สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด ธันวาคม 2563

อัปเดต :

สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำเดือนธันวาคม

เดือนธันวาคมนี้จะมีวงเงินรูดซื้อสินค้า 500 บาทที่ทางรัฐบาลเพิ่มให้ในโครงการเพิ่มกำลังซื้อสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยได้เพิ่มเป็นวงเงินมาให้ในเดือน ตุลาคมถึงธันวาคม ให้เดือนนี้เดือนสุดท้าย

👍 วิธีกดเงินสด ATM บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

👍 วิธีกู้เงินออมสิน สูงสุด 5 หมื่นบาท

สำหรับเงินผู้พิการที่เพิ่มเข้ามา 200 บาท จะเป็นในส่วน e-Money ซึ่งวงเงินนี้สามารถกดเป็นเงินสด ATM ได้ กำหนดจะเป็นในทุกๆวันที่ 22 ของแต่ละเดือน

สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำเดือนธันวาคม 2563
สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำเดือนธันวาคม 2563

สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ธันวาคม 2563

  1. วงเงินรูดซื้อสินค้า
  2. เพิ่มวงเงินกำลังซื้อ
  3. ส่วนลดค่าเดินทาง
  4. ส่วนลดค่าไฟฟ้า
  5. ส่วนลดค่าน้ำประปา
  6. เพิ่มเงินผู้พิการ

*สำหรับส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม ท่านจะได้รับ 45 บาท/3เดือน โดยจะจ่ายให้ในเดือน ตุลาคม, มกราคม, เมษายน และเดือนกรกฏาคม

สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนประจำเดือนธันวาคม

1. วงเงินรูดซื้อสินค้า

วงเงินนี้ใช้รูดซื้อสินค้าจะไม่สามารถกดเงินสด ATM ได้

2. วงเงินเพิ่มกำลังซื้อ

หนึ่งในโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่รัฐบาลออกมาตรการมากระตุ้นเศรษฐกิจ โดยมอบให้เป็นวงเงินรูดซื้อสินค้า 500 บาท

*เดือนนี้จะได้รับวงเงินเพิ่มกำลังซื้อ 500 บาทเป็นเดือนสุดท้าย

3. ส่วนลดค่าเดินทาง

รัฐช่วยค่าเดินทางให้ทุกคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยจำแนกออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มในตัวเมืองที่มีรถเมล์ และรถไฟฟ้าใช้ 7 จังหวัด และกลุ่มชนบท

  1. รถเมล์ รถไฟฟ้า 500บาท/คน/เดือน
  2. รถ บขส. 500 บาท/คน/เดือน
  3. รถไฟ 500 บาท/คน/เดือน
ส่วนลดค่าเดินทาง สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ส่วนลดค่าเดินทาง สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

4. ส่วนลดค่าไฟฟ้า

สำหรับท่านที่ใช้วงเงินไม่เกิน 230 บาท จำเป็นต้องลงทะเบียนก่อนถึงจะสามารถได้รับเงินคืนในส่วนนี้ได้

วิธีลงทะเบียนรับส่วนลดค่าไฟฟ้า

เมื่อท่านลงทะเบียนแล้วจะได้รับเงินคืนทุกๆวันที่ 18 ในเดือนถัดไป เช่น เดือน พ.ย. ท่านจ่ายค่าไฟฟ้า 180 บาท ท่าก็จะได้รับเงินคืนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่ 18 เดือน ธ.ค. โดยจะเข้าไปในส่วนของ e-Money สามารถกดเป็นเงินสด ATM ได้

*ต้องกดรับสิทธิลงทะเบียน ก่อน 2 เดือน เช่น ท่านกดรับสิทธิขอส่วนลดค่าไฟฟ้าเดือน พ.ย. ท่านจะได้รับส่วนลดคืนไม่เกิน 18 มกราคม เป็นต้น

5. ส่วนลดค่าน้ำประปา

ส่วนลดค่าน้ำนี้จะต้องลงทะเบียนก่อนถึงจะได้รับส่วนลด 100 บาท/ครอบครัว โดยรัฐบาลได้ขยายเวลาออกไปจนถึงเดิอน กันยายน 2564

วิธีลงทะเบียนรับส่วนลดค่าน้ำประปา

6. กลุ่มผู้พิการ

กรมบัญชีกลางได้ประกาศเพิ่มเงินให้ผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยความพิการ โดยจะเพิ่มเบี้ยความพิการจากปกติ 800 บาท/เดือน เป็น 1,000 บาท/เดือน (ได้บางคน) โดยจะได้รับทุกๆวันที่ 22 ของเดือนนั้นๆ

เพิ่มเงินให้ผู้พิการ จาก 800 เป็น 1000 บาท
เพิ่มเงินให้ผู้พิการ จาก 800 เป็น 1000 บาท

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ :

เรื่องที่เกี่ยวข้อง