วิธีตรวจสอบสถานะสินเชื่อเสริมพลังฐานราก ล่าสุด

อัปเดต :

วิธีตรวจสอบสถานะสินเชื่อเสริมพลังฐานราก

ออมสินปล่อยกู้สินเชื่อเสริมพลังฐานราก โดยให้ผู้ที่สนใจสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของทางธนาคารออมสิน

สินเชื่อเสริมพลังฐานราก (สร้างงานรายเดี่ยว)

ออมสินปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ไม่มีหลักประกันเงินกู้ และยังให้สิทธิพิเศษ ปลอดการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยใน 6 เดือนแรก

👍 ติดต่อขอรับเงินสงเคราะห์สูงสุดปีละ 9,000 บาท

👍 สินเชื่อเงินกู้ผู้พิการ 10,000 บาท ไม่มีดอก

👍 สินเชื่อให้กู้สำหรับผู้พิการ 60,000 บาท

วิธีตรวจสอบสถานะสินเชื่อเสริมพลังฐานราก
ปุ่มตรวจสอบผลการลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานราก

วิธีตรวจสอบผลการสมัครสินเชื่อ

ขั้นตอนที่ 1 ป้อนข้อมูลเพื่อตรวจสอบ

ตรวจสอบสถานะสินเชื่อเพิ่มพลังฐานราก
ตรวจสอบสถานะสินเชื่อเพิ่มพลังฐานราก

ขั้นตอนที่ 2 ผลของการตรวจสอบสถานะกู้สินเชื่อ

หน้าแสดงผลกสินเชื่อเพิ่มพลังฐานราก
2.1 หน้าแสดงผลกสินเชื่อเพิ่มพลังฐานราก
ไม่พบสถานะการอนุมัติสินเชื่อฐานราก
2.2 ไม่พบสถานะการอนุมัติสินเชื่อฐานราก
ผ่านการอนุมัติสินเชื่อฐานราก
2.3 ผ่านการอนุมัติสินเชื่อฐานราก

หลักเกณฑ์เบื้องต้น

สินเชื่อเสริมพลังฐานราก สร้างงานรายเดี่ยว
สินเชื่อเสริมพลังฐานราก สร้างงานรายเดี่ยว

สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สาขาธนาคารออมสินทั่วประเทศ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง