธนาคารจะโอนเงินให้เรา 10,000 บาท โดยท่านตรวจสอบได้จากสถานะรูปสีเขียว หรือในแอปมายโมจะขึ้น

 

ทำสัญญากู้เงินสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 10000 บาทเรียบร้อย
ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะโอนเงินกู้ไปยังบัญชีเงินฝากภายใน 3 วัน

สอบถามเพิ่มเติมที่ :
ธนาคารออมสิน โทร 1115 หรือ https://www.gsb.or.th/

อ้างอิง 1, 2 , 3

เรื่องที่เกี่ยวข้อง