เยียวยาผู้ประกันตน ม.33 พรุ่งนี้เงินเข้า 15,000 บาท

27 สิงหาคม 2563

แชร์

ส่งไลน์

สรุปประกาศจาก สำนักงานประกันสังคมผู้ประกันตน (เยียวยาผู้ประกันตน)

เยียวยาผู้ประกันตน ม.33 พรุ่งนี้โอน 15,000 บาท
ผู้ประกันตน ม.33 พรุ่งนี้โอน 15,000 บาท

ประกันสังคมพร้อมโอนเงินให้ผู้ประกันตน ม.33 ที่ตกงานในเดือน มีนาคม – พฤษภาคม 2563 จำนวน 15,000 บาท

  • 28 สิงหาคม โอนให้ บัญชีธนาคารกรุงไทย
  • 31 สิงหาคม โอนให้ บัญชีธนาคารอื่นๆ

👍 เงินอุดหนุนเด็กฯ เดือน ต.ค.มีจ่ายย้อนหลัง

👍 ผู้พิการเดือนหน้าปรับเงินขึ้นเป็น 1,000 บาท

👍 เลื่อนปล่อยสินเชื้อให้ผู้พิการเป็นตุลาคมนี้

ทางด้าน นางพิศมัย นิธิไพบูลย์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ในฐานะโฆษกสำนักงานประกันสังคม เผยว่า

ขณะนี้กระทรวงการคลังได้จัดสรรโอนเงินงบประมาณโครงการ “มาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า โควิด-19 ซึ่งยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยา” เพื่อให้สำหนักงานประกันสังคมจ่ายให้กับผู้ได้รับผลกระทบ
เกณฑ์ผู้ได้รับสิทธิ์

  • เป็นคนไทย
  • เป็นผู้ประกันตนใน ม.33
  • ตกงานเดือน มีนาคม – พฤษภาคม 63
  • จ่ายเงินสมทบไม่เกิน 6 เดือน (นับย้อนหลังไป 15 เดือนจากเดือนมีนาคม)
  • ได้รับครั้งเดี่ยว 15,000 บาท
  • รับรอบ 28 ส.ค. ธนาคารกรุงไทย
    รับรอบ 31 ส.ค. ธนาคารอื่นๆ

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 1506 หรือ www.sso.go.th

เรื่องใหม่ล่าสุด