25 พ.ย. 64 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ค่าไฟฟ้า ส่วนลดค่าไฟฟ้าเงินเข้าแล้ว

อัปเดต :

กรมบัญชีกลางได้โอนเงินคืนค่าไฟฟ้าให้กับผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนครบจำนวนแล้ว ท่านสามารถตรวจสอบยอดเงินคืนค่าไฟฟ้า ส่วนลดค่าไฟฟ้าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ ยอดเงินคืนค่าไฟฟ้าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนสามารถกดเป็นเงินสดผ่านตู้ atm ธนาคารกรุงไทย

18 พ.ย. 64 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ค่าไฟฟ้าทำไมไม่เข้า

ระบบของกรมบัญชีกลางมีปัญหา ติดขัดปัญหาในการนำจ่ายเงินคืนค่าไฟฟ้า ส่วนลดค่าไฟฟ้า (25 พ.ย. แก้ไขปัญหานี้เรียบร้อยแล้ว)

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ค่าไฟฟ้าได้รับเงินคืน 25 พ.ย. 64 เรียบร้อยแล้ว
ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ค่าไฟฟ้าได้เงินคืนเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเงินคืนค่าไฟฟ้าไม่เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากกรมบัญชีกลาง

กรมบัญชีกลางได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าประชมและได้ให้ทางการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนำส่งรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินคืนค่าไฟฟ้าให้กรมบัญชีกลางอีกครั้ง เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนรับสิทธิรับเงินคืนค่าไฟฟ้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน

👍 วิธีกดเงินสด atm ด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

👍 วิธีลงทะเบียนค่าไฟฟ้าด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

👍 วิธีลงทะเบียนค่าน้ำประปาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เงินคืนค่าไฟฟ้าประจำเดือน ตุลาคม จะได้รับวันที่ 18 พ.ย.  25 พ.ย. 64

25 พ.ย. เงินคืนค่าไฟฟ้าเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสูงสุด 315 บาท
เงินคืนค่าไฟฟ้าเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสูงสุด 315บาท

วิธีเช็คยอดเงินคืนค่าไฟฟ้าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

สำหรับผู้ที่ได้ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิเงินคืนค่าไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วจะได้รับเงินคืนในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกๆ วันที่ 18 ของเดือนถัดไป

021092345 เบอร์โทรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
021092345 บัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

25 พ.ย. 64 กรมบัญชีกลางโอนเงินคืนค่าไฟฟ้า ส่วนลดค่าไฟฟ้าให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครบแล้ว

เงินคืนค่าไฟฟ้าจะได้ทุกๆวันที่ 18 ของเดือนนั้นๆ เดือนเดือนนี้ติดปัญหาของกรมบัญชีกลางทำให้ไม่สามารถจ่ายเงินคืนค่าไฟฟ้าได้ในวันที่ 18 เมื่อแก้ไขปัญหาแล้ว กรมบัญชีกลางได้จ่ายเงินคืนค่าไฟฟ้า ส่วนลดค่าไฟฟ้าให้ผู้ถือบัตรในวันทีี่ 25 พ.ย. 64 ครบตามจำนวนเรียบร้อยแล้ว

สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนพฤศจิกายน 2564
สิทธิประโยชน์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนพฤศจิกายน 64

อ้างอิง เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง