วิธีตรวจสอบสถานะสินเชื่อเสริมพลังฐานราก ล่าสุด

วิธีตรวจสอบสถานะสินเชื่อเสริมพลังฐานราก

ออมสินปล่อยกู้สินเชื่อเสริมพลังฐานราก โดยให้ผู้ที่สนใจสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของทางธนาคารออมสิน

สินเชื่อเสริมพลังฐานราก (สร้างงานรายเดี่ยว)

ออมสินปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ไม่มีหลักประกันเงินกู้ และยังให้สิทธิพิเศษ ปลอดการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยใน 6 เดือนแรก

 • พ่อค้า แม่ค้า ให้วงเงินกู้ ไม่เกิน 30,000 บาท
  (หากกู้ 10,000 บาทจากสินเชื่อโควิดแล้ว จะกู้เพิ่มได้เพียง 20,000 บาทเท่านั้น)
 • ผู้ประกอบการอาชีพอิสระ กู้ไม่เกิน 30,000 บาท
  (หากกู้ 10,000 บาทจากสินเชื่อโควิดแล้ว จะกู้เพิ่มได้เพียง 20,000 บาทเท่านั้น)
 • ผู้มีรายได้ประจำ จะกู้สินเชื่อได้ไม่เกิน 50,000 บาท

👍 ติดต่อขอรับเงินสงเคราะห์สูงสุดปีละ 9,000 บาท

👍 สินเชื่อเงินกู้ผู้พิการ 10,000 บาท ไม่มีดอก

👍 สินเชื่อให้กู้สำหรับผู้พิการ 60,000 บาท

วิธีตรวจสอบสถานะสินเชื่อเสริมพลังฐานราก
ปุ่มตรวจสอบผลการลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานราก

วิธีตรวจสอบผลการสมัครสินเชื่อ

ขั้นตอนที่ 1 ป้อนข้อมูลเพื่อตรวจสอบ

 • ช่องเลขที่บัตรประชาชน ให้ใส่เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
 • ช่องหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ให้ใส่เลขโทรศัพท์ 10 หลัก
 • กด “ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร
ตรวจสอบสถานะสินเชื่อเพิ่มพลังฐานราก
ตรวจสอบสถานะสินเชื่อเพิ่มพลังฐานราก

ขั้นตอนที่ 2 ผลของการตรวจสอบสถานะกู้สินเชื่อ

 • รูปที่ 2.1 สถานะ ไม่พบข้อมูล หมายความว่า ท่านอาจจะป้อนเลขที่บัตรประชาชน หรือเลขเบอร์โทรไม่ถูกต้อง หรืออาจจะผ่านการสมัครไม่ถึง 7 วัน (กรุณารอให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลลงระบบ)
 • รูปที่ 2.2 สถานะจอสีชมพู Error. ไม่พบคำอธิบายจากเจ้าหน้าที่ในสถานะนี้
 • รูปที่ 2.3 สถานะผ่าน “คุณสมบัติของท่านเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด” โดยท่านต้องเตรียมข้อมูลไปติดต่อสาขาได้เลย
หน้าแสดงผลกสินเชื่อเพิ่มพลังฐานราก
2.1 หน้าแสดงผลกสินเชื่อเพิ่มพลังฐานราก
ไม่พบสถานะการอนุมัติสินเชื่อฐานราก
2.2 ไม่พบสถานะการอนุมัติสินเชื่อฐานราก
ผ่านการอนุมัติสินเชื่อฐานราก
2.3 ผ่านการอนุมัติสินเชื่อฐานราก

หลักเกณฑ์เบื้องต้น

 • วงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาท
 • ดอกเบี้ย 0.35 ต่อเดือน (ผิดนัดชำระ 0.5/เดือน)
 • ระยะเวลาการผ่อนชำระ สูงสุด ไม่เกิน 3 ปี (ไม่นับ 6 เดือนปลอดชำระ)
 • ไม่มีหลักประกันในการกู้สินเชื่อ
 • การชำระคือจะถุกหักจากบัญชีธนาคารของออมสิน โดยค่างวดจะถูกคำนวนแล้ว เพียงแต่ฝากเงินให้เกินจำนวนเล็กน้อย
สินเชื่อเสริมพลังฐานราก สร้างงานรายเดี่ยว
สินเชื่อเสริมพลังฐานราก สร้างงานรายเดี่ยว

สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สาขาธนาคารออมสินทั่วประเทศ

LINE icon

ส่งไลน์