เช็คยอดเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน ตุลาคมรับ 7สิทธิ์

อัปเดต :

วิธีเช็คยอดเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจนเดือนล่าสุด ตุลาคม พ.ศ. 2564 รับ 7 สิทธิ์พิเศษดังนี้

เงินคืนค่าน้ำประปา และเงินคืนค่าไฟฟ้าท่านจะต้องลงทะเบียนก่อนถึงจะได้รับสิทธิ์

👍 วิธีลงทะเบียนรับเงินช่วยค่าไฟฟ้าสูงสุด 315 บา

👍 วิธีลงทะเบียนรับเงินช่วยค่าน้ำประปาสูงสุด 100 บาท

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

1. โทรเช็คยอดเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน

วิธีการเช็คยอดเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายและรวดเร็วที่สุด “แนะนำ

 1. กดเบอร์โทร 02 109 2345
 2. กด 3 เพื่อตรวจสอบยอดวงเงินคงเหลือ
 3. กด 1 เพื่อเช็คยอดเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (e-Money)
 4. กดเลขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 16 หลัก ตามด้วยเครื่องหมาย #
 5. กดรหัสคู่บัตร ATM 6 หลักตามด้วยเครื่องหมาย #
 6. ฟังยอดวงเงินคงเหลือ
 7. วางสาย
เบอร์โทรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 02 109 2345 ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
เบอร์โทรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 02 109 2345

2. เช็คยอดเงินในบ้ตรคนจนด้วยเครื่อง ATM ธนาคารกรุงไทย

 1. สอดบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าเครื่อง ATM ธนาคารกรุงไทย
 2. กดรหัส ATM 6 หลัก
 3. กดเลือกเมนู บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 4. กดเลือกเมนู ขอดูยอดวงเงินคงเหลือ เพื่อเช็คยอดเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 5. กดเลือก ถอนเงิน หากมียอดคงเหลือเกิน 100 บาท (บางครั้ง ระบบจะพาไปหน้าหลักเมื่อท่านเช็คยอดเงินแล้ว)
 6. รับเงินในช่อง
 7. รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคืน
เช็คยอดเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย เมนูบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
เช็คยอดเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านตู้ ATM กรุงไทย

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนหายต้องทำอย่างไร

วิธีขอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนใบใหม่เมื่อหายหรือชำรุดท่านสามารถทำตามขั้นตอนดังนี้ครับ

 1. ติดต่อสาขาธนาคารกรุงไทยใกล้บ้าน
 2. หากทำบัตรสูญหายต้องนำใบแจ้งความมาด้วย
 3. แจ้งพนักงานธนาคารกรุงไทยว่ามาติดต่อขอทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 4. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนให้กับพนักงาน
 5. กรอกข้อมูลในในคำร้องขอทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนใบใหม่
 6. ชำระค่าเงิน ไม่เกิน 100 บาท
 7. พนักงานจะแจ้งให้ไปรับบัตรใบใหม่ประมาณ 15-30วันทำการ

เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อขอทำบัตรสวัสดิกาแห่งรัฐใบใหม่

ติดต่อขอทำบัตรสวัสดิกาแห่งรัฐใบใหม่ได้ที่ไหน

ติดต่อได้ที่สาขาธนาคารกรุงไทย โดยกดค้นหาสาขาใกล้บ้านได้ที่ สาขาธนาคารกรุงไทย

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนหายต้องทำอย่างไร
วิธีขอทำบัตรคนจนใบใหม่ หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่

สอบถามข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจนได้ที่

โทร Call Center หมายเลข 02 109 2345

ให้บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30น. – 17.30น (150 คู่สาย)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง