เพิ่มเมนูสมัครสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้ 4 กลุ่มนี้กดได้

ธนาคารออมสินออกประกาศเร่งขยายฐานลูกค้าให้สามารถกดรับสิทธิสมัครสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายวงเงินรายละ 10,000 บาท โดยเพิ่ม 4 กลุ่มที่สามารถกดสมัครกู้ได้อีกครั้ง

4 กลุ่มนี้แอปมายโมจะเพิ่มเมนูสมัครสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้กด

 1. ผู้เคยกู้สินเชื่อเพื่ออุปโภค-บริโภค
 2. ผู้เคยกู้สินเชื่อฉุกเฉิน
 3. ผู้เคยกู้สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 2563
 4. ผู้เคยกู้สินเชื่อเสริมพลังฐานราก

โดยแอปมายโมจะเปิดเมนูสมัครสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 10,000 บาท ให้ผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้กดสมัครในช่วงเย็นของวันที่ 15 พ.ค. 64 (เวลาประมาณ 18.00น.)

ยืนยันปล่อยสินเชื่อรอบใหม่ให้กับกลุ่มที่เคยกู้สินเชื่ออื่นไปแล้วสามารถกดสมัครอีกได้
ผู้ได้รับผลกระทบที่เคยกู้แล้ว สามารถกู้อีกได้

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อเพื่อค่าใช้จ่าย

 1. มีอายุ 20 ปีขึ้นไป
 2. เป็นคนไทย
 3. มีอาชีพอิสระ ประกอบการรายย่อย พนักงานประจำบริษัทเอกชน
 4. มีที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้
 5. มีเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
 6. มีอีเมล
 7. มีประวัติทางการเงินที่ดี
 8. เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานะการปัจจุบัน

สินเชื่อเพื่อค่าใช้จ่ายเปิดให้กู้ทางไหน

ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้กู้ผ่านช่องทางแอปมายโมเวอร์ชั่นล่าสุดเท่านั้น

👍 วิธีสมัครสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายแบบละเอียด

👍 เกณฑ์พิจารณาสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 1 หมื่นบาท

👍 เหตุผลที่ไม่มีเมนูสมัครสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย

เตรียมเพิ่มเมนูสมัครสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้ 4 กลุ่มนี้ได้กดสมัครอีกรอบ
เพิ่มเมนูสมัครสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้กดสมัครอีกรอบ

การลงทะเบียนสมัครสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย

ธนาคารออมสินได้แบ่งการให้ยื่นสินเชื่อผ่านแอปมายโมเวอร์ชั่นล่าสุด ออกเป็น 3 เฟส ดังนี้

เฟส 1

เริ่มเปิดให้กู้ 13 พ.ค. 64 สำหรับผู้ที่ติดตั้งแอปมายโมก่อนวันที่ 1 พ.ค. 64 และอยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม

 1. จังหวัดกรุงเทพฯ
 2. จังหวัดนนทบุรี
 3. จังหวัดปทุมธานี
 4. จังหวัดชลบุรี
 5. จังหวัดสมุทรปราการ
 6. จังหวัดเชียงใหม่

-เพิ่มรอบพิเศษ คือ ให้สิทธิสำหรับบุคคลที่เคยกู้สินเชื่อในมาตรการเกียวกับสถานการ COVID-19 ในรอบที่ผ่านมาสามารถยื่นกู้อีกได้ ในวันที่ 15 พ.ค. 64 เวลาประมาณช่วงเย็นๆ ของวัน (ประมาณ 18.00น.)

เฟส 2

จะเปิดให้กู้กับลูกค้าในพื้นที่ทั่วไป และมีแอปมายโม MyMo ก่อนวันที่ 1 พ.ค. 64

เฟส 3

ลูกค้ากลุ่มอื่นๆ ที่สนใจยื่นกู้ ธนาคารจะแจ้งกำหนดเวลาให้ทราบต่อไป

 • กลุ่มเปิดบัญชีใหม่
 • กลุ่มติดตั้งแอปมายโมหลังจากวันที่ 1 พ.ค. 64

แอปมายโมเวอร์ชั่นล่าสุด iOS 1.41.0 และ Android 1.41.1

เปิดเกณฑ์พิจารณาสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกู้สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายผ่านแอปมายโม
เกณฑ์พิจารณาสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกู้ง่ายผ่านแอปมายโม
เพิ่มสิทธิให้ประชาชนกดสมัครสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 10,000 บาท/ราย
ออมสินประกาศเพิ่มเมนูสมัครสินเชื่อเพื่อค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้กดอีก 2 ล้านสิทธิ 15 พ.ค. 64
สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ผู้ได้รับผลกระทบที่เคยกู้แล้ว สามารถกู้อีกได้
ปล่อยสินเชื่อสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายผ่านแอปมายโม 10,000 บาท

อ้างอิง 1, 2, 3

LINE icon

ส่งไลน์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่ออิ่มใจ 100,000 บาท จากธนาคารออมสิน

สินเชื่ออิ่มใจ วงเงินกู้ 100,000 บาท จากธนาคารออมสิน 2564

ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่ออิ่มใจให้ร้านค้ากู้ วงเงินสินเชื่อสูง 100,000 บาท ดอกเบี้ยต่ำ 3.99 ต่อปี ผ่อนนาน 5 ปี หรือ 60 งวด 6 งวดแรกไม่ต้องจ่าย

คำแนะนำวิธีสมัครสินเชื่อสู้ภัย ออมสิน 10,000 บาท

วิธีสมัครสินเชื่อสู้ภัยธนาคารออมสิน 10,000 บาท ผ่านแอปมายโม

ขั้นตอนและวิธีสมัครสินเชื่อสู้ภัยจากธนาคารออมสินเฟสที่ 3 วงเงินรายละไม่เกิน 10,000 บาท ทำรายการผ่านแอปมายโมเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด

สินเชื่อธกส พร้อมนำข้อมูลเครดิตบูโรมาพิจารณาด้วย

สินเชื่อธกส มาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อสู้ภัย 10,000บาท

มาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ ธนาคาร ธกส ได้ปล่อยสินเชื่อธกส สู้ภัยผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ปัจจุบัน 10,000 บาท