วิธียืมเงินด่วนออนไลน์ กู้เงินผ่านแอป ไม่เช็คเครดิตบูโร สมัครสินเชื่อเงินด่วน

เช็คผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบแรก 16 กันยายน 65

กระทรวงการคลังพร้อมเปิดเว็บไซต์ให้เช็คผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบแรก 16 กันยายน 65 ในกลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และ จุดรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระหว่างวันที่ 5 – 8 กันยายน 2565 กว่า 10 ล้านคน เริ่ม 6.00 – 23.00 น. ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

วิธีเช็คผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบที่ 1

ผู้ที่ลงทะเบียนผ่านจุดรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถเช็คผลการสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านเว็บไซต์ได้ด้วยนะครับ

 1. เข้าเว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ welfare.mof.go.th
 2. กดปุ่ม ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน ปุ่มสีส้ม
 3. ป้อนข้อมูล เลขบัตรประจำตัวประชาชน วัน เดือน ปี เกิด และกดปุ่ม ตรวจสอบข้อมูล
 4. ดูสถานะผ่านหน้าจอ
เช็คผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบที่ 1 กลุ่มผู้ลงทะเบียน 5 - 8 กันยายน 65
เว็บไซต์เช็คผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

ผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มี 2 สถานะดังนี้

 1. ลงทะเบียนสมบูรณ์ : ให้ผู้ลงทะเบียนรอผลการตรวจสอบคุณสมบัติ โดยจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติในช่วงเดือนมกราคม 2566
 2. ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ : เนื่องจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียนไม่ตรงตามฐานข้อมูลกรมการปกครอง ระบบจะขึ้นข้อความแสดงโดยระบุสาเหตุของการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ ดังนี้
  • ผู้ลงทะเบียนเป็นพระภิกษุ/สามเณร/แม่ชี
  • ไม่พบข้อมูลของผู้ลงทะเบียน
  • สถานภาพบุคคลของผู้ลงทะเบียนไม่ถูกต้อง มีสถานะเสียชีวิต หรือย้ายไปต่างประเทศ หรือจำหน่าย
  • ผู้ลงทะเบียนไม่ได้มีสัญชาติไทย
  • ผู้ลงทะเบียนมีอายุต่ำกว่า 18 ปี หรือรูปแบบวันเดือนปีเกิดไม่ถูกต้อง
  • ผู้ลงทะเบียนมีคู่สมรส
  • ผู้ลงทะเบียนแจ้งข้อมูลคู่สมรสไม่ถูกต้อง
  • ผู้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนบุตรครบถ้วน แต่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของบุตรไม่ถูกต้อง
  • ผู้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนบุตรไม่ครบถ้วน โปรดตรวจสอบจำนวนบุตรและข้อมูลเลขบัตรประชาชนของบุตรทุกราย

สถานะ ลงทะเบียนสมบูรณ์ คืออะไร?

ผู้ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบวันที่ 5 – 8 กันยายน 2565 เมื่อเช็คผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านเว็บไซต์ได้สถานะ ลงทะเบียนสมบูรณ์ (แบบในรูป)

สถานะ ลงทะเบียนสมบูรณ์ คือ ท่านได้ลงทะเบียนด้วยข้อมูลบัตรประชาชนถูกต้อง ครบถ้วน

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ลงทะเบียนได้ถูกตรวจสอบจากกรมการปกครอบ พบว่าข้อมูลถูกต้อง

หากท่านได้รับสถานะ ลงทะเบียนสมบูรณ์ ขอให้ผู้ลงทะเบียนรอการตรวจสอบคุณสมบัติต่อไป โดยจะทราบผลประมาณเดือนมกราคม 2566

เช็คผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจนออนไลน์ สถานะ ลงทะเบียนสมบูรณ์
เช็คผลลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลงทะเบียนสมบูรณ์

สถานะ ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ คืออะไร?

