เช็คเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดเดือนกุมภาพันธ์ 2564

สิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนยังคงได้รับวงเงินใช้จ่ายปกติพร้อมกับสิทธิพิเศษในเดือนกุมภาพันธ์ คือ ได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการเราชนะอัตโนมัติรับเงินรวม 3,500 บาทในเดือนนี้

ตารางเช็คเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

 • 1 ก.พ. วงเงินรูดซื้อสินค้า 200 / 300 บาท
 • 1 ก.พ. โครงการเพิ่มกำลังซื้อ 500 บาท
 • 1 ก.พ. ค่ารถเมล์-รถไฟฟ้า 500 บาท
 • 1 ก.พ. ค่ารถ บขส. 500 บาท
 • 1 ก.พ. ค่ารถไฟ 500 บาท
 • 5 ก.พ. วงเงินเราชนะ 675 / 700 บาท
 • 12 ก.พ. วงเงินเราชนะ 675 / 700 บาท
 • 18 ก.พ. เงินคืนค่าไฟฟ้า ไม่กิน 230 บาท
 • 18 ก.พ. เงินคืนค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาท
 • 19 ก.พ. วงเงินเราชนะ 675 / 700 บาท
 • 22 ก.พ. เพิ่มเงินกลุ่มผู้พิการ 200 บาท
 • 26 ก.พ. วงเงินเราชนะ 675 / 700 บาท

เราชนะ “กดเป็นเงินสดไม่ได้”

เช็คเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
เช็คเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

สิทธิผู้ถือบัตรคนจนประจำเดือนกุมภาพันธ์

1.วงเงินรูดซื้อสินค้า

 • ผู้มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี จะได้รับวงเงิน 300 บาท
 • ผู้มีรายได้ 30,000 ถึง 100,000 บาท/ปี จะได้รับวงเงิน 200 บาท

*ท่านสามารถรูดซื้อสินค้าที่ร้านธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าที่ร่วมรายการได้ แต่จะไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ (กด atm ไม่ได้)

2.วงเงินโครงการเพิ่มกำลังซื้อ

หนึ่งในโครงการเพิ่มกำลังซื้อที่รัฐบาลมอบให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 14 ล้านคน เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในภาวะเศรษฐกิจในตอนนี้

 • 8 ต.ค. 63 ให้ 500 บาท
 • 1 พ.ย. 63 ให้ 500 บาท
 • 1 ธ.ค. 63 ให้ 500 บาท
 • 1 ม.ค. 64 ให้ 500 บาท
 • 1 ก.พ. 64 ให้ 500 บาท
 • 1 มี.ค. 64 ให้ 500 บาท

*วงเงินเพิ่มกำลังซื้อสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี้ไม่สามารถกดเป็นเงินสดออกมาได้

มอบวงเงินในโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก 500 บาท นาน 3 เดือน
มอบวงเงินในโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก 500 บาท นาน 3 เดือน

3.วงเงินค่าโดยสาร

จะได้รับเป็นวงเงินค่าโดยสาร ค่ารถเมล์ , รถไฟฟ้า (e-Ticket), ค่ารถ บขส. และค่ารถไฟ โดยจะได้รับเป็นวงเงินหากใช้ไม่หมดไม่สามารถสมทบไปเดือนต่อไปได้

4.วงเงินเราชนะ

ท่านที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคนจะได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการเราชนะอัตโนมัติพร้อมกับได้รับเงินช่วยเหลือตลอดโครงการทุก ๆ ๆวันศุกร์

-ท่านที่มีรายได้รวมไม่เกินปีละ 30,000 บาท จะได้รับอาทิตย์ละ 675 บาท

-ท่านที่มีรายได้รวม 30,000 – 100,000 บาท จะได้ัรบอาทิตย์ละ 700 บาท

 • 5 ก.พ. วงเงินเราชนะ 675 / 700 บาท
 • 12 ก.พ. วงเงินเราชนะ 675 / 700 บาท
 • 19 ก.พ. วงเงินเราชนะ 675 / 700 บาท
 • 26 ก.พ. วงเงินเราชนะ 675 / 700 บาท

*วงเงินเราชนะจะไม่สามารถกดเป็นเงินสด (กด ATM ) ไม่ได้

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจะได้ับสิทธิเราชนะอัตโนมัติ
ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจะได้ับสิทธิเราชนะอัตโนมัติ

5.เงินคืนค่าไฟฟ้า

ท่านจำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์รับเงินคืนค่าไฟฟ้าสูงสุด 230 บาท ศึกษาวิธีการลงทะเบียนรับส่วนลดค่าไฟฟ้าแบบละเอียดได้ หรือ https://18pee.com/lod-fifa/

 • ท่านต้องใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 230 บาท/เดือน
 • 1 สิทธิ์หม้อไฟฟ้า / 1 สิทธิ์บัตรคนจน
 • เดือนนี้ท่านต้องจ่ายค่าไฟฟ้าไปก่อน เงินจะคืนให้ท่านในเดือนถัดไป (ทุก ๆ วันที่ 18 ไม่เว้นวันหยุด)
 • ตั้งแต่ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564

*หากท่านเป็นผู้เช่า จำเป็นต้องพูดคุย หรือได้รับความยินยอมจากเจ้าของหม้อแปลงไฟฟ้าก่อน

6.เงินคืนค่าน้ำ

สำหรับครอบครัวที่ใช้น้ำประชาไม่เกิน 100 บาท/เดือน ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับเงินคืนได้สูงสุด 100 บาท/เดือน ศึกษาวิธีการลงทะเบียนรับส่วนลดค่าน้ำประปาได้ หรือ https://18pee.com/kanum/

 • ท่านต้องใช้น้ำประปาไม่เกิน 100 บาท/เดือน
 • 1 สิทธิ์มิเตอร์น้ำ / 1 สิทธิ์บัตรคนจน
 • เดือนนี้ท่านต้องจ่ายค่าไฟฟ้าไปก่อน เงินจะคืนให้ท่านในเดือนถัดไป (ทุก ๆ วันที่ 18 ไม่เว้นวันหยุด)
 • ตั้งแต่ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564

*หากท่านเป็นผู้เช่า จำเป็นต้องพูดคุย หรือได้รับความยินยอมจากเจ้าของมิเตอร์น้ำประปาก่อน

7.เพิ่มเงินกลุ่มผู้พิการ

สำหรับผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับการปรับเพิ่มจากเดิม 800 บาท/เดือน เป็น 1,000 บาท/เดือน แต่เงินที่เพิ่มมาอีก 200 บาทท่านจะได้รับเป็นยอดเงินในกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-money) ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ข่าวเพิ่มเงินให้ผู้พิการ 200 บาท/เดือน

สำหรับผู้พิการได้เพิ่มอีก 200 บาทสามารถเช็คเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
สำหรับผู้พิการได้เพิ่มอีก 200 บาทสามารถเช็คเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 

เพิ่มเติม : สำหรับเงินค่าก๊าชหุงต้ม

ท่านจะได้รับส่วนลดค่าก๊าชหุงต้ม 45 บาท / 3 เดือน

 • ตุลาคม 63 (ต้องใช้ ต.ค. – ธ.ค. 63)
 • มกราคม 64 (ต้องใช้ ม.ค. – มี.ค. 64)
 • เมษายน 64 (ต้องใช้ เม.ย. – มิ.ย. 64)
 • กรกฎาคม 64 (ต้องใช้ ก.ค. – ก.ย. 64)

* ต้องใช้ยอดเงิน 45 บาทให้หมดภายใน 3 เดือน / ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ / ไม่สามารถสมทบได้

ตารางเงินโครงการเราชนะเข้าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ตารางเงินโครงการเราชนะเข้าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

อ้างอิง 1 , อ้างอิง 2 , อ้างอิง 3

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ค่าไฟฟ้า เงินคืนกรมบัญชีกลางโอนเงินให้สูงสุด 315บาท 25 พ.ย. 64

25 พ.ย. 64 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ค่าไฟฟ้า ส่วนลดค่าไฟฟ้าเงินเข้าแล้ว

กรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ค่าไฟฟ้า สูงสุดครอบครัวละ 315บาทเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนเรียบร้อยแล้ว

วิธีใช้เพิ่มกำลังซื้อด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการเพิ่มกำลังซื้อบัตรคนจน 500 บาท

วิธีใช้เพิ่มกำลังซื้อด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน 500 บาท

บัตรคนจน 13.5 ล้านสิทธิสามารถใช้สิทธิ 500 บาทโดยมีวิธีใช้เงินโครงการเพิ่มกำลังซื้อ 8 ขั้นตอนด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน

เช็กสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพฤศจิกายน รับ 7 สิทธิ รูดซื้อสินค้าได้ 700 - 800 บาท

เช็กสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พฤศจิกายน รับเงินเพิ่ม 700 – 800 บาท

ตารางเช็กสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนพฤศจิกายน รับหลายสิทธิ ครม. เพิ่มเงินรูดซื้อสินค้า 700 – 800 บาท ผ่านโครงการเพิ่มกำลังซื้อ