1 มีนาคม เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ผ่าน – ไม่ผ่าน และ วิธียืนยันตัวตนเมื่อลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน

อัปเดต :

กระทรวงการคลังเตรียมเปิดให้เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 โดยนำข้อสรุปโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 เข้าที่ประชุม ครม. 28 กุมภาพันธ์ 2566 พร้อมทั้งรายละเอียดคนที่ผ่านการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และ คนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาเพื่อรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ทั้งนี้ จะแจ้งให้ประชาชนรับทราบขั้นตอนต่อไป

สรุปไทม์ไลน์เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565

*สิทธิ์โครงการสวัสดิการแห่งรัฐมีอายุ 1 ปีงบประมาณ โดยจะต้องเข้าที่ประชุมสภาและผ่านการอนุมัติจาก ครม. ในช่วงก่อนเดือนกันยายน ของทุกๆปี

เตรียมเช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ได้ผ่านเว็บไซต์ www.บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.com เริ่ม 1 มีนาคม 2566
ไทม์ไลน์เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 เริ่มตรวจสอบผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1 มีนาคม 2566

เช็คผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ได้วันไหน?

กระทรวงการคลังจะนำข้อมูลโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 เข้าที่ประชุม ครม. วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ประชุม ครม. มีมติอย่างไร กระทรวงการคลังจะเป็นผู้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบในช่วงบ่ายของวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เตรียมเปิดให้เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 คาดว่าจะประกาศผลให้ตรวจสอบผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1 มีนาคม 2566
ตรวจสอบผลการสมัคร หรือ เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565

ผู้ที่เช็กสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน ต้องทำอย่างไร?

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 สถานะผ่านจะมี 2 แบบดังนี้

  1. ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ จะได้รับสถานะสีเขียว แจ้งว่า “ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ” ให้นำบัตรประชาชนตัวจริงไปยืนยันที่สาขาธนาคารของรัฐ คือ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคาร ธ.ก.ส.
  2. ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแบบมีเงื่อนไข จะได้รับสถานะสีเขียว แจ้งว่า “ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ โดยต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมเพื่อรับสิทธิ์” ท่านจะต้องนำบัตรปะจำตัวประชาชน พร้อมเอกสารสำคัญการหย่า ไปยื่นกับสาขาธนาคารของรัฐด้วย คือ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคาร ธ.ก.ส.
เว็บไซต์เช็คผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 สถานะผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ
เว็บไซตืเช็คสถานะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 mof.go.th หรือ welfare.mof.go.th

ศึกษาวิธียืนยันตัวตนเมื่อสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน ตามนี้

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ผ่าน ต้องทำอย่างไร?

คนที่เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 พบไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีวิธีแก้ไข โดยสามารถศึกษาวิธีอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเมื่อไม่ผ่านเกณฑืการพิจารณาคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ไม่ผ่าน สามารถแก้ไข ยื่นอุทธรณ์ได้
เช็คสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ไม่ผ่าน สามารถยื่นอุทธรณื

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเช็กผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565

เริ่มเช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้วันไหน?

1 มีนาคม 2566

เช็คผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ผ่านต้องทำอย่างไร?

นำบัตรประชาชนไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารของรัฐ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคาร ธ.ก.ส.

เช็กสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ผ่าน ต้องทำอย่างไร?

สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ที่ธนาคารกรุงไทย

โทรเช็คผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ที่เบอร์โทรอะไร?

02 – 109 2345

ตอนนี้ยังลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้อยู่ไหม?

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 5 ก.ย. – 31 ต.ค. 65 ณ ตอนนี้ยังปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง