เช็คผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบแรก 16 กันยายน 65

อัปเดต :

กระทรวงการคลังพร้อมเปิดเว็บไซต์ให้เช็คผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบแรก 16 กันยายน 65 ในกลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และ จุดรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระหว่างวันที่ 5 – 8 กันยายน 2565 กว่า 10 ล้านคน เริ่ม 6.00 – 23.00 น. ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

วิธีเช็คผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบที่ 1

ผู้ที่ลงทะเบียนผ่านจุดรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถเช็คผลการสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านเว็บไซต์ได้ด้วยนะครับ

 1. เข้าเว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ welfare.mof.go.th
 2. กดปุ่ม ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน ปุ่มสีส้ม
 3. ป้อนข้อมูล เลขบัตรประจำตัวประชาชน วัน เดือน ปี เกิด และกดปุ่ม ตรวจสอบข้อมูล
 4. ดูสถานะผ่านหน้าจอ
เช็คผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบที่ 1 กลุ่มผู้ลงทะเบียน 5 - 8 กันยายน 65
เว็บไซต์เช็คผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

ผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มี 2 สถานะดังนี้

 1. ลงทะเบียนสมบูรณ์ : ให้ผู้ลงทะเบียนรอผลการตรวจสอบคุณสมบัติ โดยจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติในช่วงเดือนมกราคม 2566
 2. ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ : เนื่องจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียนไม่ตรงตามฐานข้อมูลกรมการปกครอง ระบบจะขึ้นข้อความแสดงโดยระบุสาเหตุของการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ ดังนี้
  • ผู้ลงทะเบียนเป็นพระภิกษุ/สามเณร/แม่ชี
  • ไม่พบข้อมูลของผู้ลงทะเบียน
  • สถานภาพบุคคลของผู้ลงทะเบียนไม่ถูกต้อง มีสถานะเสียชีวิต หรือย้ายไปต่างประเทศ หรือจำหน่าย
  • ผู้ลงทะเบียนไม่ได้มีสัญชาติไทย
  • ผู้ลงทะเบียนมีอายุต่ำกว่า 18 ปี หรือรูปแบบวันเดือนปีเกิดไม่ถูกต้อง
  • ผู้ลงทะเบียนมีคู่สมรส
  • ผู้ลงทะเบียนแจ้งข้อมูลคู่สมรสไม่ถูกต้อง
  • ผู้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนบุตรครบถ้วน แต่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของบุตรไม่ถูกต้อง
  • ผู้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนบุตรไม่ครบถ้วน โปรดตรวจสอบจำนวนบุตรและข้อมูลเลขบัตรประชาชนของบุตรทุกราย

สถานะ ลงทะเบียนสมบูรณ์ คืออะไร?

ผู้ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบวันที่ 5 – 8 กันยายน 2565 เมื่อเช็คผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านเว็บไซต์ได้สถานะ ลงทะเบียนสมบูรณ์ (แบบในรูป)

สถานะ ลงทะเบียนสมบูรณ์ คือ ท่านได้ลงทะเบียนด้วยข้อมูลบัตรประชาชนถูกต้อง ครบถ้วน

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ลงทะเบียนได้ถูกตรวจสอบจากกรมการปกครอบ พบว่าข้อมูลถูกต้อง

หากท่านได้รับสถานะ ลงทะเบียนสมบูรณ์ ขอให้ผู้ลงทะเบียนรอการตรวจสอบคุณสมบัติต่อไป โดยจะทราบผลประมาณเดือนมกราคม 2566

เช็คผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจนออนไลน์ สถานะ ลงทะเบียนสมบูรณ์
เช็คผลลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลงทะเบียนสมบูรณ์

สถานะ ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ คืออะไร?

เมื่อท่านเช็คผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐะผ่านเว็บไซต์แล้วพบว่าตัวเองได้สถานะ ลงทะเบียนไม่สมบูณร์ ขอให้ท่านแก้ไขข้อมูล ให้เป็นปัจจุบันที่ ก่อน 3 พฤศจิกายน 2565

สถานะ ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ คือ ข้อมูลที่ผู้สมัครกรอกเข้ามา ไม่ถูกต้อง (มีเหตุผล 9 ข้อ)

 1. ผู้ลงทะเบียนเป็นพระภิกษุ/สามเณร/แม่ชี
 2. ไม่พบข้อมูลของผู้ลงทะเบียน
 3. สถานภาพบุคคลของผู้ลงทะเบียนไม่ถูกต้อง มีสถานะเสียชีวิต หรือย้ายไปต่างประเทศ หรือจำหน่าย
 4. ผู้ลงทะเบียนไม่ได้มีสัญชาติไทย
 5. ผู้ลงทะเบียนมีอายุต่ำกว่า 18 ปี หรือรูปแบบวันเดือนปีเกิดไม่ถูกต้อง
 6. ผู้ลงทะเบียนมีคู่สมรส
 7. ผู้ลงทะเบียนแจ้งข้อมูลคู่สมรสไม่ถูกต้อง
 8. ผู้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนบุตรครบถ้วน แต่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของบุตรไม่ถูกต้อง
 9. ผู้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนบุตรไม่ครบถ้วน โปรดตรวจสอบจำนวนบุตรและข้อมูลเลขบัตรประชาชนของบุตรทุกราย

เช่น ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ เพราะตอนลงทะเบียนท่านกรอกข้อมูลแบบไม่มีคู่สมรส แต่ทางกรมการปกครองตรวจสอบพบว่าท่านมีคู่สมรส (ยังจดทะเบียนสมรสอยู่) เป็นต้น

การแก้ไขสถานะลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ ของผู้ลงทะเบียนมีคู่สมรส มี 2 แบบคือ

ตรวจสอบผลการสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์
ตรวจสอบสถานะลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ พร้อมวิธีแก้ไข

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

เมื่อท่านเช็คผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วมีข้อสงสัยสามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ / พร้อมสถานะต่างๆ ได้ที่

แผนการประกาศผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ระยะที่ 1 เดือน กันยายน 2565

5 กันยายน : จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

16 กันยายน : เริ่มเปิดให้ตรวจสอบสถานะลงทะเบียนได้ผ่านเว็บไซต์

ระยะที่ 2 เดือน มกราคม 2566

ประกาศผลผู้ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

ระยะที่ 3 เดือน มกราคม 2566

ประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์ ต้องนำบัตรประชาชนไปยืนยันตัวตนที่ ธนาคาร ออมสิน ธ.ก.ส. และ ธนาคารกรุงไทย

ระยะที่ 4 เดือน มีนาคม 2566

กระทรวงการคลังประกาศ เริ่มใช้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ได้ ตั้งแต่วันที่ …. เป็นต้นไป

ใช้บัตรประชาชน แทน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

แผนการดำเนินการประกาศผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน
การประกาศผลการลงทะเบียนในแต่ละรอบ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง