วิธียืมเงินด่วนออนไลน์ กู้เงินผ่านแอป ไม่เช็คเครดิตบูโร สมัครสินเชื่อเงินด่วน

เช็กสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พฤศจิกายน รับเงินเพิ่ม 700 – 800 บาท

ครม. อนุมัติเพิ่มวงเงินรูดซื้อสินค้าเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก 2 เดือน เช็กสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนพฤศจิกายนล่าสุดแล้วจะได้รับวงเงินรูดซื้อสินค้ารวม 700 – 800 บาท

ตารางเช็กสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 13.5 ล้านคนจะได้รับเงินช่วยเหลือผ่านเข้ามาในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน 7 รายการดังนี้

เช็กสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน พ.ย. 64

 1. วันที่ 1 วงเงินรูดซื้อสินค้า
 2. วันที่ 1 วงเงินโครงการเพิ่มกำลังซื้อ
 3. วันที่ 1 ส่วนลดค่าเดินทางโดยสารสาธารณะ
 4. เดือน ต.ค. – ธ.ค. ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม
 5. วันที่ 18 เงินคืนค่าน้ำประปา
 6. วันที่ 18 เงินคืนค่าไฟฟ้า
 7. วันที่ 22 เงินผู้พิการ

วิธีโทรเช็กสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน

วิธีแก้ไขบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหาย

วิธีกดเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน

ตารางเช็กสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
เช็กสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พฤศจิกายน 2564

เช็กสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนล่าสุด รับเงินอะไรบ้าง?

กลุ่มที่มีบ้ตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 13.5 ล้านคนจะได้รับเงินสนับสนุนการใช้จ่ายและเงินช่วยเหลือในเรื่องของค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา รวมถึงได้รับเงินช่วยเหลือของกลุ่มผู้พิการอีก 200บาทต่อเดือน

1. วงเงินรูดซื้อสินค้า

ท่านจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา และวัสดุการเกษตร 200 -300 บาทตามเกณฑ์รายได้ครับ

โดยยอดวงเงินรูดซื้อสินค้าจะเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนทุกๆวันที่ 1 ของเดือน (วงเงินนี้ไม่สามารถสะสมไปใช้ในเดือนต่อไปได้ ท่านต้องใช้ให้หมดภายในเดือนนั้นๆ)

โครงการเพิ่มกำลังซื้อผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รูดซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภค
เพิ่มเงินโครงการเพิ่มกำลังซื้อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

2. วงเงินโครงการเพิ่มกำลังซื้อ

วงเงินนี้จะให้รูดซื้อสินค้า หรือสแกนชำระเงินที่ร้านค้าร่วมโครงการเราชนะ ม33เรารักกัน คนละครึ่ง โดยนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปซื้อสินค้าและบริการ พร้อมแจ้งพนักงานว่าชำระด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ยอดเงินโครงการเพิ่มกำลังซื้อ

*ปกติจะได้รับ 200 บาท แต่ ครม. มีมติดอนุมัติ 19 ต.ค. 64 เพิ่มเงินเข้า 4 โครงการ

ตารางเช็กสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนพฤศจิกายน 2564 รับ 7 สิทธิพิเศษ
สรุปตารางเช็กสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด

3. ส่วนลดค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะ

ยอดส่วนลดค่าเดินทางรถสารสาธารณะจะเริ่มใช้ได้ในวันที่ 1 – 30 พ.ย. 64 ไม่สามารถสะสมหรือนำไปใช้ในเดือนถัดไปได้

เงินช่วยค่าเดินทางรถสาธารณะใครใช้สิทธิผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้บ้าง

1. ส่วนลดค่ารถเมล์ ขสมก. 500 บาท

2. รถไฟฟ้า 500 บาท

3. ค่ารถโดยสาร บขส. 500 บาท

วิธีใช้สิทธิด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับ บริษัท ขนส่งจำกัด (บขส.)

 1. ยื่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรประชาชนในช่องซื้อตั๋ว
 2. ซื้อตั๋วรถโดยสารได้ภายในวงเงิน 500 บาท หากค่าโดยสารเกิน 500 บาท ท่านจะต้องเสียส่วนต่างเป็นเงินสดเท่านั้น
 3. ซื้อได้กับรถโดยสาร บขส. ทุกมาตรฐาน ทุกเส้นทาง
 4. เมื่อซื้อตั๋วด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว ไม่สามารถคืนตั๋วได้ทุกกรณี
 5. สามารถเลื่อนการเดินทางได้ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
 6. ซื้อตั๋วได้ที่จุดบริการจำหน่ายตั๋วเท่านั้น

4. ค่ารถไฟ 500 บาท

4. สวนลดค่าก๊าซหุงต้ม

ท่านจะได้รับช่วยเป็นส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม (ส่วนลดซื้อก๊าซแอลพีจี)ในจำนวน  55บาท จะให้ 3 เดือน ให้ 1 ครั้ง

เงินช่วยค่าก๊าซหุงต้ม 55 บาท ต่อ 3 เดือน กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 55 บาท/3เดือน

5. เงินคืนค่าน้ำประปา

ท่านจำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อรับส่วนลดเงินคืนค่าน้ำประปาก่อนถึงจะได้รับสิทธิ์

เว็บไซต์ลงทะเบียนส่วนลดค่าน้ำประปา บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด รับเงินคืนสูงสุด 100 บาท
เว็บไซต์ลงทะเบียนสวนลดค่าน้ำประปา 100 บาท/เดือน

6. เงินคืนค่าไฟฟ้า

กลุ่มผู้ที่จะได้รับเงินคืนค่าไฟฟ้าจะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ก่อนที่เว็บไซต์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวง

เว็บไซต์ลงทะเบียนรับเงินคืนค่าไฟฟ้าสูงสุด 315 บาท บัตรคนจน
บัตรคนจนลงทะเบียนเว็บไซต์ส่วนลดค่าไฟฟ้า 315บาท/เดือน

7. เงินช่วยเหลือผู้พิการ

กลุ่มผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ 200 บาท กดหนดจ่ายทุกๆวันที่ 22 ของเดือนสามารถกดเป็นเงินสด ATM ธนาคารกรุงไทยได้

ผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน
ผู้พิการรับเงินเพิ่ม 200บาท ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ลงทะเบียนค่าน้ำ เงินช่วยค่าน้ำ สูงสุด 100 บาทต่อเดือน รับส่วนลดค่าน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค

ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสูงสุด 315 บาทต่อเดือน/ครัวเรือน/สิทธิ

ลงทะเบียนค่าไฟฟรี 2566 ใช้เอกสารอะไรบ้าง? ลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ ใช้ไฟฟ้าฟรีสูงสุด 315 บาท ต่อเดือน

ขั้นตอนลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://welfareregis.pea.co.th/

วิธียื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ผ่านเว็บไซต์ สถานะไม่ผ่านเกณฑ์การพิจาณาคุณสมบัติ

วิธีเขียนหนังสือมอบอำนาจให้มายืนยันตัวตนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 กรณีมาด้วยตัวเองไม่ได้ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ

เรื่องใหม่ล่าสุด

วิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ สำหรับคนพิการที่ต้องการมีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ออมสิน ธกส และ กรุงไทย

วิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ บัญชีเงินฝาก ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย pantip 2566

ขั้นตอนและวิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ อัปเดต 2566 วิธีเปิดบัญชีธนาคารออมสินสำหรับผู้พิการ และ วิธีเปิดบัญชีกรุงไทย คนพิการ ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอปการไฟฟ้า pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่

แอปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แอป pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่ ตรวจสอบค่าไฟฟ้า จ่ายค่าไฟฟ้า แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง

เปิดตัวแอปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด 3.2.11 ตรวจสอบค่าไฟฟ้า จ่ายเงินค่าไฟฟ้า แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง ios และ android

วิธีสมัครค่าน้ำ หรือ วิธีลงทะเบียนค่าน้ำประปา รอบใหม่ รับวงเงินช่วย 100 บาทต่อเดือน สวัสดิการแห่งรัฐ

ลงทะเบียนค่าน้ำ เงินช่วยค่าน้ำ สูงสุด 100 บาทต่อเดือน รับส่วนลดค่าน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค

เปิดขั้นตอนและวิธีลงทะเบียนค่าน้ำประปา กับการประปาส่วนภูมิภาค รับเงินช่วยเหลือสูงสุดเดือนละ 100 บาท ต่อเดือน ต่อครัวเรือน

วิธีลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสูงสุด 315 บาทต่อเดือน/ครัวเรือน/สิทธิ

2 วิธี ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้ารอบใหม่ สูงสุด 315 บาท/ครัวเรือน/สิทธิ โดยเริ่มได้รับสิทธิเมษายน 2566 เป็นต้นไป บัตรคนจน

เอกสารที่ใช้ลงทะเบียนค่าไฟฟรี รอบใหม่ 2566 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

ลงทะเบียนค่าไฟฟรี 2566 ใช้เอกสารอะไรบ้าง? ลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ ใช้ไฟฟ้าฟรีสูงสุด 315 บาท ต่อเดือน

เอกสารที่ต้องใช้ลงทะเบียนค่าไฟฟรีรอบใหม่ 2566 พร้อมกับสถานะที่ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าฟรี 2566 ผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

ขั้นตอนและวิธีลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ลงทะเบียนรับเงินค่าไฟฟ้ารอบใหม่

ขั้นตอนลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://welfareregis.pea.co.th/

แนะนำวิธีลงทะเบียนค่าไฟฟรี สูงสุด 315 บาท สำหรับผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 เริ่ม 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป