เตรียมโอนเงินเยียวยาเกษตรกรรอบที่ 3

ธกส พร้อมโอนเงินเยียวยาเกษตรกรรอบที่ 3 ให้แล้ว

เงินเยียวยาเกษตรกร ธกส.
เงินเยียวยาเกษตรกร ธกส.

สรุปมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร ณ. 30 มิ.ย.

สรุปโดย ธกส. ณ วันที่ 30 มิ.ย.

  • เดือน พ.ค. โอนแล้ว 7,352,610 ราย จำนวนเงิน 36,763,050 ล้านบาท
  • เดือน มิ.ย. โอนแล้ว 7,283ม378 ราย จำนวนเงิน 36,416,890 ล้านบาท
    -คงเหลือผู้ที่ยังไม่ได้รับโอน 69,232 ราย
    -พร้อมโอนให้ครบจำนวนก่อนวันที่ 14 ก.ค.

👍 ปรับเพิ่มเงินให้ผู้พิการบางคน เป็น 1,000 บาท

👍 อสม. โดนตัดเงินตอบแทน เหลือ 3,500 บาท

👍 เพิ่มเงินเดือนให้ อสม. เป็น 1,500 บาท

คืบหน้ากลุ่มยื่นอุทธรณ์

โดยนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัด กระทรวงเกษตรและสหกรรม ได้แจ้งความคืบหน้าดังนี้

  • 18 มิ.ย. -ยอดผู้ที่ยื่นอุทธรณ์มีทั้งสิ้น 192,512 ราย
  • 29 มิ.ย.-ตรวจสอบความซ้ำซ้อนแล้วคงเหลือ 189,663 ราย

แบ่งออกได้ 3 กลุ่ม

1.ผ่านเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยา 73,975 ราย
โดยได้แจ้งให้ทาง ธกส. ทราบแล้วโอนเงินให้กับผู้ที่ผ่านแล้วบางส่วน สำหรับอีกบางส่วนคาดพร้อมจ่ายทันงวดสุดท้าย รับ 15,000 บาท

2.ไม่ผ่านเกณฑ์ที่จะได้รับเงินเยียวยา 108,391 ราย
ประกอบด้วย กลุ่มราชการ กลุ่มลูกจ้างประจำ กลุ่มข้าราชการบำนาญ กลุ่มมีสิทธิซ้ำำซ้อนกับโครงการเราไม่ทิ้งกัน กลุ่มได้รับสิทธิจากประกันสังคม และ กลุ่มผู้มีสถานะเป็นสมาชิกครัวเรือนเกษตรกร (ไม่ได้เป็นเกษตรกร)

3.รอพิจารณา จำนวน 7,297 ราย
รอผลจาก กรมส่งเสริมการเกษตร 2,814 ราย ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จก่อนวันที่ 10 ก.ค. / รอผลจาก ประกันสังคม 1,537 ราย คาดจะแล้วเสร็จทันรอบรับโอนในเดือนนี้

 

นายอนันต์ แจ้งเพิ่มเติมอีกว่า ทางกระทรวงเกษตรฯ เร่งให้ความช่วยเหลือเต็มที่ ซึ่งจะสามารถเริ่มจ่ายเงินในรอบที่ 3 ได้จากวันที่ 15 ก.ค. เป็นต้นไป

เกษตรกร
เกษตรกร

สามารถตรวจสอบสิทธิได้ที่ https://www.moac.go.th/

LINE icon

ส่งไลน์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง