สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด ธันวาคม 2563

สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำเดือนธันวาคม

เดือนธันวาคมนี้จะมีวงเงินรูดซื้อสินค้า 500 บาทที่ทางรัฐบาลเพิ่มให้ในโครงการเพิ่มกำลังซื้อสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยได้เพิ่มเป็นวงเงินมาให้ในเดือน ตุลาคมถึงธันวาคม ให้เดือนนี้เดือนสุดท้าย

👍 วิธีกดเงินสด ATM บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

👍 วิธีกู้เงินออมสิน สูงสุด 5 หมื่นบาท

สำหรับเงินผู้พิการที่เพิ่มเข้ามา 200 บาท จะเป็นในส่วน e-Money ซึ่งวงเงินนี้สามารถกดเป็นเงินสด ATM ได้ กำหนดจะเป็นในทุกๆวันที่ 22 ของแต่ละเดือน

สิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำเดือนธันวาคม 2563
สิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำเดือนธันวาคม 2563

สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ธันวาคม 2563

 1. วงเงินรูดซื้อสินค้า
 2. เพิ่มวงเงินกำลังซื้อ
 3. ส่วนลดค่าเดินทาง
 4. ส่วนลดค่าไฟฟ้า
 5. ส่วนลดค่าน้ำประปา
 6. เพิ่มเงินผู้พิการ

*สำหรับส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม ท่านจะได้รับ 45 บาท/3เดือน โดยจะจ่ายให้ในเดือน ตุลาคม, มกราคม, เมษายน และเดือนกรกฏาคม

สิทธิ์ผุ้ถือบัตรคนจนประจำเดือนธันวาคม

1. วงเงินรูดซื้อสินค้า

 • ผู้ที่มีรายได้ปีละไม่เกิน 30,000 บาท จะได้รับ 300 บาท
 • ผู้ที่มีรายได้ปีละ 30,000 ถึง 100,000 บาท จะได้รับ 200 บาท

วงเงินนี้ใช้รูดซื้อสินค้าจะไม่สามารถกดเงินสด ATM ได้

2. วงเงินเพิ่มกำลังซื้อ

หนึ่งในโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่รัฐบาลออกมาตรการมากระตุ้นเศรษฐกิจ โดยมอบให้เป็นวงเงินรูดซื้อสินค้า 500 บาท

 • 8 ต.ค. ให้ 500 บาท
 • 1 พ.ย. ให้ 500 บาท
 • 1 ธ.ค. ให้ 500 บาท

*เดือนนี้จะได้รับวงเงินเพิ่มกำลังซื้อ 500 บาทเป็นเดือนสุดท้าย

3. ส่วนลดค่าเดินทาง

รัฐช่วยค่าเดินทางให้ทุกคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยจำแนกออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มในตัวเมืองที่มีรถเมล์ และรถไฟฟ้าใช้ 7 จังหวัด และกลุ่มชนบท

 1. รถเมล์ รถไฟฟ้า 500บาท/คน/เดือน
 2. รถ บขส. 500 บาท/คน/เดือน
 3. รถไฟ 500 บาท/คน/เดือน
ส่วนลดค่าเดินทาง สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ส่วนลดค่าเดินทาง สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

4. ส่วนลดค่าไฟฟ้า

สำหรับท่านที่ใช้วงเงินไม่เกิน 230 บาท จำเป็นต้องลงทะเบียนก่อนถึงจะสามารถได้รับเงินคืนในส่วนนี้ได้

วิธีลงทะเบียนรับส่วนลดค่าไฟฟ้า

เมื่อท่านลงทะเบียนแล้วจะได้รับเงินคืนทุกๆวันที่ 18 ในเดือนถัดไป เช่น เดือน พ.ย. ท่านจ่ายค่าไฟฟ้า 180 บาท ท่าก็จะได้รับเงินคืนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่ 18 เดือน ธ.ค. โดยจะเข้าไปในส่วนของ e-Money สามารถกดเป็นเงินสด ATM ได้

*ต้องกดรับสิทธิลงทะเบียน ก่อน 2 เดือน เช่น ท่านกดรับสิทธิขอส่วนลดค่าไฟฟ้าเดือน พ.ย. ท่านจะได้รับส่วนลดคืนไม่เกิน 18 มกราคม เป็นต้น

5. ส่วนลดค่าน้ำประปา

ส่วนลดค่าน้ำนี้จะต้องลงทะเบียนก่อนถึงจะได้รับส่วนลด 100 บาท/ครอบครัว โดยรัฐบาลได้ขยายเวลาออกไปจนถึงเดิอน กันยายน 2564

วิธีลงทะเบียนรับส่วนลดค่าน้ำประปา

6. กลุ่มผู้พิการ

กรมบัญชีกลางได้ประกาศเพิ่มเงินให้ผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยความพิการ โดยจะเพิ่มเบี้ยความพิการจากปกติ 800 บาท/เดือน เป็น 1,000 บาท/เดือน (ได้บางคน) โดยจะได้รับทุกๆวันที่ 22 ของเดือนนั้นๆ

 • กลุ่มผู้พิการอายุต่ำกว่า 18 ปี ปรับเพิ่ม เป็น 1,000 บาท
 • กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปรับช่วย 200 บาทในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • กลุ่มผู้พิการที่อายุเกิน 18 ปี และไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ปรับ
เพิ่มเงินให้ผู้พิการ จาก 800 เป็น 1000 บาท
เพิ่มเงินให้ผู้พิการ จาก 800 เป็น 1000 บาท

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ :

 • ศูนย์บริการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 02 109 2345 ในวันและเวลาราชการ
 • กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th
LINE icon

ส่งไลน์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

วิธีใช้เงินโครงการเพิ่มกำลังซื้อ 200 บาท วงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

วิธีใช้เงินโครงการเพิ่มกำลังซื้อ 200บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

แนะนำวิธีใช้เงินโครงการเพิ่มกำลังซื้อ กลุ่มผู้ได้รับสิทธิและใช้สิทธิวงเงิน 200 บาทผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรประชาชน

โครงการเพิ่มกำลังซื้อเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกเดือนละ 200 บาท

โครงการเพิ่มกำลังซื้อ เพิ่มเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อีก 1,200 บาท

พร้อมเพิ่มเงินเข้าบัตรคนจนอีก 1200 บาทแบ่งจ่ายเดือนละ 200 บาทในโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 3 ก.ค. – ธ.ค. 64