กู้รอบ 2 ผ่านแล้วนะ วิธีกู้สินเชื่อพลังฐานรากให้ผ่านเร็ว

กู้สินเชื่อพลังฐานราก ของออมสินรอบ 2

กู้สินเชื่อพลังฐานราก ออมสิน
อนุมัติสินเชื่อฐานราก ออมสิน

แนะนำดังนี้

 • กูัรอบ 2 สามารถกู้ได้นะ
 • เป็นลูกค้าที่เคยกู้กับมาตรการก่อนแล้ว
  -คิดว่าธนาคารอนุมัติให้ง่ายเพราะเคยได้ตรวจสอบประวัติหรือเคดิตบูโร
  -ธนาคารมีประวัติกู้เงินอยู่แล้ว จึงพิจารณาจากประวัติร่วมด้วย
  -ธนาคารเคยปล่อยกู้แล้วผู้กู้เคยใช้หนี้ในส่วนนั้นหมดมาแล้ว
 • ขอวงเงินกู้น้อย เช่น ไม่ถึง 30,000 บาท เป็นต้น
 • เคดิตบูโรมีประวัติดีมาก
 • ทำรายรับรายจ่ายชัดเจน ทำบันทีกได้สอดคล้องกับ statement

👍 ข่าวเก่า กู้ออมสินพลังฐานราก 10,000 บาท

👍 ลงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ต้นปี 64

👍 ผู้พิการก็กู้สินเชื่อได้ 10,000 บาท ไม่มีคนค้ำ

กดสมัคร : https://ln15.gsb.or.th/WEB-LN15/

เอกสารประกอบคำขอเงินกู้ สินเชื่อเสริมพลังฐานราก (สร้างงานรายเดี่ยว)

 • สำเนาบัตรประชาชน 3 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด
 • สำเนาบัตรประชาชน 3 ชุด (คู่สมรส)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด (คู่สมรส)
 • หนังสือยินยอมให้ทำนิติกรรม คู่สมรส (ไม่จำเป็น)
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารออมสินเผื่อเรียก/พื้นฐาน 2 ชุด
 • บัญชีรายรับ-จ่าย ย้อนหลัง 1 เดือน (สำคัญที่สุด)
 • statement ย้อนหลัง 6 เดือน
 • ภาพถ่ายกิจการ 3 มุมมอง ให้มีผู้กู้อยู่ในภาพ

*เร็วสุดอนุมัติ 3 วัน ช้าสุด 2 เดือน

สินเชื่อเสริมพลังฐานราก ออมสิน

ธนาคารออมสินทุกสาขา
โทร 1115 /
https://www.gsb.or.th/personal/personals/
https://www.facebook.com/GSBSociety

LINE icon

ส่งไลน์