บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด กุมภาพันธ์ 2565 เงิน 200 บาทเข้าวันไหน

อัปเดต :

กรมบัญชีกลางแจ้งสิทธิประโยชน์ของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดเดือนกุมภาพันธ์รับ 9 สิทธิพิเศษพร้อมมีวงเงินที่กดเป็นเงินสดได้หลายรายการ และในเดือนนี้จะมีการเพิ่มเงินโครงการเพิ่มกำลังซื้อเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 200 บาท

สิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด กุมภาพันธ์ 2565

 1. วงเงินซื้อสินค้า 200/300 บาทต่อเดือน
 2. โครงการเพิ่มกำลังซื้อ 200 บาท
 3. ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 45 บาทต่อ 3 เดือน
 4. ส่วนลดค่าเดินทาง บขส. 500 บาทต่อเดือน
 5. ส่วนลดค่าเดินทาง รถไฟ 500 บาทต่อเดือน
 6. ส่วนลดค่าเดินทางรถไฟฟ้า (MRT+BTS+ARL) / ขสมก. 500 บาทต่อเดือน
 7. เงินคืนค่าไฟฟ้าสูงสุด 315 บาท
 8. เงินคืนค่าน้ำประปาสูงสุด 100 บาท
 9. เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน
สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด กุมภาพันธ์ 2565 รับ 6 สิทธิประโยชน์
เช็คสิทธิประโยชน์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด 2565

สิทธิที่ 1 วงเงินรูดซื้อสินค้า 200 / 300 บาทต่อเดือน

ท่านจะได้รับวงเงินช่วยเหลือค่าครองชีพตามเกณฑ์รายได้ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ดังต่อไปนี้

โดยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดยังสามารถใช้วงเงินนี้ได้ที่ร้านธงฟ้าประชารัฐ , CJ supermarket และร้านค้าที่มีป้าย “ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สิทธิที่ 2 โครงการเพิ่มกำลังซื้อกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่ 4

ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 อนุมัติวงเงินช่วยเหลือกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในโครงการเพิ่มกำลังซื้อระยะที่ 4 อีก 3 เดือน โดยจะแบ่งจ่ายดังนี้

ท่านจะต้องใช้วงเงินโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้หมดภายในเดือนนั้นๆ วงเงินนี้ไม่สามารถสมทบไปใช้ในเดือนถัดไปได้

โครงการเพิ่มกำลังซื้อ เฟส 2 สำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษภายบัตรประชาชน
เพิ่มกำลังซื้อ เฟส 2 ใช้จ่ายผ่านบัตรประชาชน

สิทธิที่ 3 ส่วนลดค่าเดินทาง

ในสิทธิประโยชน์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดยังได้รับส่วนลดค่าเดินทางอยู่นะครับโดยจะแบ่งออกเป็น 3 สิทธิย่อยดังนี้ครับ

สิทธิส่วนลดค่าเดินทางบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน

 1. ส่วนลดค่าโดยสาร บขส. 500 บาทต่อเดือน
 2. ส่วนลดรถไฟ 500 บาทต่อเดือน
 3. ส่วนลดค่ารถไฟฟ้า MRT BTS ARL / ขสมก. 500 บาทต่อเดือน

สิทธิที่ 4 เงินคืนค่าไฟฟ้าสูงสุด 315 บาทต่อเดือน

ผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิส่วนลดค่าไฟฟ้าสูงสุดเดือนละ 315 บาทได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวงได้ เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วท่านจะได้รับเงินคืนในรอบวันที่ 18 ของเดือนถัดไป

✔️ วิธีลงทะเบียนรับเงินคืนค่าไฟฟ้าแบบละเอียด

ขั้นตอนการรับสิทธิเงินคืนค่าไฟฟ้า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน

 1. ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ
 2. จ่ายค่าไฟฟ้าในเดือนนั้นๆ (ก่อนสิ้นเดือน)
 3. รับเงินคืนในวันที่ 18 ของเดือนถัดไป
 4. ระบบจะโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในส่วนของวงเงิน e-Money

วิธีเช็คยอดเงินคืนค่าไฟฟ้าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ e – Money

 1. โทรเช็คยอดเงินได้ที่ 02 – 109 2345
 2. กด 3
 3. กด 1
 4. กดเลขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 5. กดรหัสคู่บัตร
 6. ฟังเสียงระบบแจ้งยอดเงิน
วิธีเช็คเงินค่าไฟฟ้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยการโทรเบอร์ 021092345 ศูนย์บริการลูกค้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
เช็คยอดเงินคืนค่าไฟฟ้าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ใช้ไฟฟ้าเท่าไรถึงจะได้รับเงินคืน?

*สิทธิเงินคืนค่าไฟฟ้าจะสิ้นสุดเดือน กันยายน 2565

สิทธิที่ 5 เงินคืนค่าน้ำประปาสูงสุดเดือนละ 100 บาท

ผู้ที่ใช้น้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค การประปานครหลวงที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถลงทะเบียนรับเงินคืนค่าน้ำประปาได้สูงสุด 100 บาทผ่านทางเว็บไวต์หรือ สำนักงานการะประปาได้ครับ

✔️ วิธีลงทะเบียนเงินคืนค่าน้ำประปา 100 บาทต่อเดือนแบบละเอียด

สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือนจะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาสูงสุด 100 บาท ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นผู้ชำระเงินเอง

สิทธิที่ 6 เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน

สำหรับผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับสิทธิเบี้ยความพิการท่านจะได้รับเงินเพิ่มเบี้ยความพิการเข้ามาในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 200 บาททุกๆวันที่ 22 ของเดือนนั้นๆ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด กุมภาพันธ์รับสิทธิอะไรบ้าง กดเงินสดได้กี่รายการ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด กุมภาพันธ์รับ 9 สิทธิประโยชน์

อ้างอิง เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง