เช็คสถานะ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ผ่าน / ไม่ผ่าน ได้วันไหน?

อัปเดต :

กระทรวงการคลังพร้อมเปิดให้ประชาชนเช็คสถานะ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 สถานะ ผ่าน / ไม่ผ่าน ได้ทุกวันศุกร์ ตลอดเดือนกันยายน เป็นต้นไป โดยจะประกาศสิทธิ์ผู้ที่ผ่านการลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ทั้งหมด 8 รอบ เริ่ม 16 กันยายน – 11 พฤศจิกายน 2565

สรุปวันที่เช็คสถานะ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ 2565
ตารางเช็คสถานะ สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่าน / ไม่ผ่าน

ตารางสรุปวันที่สามารถเช็คสถานะ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ 2565

รอบที่ 1 ประกาศวันที่ 16 กันยายน 2565

รอบที่ 2 ประกาศวันที่ 23 กันยายน 2565

รอบที่ 3 ประกาศวันที่ 30 กันยายน 2565

รอบที่ 4 ประกาศวันที่ 7 ตุลาคม 2565

รอบที่ 5 ประกาศวันที่ 14 ตุลาคม 2565

รอบที่ 6  ประกาศวันที่ 21 ตุลาคม 2565

รอบที่ 7 ประกาศวันที่ 28 ตุลาคม 2565

รอบที่ 8 ประกาศวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

วิธีแก้ไขสถานะ การลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ ของกลุ่มลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
วิธีแก้ไขสถานะ การลงทะเบียนไม่สมบูรณ์

หากตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน แล้วพบสถานะ การลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ ให้ทำตามนี้

สถานะ การลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ เกิดจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียน/ครอบครัว ที่ให้ไว้ไม่ตรงกับฐานข้อมูลของกรมการปกครอง ผู้ลงทะเบียนจะต้องแก้ไขข้อมูลของตัวเอง ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ที่หน่วยรับลงทะเบียนที่ได้ลงทะเบียน หรือ ได้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้เท่านั้น

*สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ที่ไม่มีครอบครัว (โสด) สามารถไปแจ้งแก้ไขข้อมูลที่หน่วยรับลงทะเบียนใดก็ได้

เช็คผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านเว็บไซต์
ขั้นตอนเช็คผลการสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

วิธีตรวจสอบผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนการตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองได้ในวันที่ 16 ก.ย. – 11 พ.ย. 65 โดยท่านสามารถตรวจสอบผลการสมัครลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1 ช่องทางตรวจสอบสถานะออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์

2 ตรวจสอบผลการสมัครบัตรคนจนผ่านจุดบริการรับลงทะเบียน

ลำดับขั้นตอนตรวจสอบผลการสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ขั้นตอนการตรรวจสอบผลการสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

กองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมกระทรวงการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

  • โทร. 02 273 9020 ต่อ 3502 3503 3506 3518 3536 3542
  • หรือ โทร. 08-5842-7102, 08-5842-7103, 08-5842-7104, 08-5842-7105, 08-5842-7106, 08-5842-7107, 08-5842-7108

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

  • โทร 02 109 2345

เรื่องที่เกี่ยวข้อง