เมื่อท่านเช็คผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐะผ่านเว็บไซต์แล้วพบว่าตัวเองได้สถานะ ลงทะเบียนไม่สมบูณร์ ขอให้ท่านแก้ไขข้อมูล ให้เป็นปัจจุบันที่ ก่อน 3 พฤศจิกายน 2565

สถานะ ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ คือ ข้อมูลที่ผู้สมัครกรอกเข้ามา ไม่ถูกต้อง (มีเหตุผล 9 ข้อ)

 1. ผู้ลงทะเบียนเป็นพระภิกษุ/สามเณร/แม่ชี
 2. ไม่พบข้อมูลของผู้ลงทะเบียน
 3. สถานภาพบุคคลของผู้ลงทะเบียนไม่ถูกต้อง มีสถานะเสียชีวิต หรือย้ายไปต่างประเทศ หรือจำหน่าย
 4. ผู้ลงทะเบียนไม่ได้มีสัญชาติไทย
 5. ผู้ลงทะเบียนมีอายุต่ำกว่า 18 ปี หรือรูปแบบวันเดือนปีเกิดไม่ถูกต้อง
 6. ผู้ลงทะเบียนมีคู่สมรส
 7. ผู้ลงทะเบียนแจ้งข้อมูลคู่สมรสไม่ถูกต้อง
 8. ผู้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนบุตรครบถ้วน แต่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของบุตรไม่ถูกต้อง
 9. ผู้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนบุตรไม่ครบถ้วน โปรดตรวจสอบจำนวนบุตรและข้อมูลเลขบัตรประชาชนของบุตรทุกราย

เช่น ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ เพราะตอนลงทะเบียนท่านกรอกข้อมูลแบบไม่มีคู่สมรส แต่ทางกรมการปกครองตรวจสอบพบว่าท่านมีคู่สมรส (ยังจดทะเบียนสมรสอยู่) เป็นต้น

การแก้ไขสถานะลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ ของผู้ลงทะเบียนมีคู่สมรส มี 2 แบบคือ

ตรวจสอบผลการสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์
ตรวจสอบสถานะลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ พร้อมวิธีแก้ไข

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

เมื่อท่านเช็คผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วมีข้อสงสัยสามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ / พร้อมสถานะต่างๆ ได้ที่

แผนการประกาศผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ระยะที่ 1 เดือน กันยายน 2565

5 กันยายน : จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

16 กันยายน : เริ่มเปิดให้ตรวจสอบสถานะลงทะเบียนได้ผ่านเว็บไซต์

ระยะที่ 2 เดือน มกราคม 2566

ประกาศผลผู้ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

ระยะที่ 3 เดือน มกราคม 2566

ประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์ ต้องนำบัตรประชาชนไปยืนยันตัวตนที่ ธนาคาร ออมสิน ธ.ก.ส. และ ธนาคารกรุงไทย

ระยะที่ 4 เดือน มีนาคม 2566

กระทรวงการคลังประกาศ เริ่มใช้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ได้ ตั้งแต่วันที่ …. เป็นต้นไป

ใช้บัตรประชาชน แทน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

แผนการดำเนินการประกาศผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน
การประกาศผลการลงทะเบียนในแต่ละรอบ

เรื่องใหม่ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอปมันนี่ทันเดอร์ money thunder app เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอพพลิเคชันมันนี่ทันเดอร์ app money thunder แอปกู้เงินถูกฎหมาย วงเงิน 100,000 บาท ของบริษัท อบาคัส

วิธีติดตั้งแอปมันนี่ทันเดอร์ app money thunder แอปกู้เงินออนไลน์ถูกกฎหมาย วงเงินอนุมัติสินเชื่อ 100,000 บาท

finn app บริการเบิกเงินเดือนล่วงหน้า 4000 บาท สูงสุด 5000 บาท

finn app เบิกเงินล่วงหน้า สูงสุด 5000 บาท ไม่เช็คบูโร เป็นบริการเบิกเงินเดือนล่วงหน้าฟิน finn

อีก 1 ทางเลือกบริการ finn app เบิกเงินล่วงหน้า ไม่เช็คเครดิตบูโร สูงสุด 4000 บาท ให้ทิปบ่อย ปรับสูงสุดเบิกเงินเดือนได้ 5000 บาท

ของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน 2024 / 2567 มี 2 โครงการรับ 111 ล้านบาท

ของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน 2567 / 2024 มีออมมีลุ้น และ วินัยดีมีเงิน 500 บาท

โครงการของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน ปีนี้ก็เช่นเดิม มอบเงินใน 2 โครงการ คือ มีออม มีลุ้น และ โครงการวินัยดีมีเงิน 500 บาท