สินเชื่อเสริมพลังฐานรากรอบใหม่ กู้ 5 หมื่น วันนี้เต็มแล้ว

สินเชื่อเสริมพลังฐานรากรอบใหม่ กู้ 5 หมื่น

ข่าวดีสำหรับลูกค้าของธนาคารออมสิน วันนี้ทางธนาคารออมสินได้เปิดให้กดสมัครรรับสินเชื่อเสริมพลังฐานราก กู้วงเงินสูงสุด 50,000 บาท ได้ผ่านแอพ MyMo โดยมีประชาชนสนใจเข้าไปสมัครเป็นจำนวนมาก

 • 6.00 น. เปิดให้กดสมัครรับสิทธิผ่านแอพ MyMo
 • 8.40 น. รายงานแจ้งว่า ระบบร่วน
 • 9.30 น. หลายๆท่านเริ่มเข้าแอพช้า / ไม่ได้ / เด้ง
 • 10.10 น. ไม่มีเมนูนี้ในแอพแล้ว ระบบ Android
 • 11.20 น. ไม่มีเมนูนี้ในแอพแล้ว ระบบ iOS

👍 วิธีกู้สินเชื่อผ่านแอพ Mymo แบบละเอียด

👍 วิธีกู้ออมสินให้ผ่านเร็ว (เคล็ดลับ)

👍 กดสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก 5 หมื่นบาท

จากการเข้าแอพ MyMo ในตอนที่เขียนข่าวนี้ คือไม่มีเมนู “สมัครรับสินเชื่อเสริมพลังฐานรากรอบใหม่” แล้ว

ลงทะเบียนสินเชื่อออมสิน ตอนนี้เต็มแล้ว
ลงทะเบียนสินเชื่อออมสิน ตอนนี้เต็มแล้ว

สำหรับใครที่ลงทะเบียนไม่ทัน ขอให้ลงในวันพรุ่งนี้รอบ 6.00 น.

วงเงินกู้สินเชื่อออมสิน สูงสุด 50,000 บาท

เป็นวงเงินสินเชื่อเสริมพลังฐานรากโครงการระยะที่ 2 โดยต่างกันกับระยะแรกคือ รอบนี้จะมีดอกเบี้ย 0.35 บาท/เดือน หรือหากผิดนักสัญญาจะเก็บเพิ่มเป็น 0.5 บาท/เดือน โดยปล่อยให้กลุ่มผู้ที่ยังไม่เคยกู้ได้สมัครรับสิทธิ

 • กลุ่มพ่อค้า แม่ค้า กู้ได้สูง 30,000 บาท
 • กลุ่มอาชีพอิสระ กู้ได้สูง 30,000 บาท
 • กลุ่มผู้ที่ทำงานประจำ กู้ได้สูง 50,000 บาท

*ผู้มีงานประจำต้องมีอายุงานรวม 6 เดือนขึ้นไป / ต้องทำรายรับรายจ่าย / ต้องระบุจุดประสงค์การนำเงินกู้ไปใช้ และสิทธิหรือหลักเกณฑ์เพิ่มเติมอื่นๆ ขึ้นอยู่กับทางธนาคารออมสินเป็นผู้พิจารณา

สินเชื่อเงินกู้ธนาคารออมสิน
สินเชื่อเงินกู้ธนาคารออมสิน

คุณสมบัติเบื้องต้นสำหรับผู้กู้สินเชื่อเสริมพลังฐานราก ของธนาคารออมสิน

 1. เป็นคนไทย
 2. อายุ 20 ปีขึ้นไป (นับถึงวันกดสมัคร)
 3. เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบ
  -โรคโควิด
  -ภัยทางธรรมชาติ
 4. มีที่อยู่แน่นอน ติดต่อได้
 5. มีเบอร์โทรที่ติดต่อได้

เพิ่มเติม ผู้มีรายได้ประจำ

 • พนังงาน/ลูกจ้างหน่วยงานเอกชน ต้องมีเงินเดือนประจำ
 • อายุผู้กู้ต้องไม่เกิน 60 ปี
 • อายุงานต้องมากกว่า 6 เดือน

เพิ่มเติม สำหรับอาชีพอิสระ

 • เป็นผู้ประกอบการรายย่อย
 • เป็นผู้ประกอบการอิสระ เช่น ค้าขาย งานบริการ เป็นต้น
 • อายุผู้กู้ไม่เกิน 70 ปี

*ลูกจ้าง / พนักงานออมสิน และหน่วยงานภาครัฐ ไม่สามารถกู้ได้

 

หากสนใจ กดสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก หรือ https://18pee.com/omsin-2/

กดสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากรอบใหม่ 50,000 บาท
กดสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก 50,000 บาท

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สาขาธนาคารออมสินทั่วประเทศ หรือ โทร 1115 สายด่วนธนาคารออมสิน

LINE icon

ส่งไลน์