เงินอุดหนุนเด็กฯ เดือนหน้ารับย้อนหลังอีกเพียบ

21 กันยายน 2563

แชร์

ส่งไลน์

เงินอุดหนุนเด็ก

เงินอุดหนุนเด็ก มีโอนย้อนหลัง
เงินอุดหนุนเด็ก มีโอนย้อนหลัง / cr.Nutjaree Pornthep

สรุปข่าวเงินย้อนหลังกลุ่ม “เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด” 

วิธีลงทะเบียนรับเงินอุดหนุน 600บาท

วิธีลงรับเงิน 2 สิทธิ์เด็ก 1,200 บาท

วิธีตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กฯ

ตามที่มีประกาศจากกรมบัญชีกลางเมื่อเดือนที่แล้ว สรุปดังนี้

 • เงินงวดกันยายน ส่งคำขอ 1,763,797 ราย
 • จ่ายตกเบิก 1,402,349 ราย

กันยายนนี้ กรมบัญชีกลางจะพิจารณาว่าใครจะได้เงินตกเบิก(ย้อนหลัง) ซึ่งทำให้มีคนที่ได้ตกเบิกในเดือนกันยายน และมีคนค้างรับตกเบิกอีกจำนวนหนึ่งเพราะงบที่กรมบัญชีกลางมีไม่เพียงพอ

ระเบียบการจ่ายเงินย้อนหลังของเด็กแรกเกิด
ระเบียบการจ่ายเงินย้อนหลังของเด็กแรกเกิด

ใครบ้างที่จะได้ย้อนหลัง

 • เด็กเกิด 1 ต.ค. 2558 – 30 ก.ย. 2562 หากมาลงทะเบียนในปีงบประมาณ 2563 (สิ้นสุด 30 ก.ย.นี้) จะได้รับย้อนหลังถึงวันที่มาลงทะเบียนเท่านั้น เช่น เด็กเกิด 10 มิ.ย. 2558 แต่มาลงทะเบียนในวันที่ 3 เมษายน 2563 แบบนี้จะได้รับเงินย้อนหลังถึง เดือนที่สมัคร (เม.ย. 63) เท่านั้น จะไม่ได้ย้อนหลังถึงเดือนเกิด เป็นต้น
 • เด็กเกิด 1 ม.ค. 2563 – 30 ก.ย. 2563 หากมาลงทะเบียนในปีงบประมาณ 2563 (สิ้นสุด 30 ก.ย.นี้) จะได้รับย้อนหลังถึงวันที่เด็กเกิด เช่น เด็กเกิด 15 ม.ค. 63 และลงทะเบียน 10 มิ.ย. 63 จะได้รับย้อนหลังถึงเดือนเด็กเกิด 15 ม.ค. 63 เป็นต้น

เพิ่มเติม :

เด็กแรกเกิดที่เกิด 1 ตุลา เป็นต้นไป จะเริ่มจ่ายนับตั้งแต่เดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ์ จนมีอายุ 6 ปี

② ปีนี้ เกิดโรคระบาดจึงมีการพิจารณา (อ้างอิงประกาศเมื่อ 31 มี.ค. 2563) ให้เด็กที่เกิดตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 และมาลงทะเบียน 1 เม.ย. – 30 ก.ย. 63 จะจ่ายย้อนหลังถึงวันที่เด็กเกิด

การดูปีงบประมาณ

 • 2559 – เด็กเกิด 1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59
 • 2560 – เด็กเกิด 1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60
 • 2561 – เด็กเกิด 1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 61
 • 2562 – เด็กเกิด 1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62
 • 2563 – เด็กเกิด 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63
 • 2564 – เด็กเกิด 1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64

สามารถตรวจสอบสิทธิ์ เด็ก ได้ที่ http://csgcheck.dcy.go.th/

 • กันยายน มีสิทธิ 1,763,797 ราย
 • สิงหาคม มีสิทธิ 1,692,290 ราย
 • กรกฏาคม มีสิทธิ 1,617,534 ราย
 • มิถุนายน มีสิทธิ 1,459,737 ราย
 • พฤษภาคม มีสิทธิ 1,402,804 ราย
 • เมษายน มีสิทธิ 1,312,705 ราย
 • มีนาคม มีสิทธิ 1,261,068 ราย
 • กุมภาพันธ์ มีสิทธิ 1,208,165 ราย

ปฏิทินจ่ายเงินอุดหนุนเด็ก ฯ

ปฏิทินจ่ายเงินเด็ก คนแก่ ผู้พิการ
ปฏิทินจ่ายเงินเด็ก คนแก่ ผู้พิการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ส่วนภูมิภาค : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.)

กรุงเทพฯ

 • สิทธิจากเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
  ติดต่อที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ศดร.) เลขที่ 618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  โทร.0 2651 6534, 0 2651 6902, 0 2651 6920 หรือ 0 2255 5850-7 ต่อ 121, 122, 123, 133, 147, 152, 231

หรือ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://csg.dcy.go.th/

ขอบคุณข้อมูลจาก เพจ https://www.facebook.com/knsw.03/ และ คุณ Nutjaree Pornthep

เรื่องใหม่ล่าสุด