บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้พิการ 22 พ.ย. 64 รับเงินช่วยผู้พิการ 200 บาท

อัปเดต :

สิทธิประโยชน์ผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดกรมบัญชีกลางโอนเงินช่วยผู้พิการเข้า e-Money ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้พิการรับแล้ว 200 บาท สามารถกด atm ที่ตู้ธนาคารกรุงไทยได้ ยอดเงินทยอยเข้า 8.00 – 14.00 น.

เงิน 200 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้พิการเข้าตอนไหน

ระบบจะเริ่มทยอยโอนเงินเข้า e-Money ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่ 22 พฤศจิกายน เวลา 8.00 – 14.00 น. ท่านจะได้รับเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนในช่วงเวลานี้ครับ

👍 วิธีกดเงินผู้พิการ 200 บาทจากตู้ atm กรุงไทย

👍 วิธีทำบัตรประจำตัวผู้พิการล่าสุด 2564

👍 วิธีกู้เงินเพื่อประกอบอาชีพผู้พิการ/ผู้ดูแลผู้พิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์
กรมส่งเสริมคุณภาพคนพิการ

คุณสมบัติผู้รับสิทธิเพิ่มเงินผู้พิการ 200 บาท

ท่านจะต้องเข้า 3 เงื่อนไขดังต่อไปนี้ถึงจะได้รับเงิน 200 บาทเพิ่มเข้ามาในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้พิการที่ลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการ

  1. เป็นผู้พิการถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
  2. เป็นผู้พิการมีอายุเกิน 18 ปี
  3. เป็นผู้พิการที่ลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการ

ตาม มติ ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ปรับเพิ่มเงินให้ผู้พิการออกเป็น 3 กลุ่ม

เพิ่มเงินให้ผู้พิการ 200บาทเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้พิการรับเงินเพิ่ม 200 บาท

กลุ่มที่ 1 ผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

จะได้รับเงินผ่านเบี้ยความพิการ 800 บาทเป็นประจำทุกเดือน และได้รับเงินเพิ่มเข้ามาในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก 200 บาทในวันที่ 22 ของทุกๆเดือนครับ

กลุ่มที่ 2 ผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี

ท่านจะได้รับการปรับเพิ่มเบี้ยความพิการจากเดิม 800 บาท/เดือน เป็น 1,000 บาท/เดือน โดยเริ่มจ่ายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นมา

กลุ่มที่ 3 ผู้พิการที่อายุเกิน 18 ปี และไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ท่านจะได้รับวงเงินเท่าเดิม หรือ ได้รับเบี้ยความพิการเทาเดิมคือ 800 บาท

เพิ่มเงินผู้พิการ 200 บาทเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน
ปรับเพิ่มเงินให้ผู้พิการเป็น 1000 บาท ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรับเพิ่ม 200 บาท

เงิน 200 บาท ผู้พิการไม่เข้าทำอย่างไร

เมื่อยอดเงินไม่เข้า 200 บาทในวันที่ 22 พ.ย. ทยอยเข้าในช่วงเวลา 8.00 – 14.00 น. ขอแนะนำให้ท่านทำตามนี้ครับ

  1. แนะนำให้โทรสอบถามยอดเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 02-109 2345
  2. หรือ โทร 02 3543388 ต่อ 311
  3. เว็บไซต์ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
  4. facebook fanpage กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ dep.go.th
เพิ่มเบี้ยยังชีพผู้พิการเป็นเดือนละ 1000 บาทเริ่ม 1 ตุลาคม 2564เป็นต้นไป
ปรับเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้พิการเป็นคนละ 1000 บาท

เรื่องที่เกี่ยวข้อง