25 พ.ย. 64 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ค่าไฟฟ้า ส่วนลดค่าไฟฟ้าเงินเข้าแล้ว

กรมบัญชีกลางได้โอนเงินคืนค่าไฟฟ้าให้กับผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนครบจำนวนแล้ว ท่านสามารถตรวจสอบยอดเงินคืนค่าไฟฟ้า ส่วนลดค่าไฟฟ้าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ ยอดเงินคืนค่าไฟฟ้าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนสามารถกดเป็นเงินสดผ่านตู้ atm ธนาคารกรุงไทย

18 พ.ย. 64 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ค่าไฟฟ้าทำไมไม่เข้า

ระบบของกรมบัญชีกลางมีปัญหา ติดขัดปัญหาในการนำจ่ายเงินคืนค่าไฟฟ้า ส่วนลดค่าไฟฟ้า (25 พ.ย. แก้ไขปัญหานี้เรียบร้อยแล้ว)

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ค่าไฟฟ้าได้รับเงินคืน 25 พ.ย. 64 เรียบร้อยแล้ว
ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ค่าไฟฟ้าได้เงินคืนเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเงินคืนค่าไฟฟ้าไม่เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากกรมบัญชีกลาง

กรมบัญชีกลางได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าประชมและได้ให้ทางการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนำส่งรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินคืนค่าไฟฟ้าให้กรมบัญชีกลางอีกครั้ง เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนรับสิทธิรับเงินคืนค่าไฟฟ้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน

 • กรมบัญชีกลางเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ก่อน 23 พ.ย. การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนำส่งรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินคืนค่าไฟฟ้าให้กรมบัญชีกลางอีกครั้ง
 • ก่อน 25 พ.ย. กรมบัญชีกลางจ่ายเงินคืนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ค่าไฟฟ้าสูงสุด 315 บาท
 • 25 พ.ย. ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถกดเงินคืนค่าไฟฟ้า ได้ที่ตู้ atm ธนาคารกรุงไทย

👍 วิธีกดเงินสด atm ด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

👍 วิธีลงทะเบียนค่าไฟฟ้าด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

👍 วิธีลงทะเบียนค่าน้ำประปาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เงินคืนค่าไฟฟ้าประจำเดือน ตุลาคม จะได้รับวันที่ 18 พ.ย.  25 พ.ย. 64

25 พ.ย. เงินคืนค่าไฟฟ้าเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสูงสุด 315 บาท
เงินคืนค่าไฟฟ้าเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสูงสุด 315บาท

วิธีเช็คยอดเงินคืนค่าไฟฟ้าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

สำหรับผู้ที่ได้ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิเงินคืนค่าไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วจะได้รับเงินคืนในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกๆ วันที่ 18 ของเดือนถัดไป

 • โทรเบอร์ 02 109 2345
 • กด 3 เพื่อเช็คยอดเงินคงเหลือ
 • กด 1 กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์
 • กดหมายเลขหน้าบัตร 16 หลัก ตามด้วย #
 • กดรหัส atm 6 หลัก ตามด้วย #
 • ระบบแจ้งยอด บัญชีกระแสรายวัน เลขบัญชีลงท้ายด้วย xxxxx ยอดเงินคงเหลือ ….  บาท
 • ฟังข้อความอีกครั้ง * กลับสู่เมนูก่อนหน้า # กลับสู่เมนูหลักกด 9 ติดต่อเจ้าหน้าที่ กด 0
 • วางสาย
021092345 เบอร์โทรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
021092345 บัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

25 พ.ย. 64 กรมบัญชีกลางโอนเงินคืนค่าไฟฟ้า ส่วนลดค่าไฟฟ้าให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครบแล้ว

เงินคืนค่าไฟฟ้าจะได้ทุกๆวันที่ 18 ของเดือนนั้นๆ เดือนเดือนนี้ติดปัญหาของกรมบัญชีกลางทำให้ไม่สามารถจ่ายเงินคืนค่าไฟฟ้าได้ในวันที่ 18 เมื่อแก้ไขปัญหาแล้ว กรมบัญชีกลางได้จ่ายเงินคืนค่าไฟฟ้า ส่วนลดค่าไฟฟ้าให้ผู้ถือบัตรในวันทีี่ 25 พ.ย. 64 ครบตามจำนวนเรียบร้อยแล้ว

 • 25 พ.ย. 64 กลามบัญชีกลางโอนเงินคืนค่าไฟฟ้าเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • เงินคืนค่าไฟฟ้าเดือนตุลาคม 2564 ปกติจะได้ 18 พ.ย. 25 พ.ย. 64
สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนพฤศจิกายน 2564
สิทธิประโยชน์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนพฤศจิกายน 64

อ้างอิง เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง

LINE icon

ส่งไลน์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

วิธีใช้เพิ่มกำลังซื้อด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการเพิ่มกำลังซื้อบัตรคนจน 500 บาท

วิธีใช้เพิ่มกำลังซื้อด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน 500 บาท

บัตรคนจน 13.5 ล้านสิทธิสามารถใช้สิทธิ 500 บาทโดยมีวิธีใช้เงินโครงการเพิ่มกำลังซื้อ 8 ขั้นตอนด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน

เช็กสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพฤศจิกายน รับ 7 สิทธิ รูดซื้อสินค้าได้ 700 - 800 บาท

เช็กสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พฤศจิกายน รับเงินเพิ่ม 700 – 800 บาท

ตารางเช็กสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนพฤศจิกายน รับหลายสิทธิ ครม. เพิ่มเงินรูดซื้อสินค้า 700 – 800 บาท ผ่านโครงการเพิ่มกำลังซื้อ

วิธีแก้ไขเมื่อลงทะเบียนรับเงินคืนค่าไฟฟ้าแล้วแต่ไม่ได้เงินคืนค่าไฟฟ้า 315บาท

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได้เงินคืนค่าไฟฟ้า 315บาท ต้องทำอย่างไร?

วิธีแก้ไขเมื่อท่านไม่ได้เงินคืนค่าไฟฟ้า 315บาทของสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน จะได้เฉพาะผู้ที่ใช้ไฟ้าไม่เกิน 315บาท