สินเชื่อออมสิน แนบเอกสารสำคัญ 3 วันอนุมัติ

สินเชื่อออมสิน อนุมัติง่ายเอกสารครบ จบ 3 วัน

มาดูประสบการณ์ผู้กู้

เอกสารประกอบคำขอเงินกู้ สินเชื่อเสริมพลังฐานราก (สร้างงานรายเดี่ยว)

 • สำเนาบัตรประชาชน 3 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด
 • สำเนาบัตรประชาชน 3 ชุด (คู่สมรส)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด (คู่สมรส)
 • หนังสือยินยอมให้ทำนิติกรรม คู่สมรส (ไม่จำเป็น)
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารออมสินเผื่อเรียก/พื้นฐาน 2 ชุด
 • บัญชีรายรับ-จ่าย ย้อนหลัง 1 เดือน (สำคัญที่สุด)
 • statement ย้อนหลัง 6 เดือน
 • ภาพถ่ายกิจการ 3 มุมมอง ให้มีผู้กู้อยู่ในภาพ

👍 วิธีกดใช้สิทธิคนละครึ่ง

👍 วิธีดาวน์โหลดแอพเป๋าตัง เวอร์ชั่นล่าสุด

👍 ลงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ต้นปี 64

เงินกู้ธนาคารออมสิน เสริมพลังฐานราก

กดสมัคร : https://ln15.gsb.or.th/WEB-LN15/

อนุมัติสินเชื่อฐานราก สินเชื่อออมสิน
อนุมัติสินเชื่อฐานราก สินเชื่อออมสิน กู้ 10,000 บาท

สำหรับผู้ที่ผ่านง่ายๆ จะมีลักษณะดังนี้

 • เป็นลูกค้าที่เคยกู้กับมาตรการก่อนแล้ว
  -คิดว่าธนาคารอนุมัติให้ง่ายเพราะเคยได้ตรวจสอบประวัติหรือเคดิตบูโร
  -ธนาคารมีประวัติกู้เงินอยู่แล้ว จึงพิจารณาจากประวัติร่วมด้วย
  -ธนาคารเคยปล่อยกู้แล้วผู้กู้เคยใช้หนี้ในส่วนนั้นหมดมาแล้ว
 • วงเงินกู้น้อย เช่น ไม่ถึง 30,000 บาท
 • เคดิตบูโรมีประวัติดีมาก
 • ทำรายรับรายจ่ายชัดเจน ทำบันทีกได้สอดคล้องกับ statement

*เร็วสุดอนุมัติ 3 วัน ช้าสุด 2 เดือน

สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านแน่ๆ

 • ติดเคดิตบูโร
 • กู้เป็นครั้งที่ 2 เกิน 3 หมื่นบาท (ที่ทราบคือยื่นกู้รอบ 2 ไป 10,000-30,000 บาทจะได้รับอนุมัติ)
 • เจ้าหน้าที่ให้กลับมาแก้ไขแต่ก็ไม่แก้ไขแล้วส่งข้อมูลกลับไป (ปล่อยเวลาค้างไปเกิน 2 อาทิตย์)
 • พนักงานโทรติดต่อไม่ได้

ตัวอย่างเอกสารที่สำคัญที่สุดในการกู้ครั้งนี้

บันทึกรายรับรายจ่าย : เป็นเอกสารที่ใช้จดบันทึกรายการทำธุรกรรมของเรา เช่น ซื้อสินค้า เป็นต้น

สินเชื่อเสริมพลังฐานราก ออมสิน
สินเชื่อเสริมพลังฐานราก ออมสิน

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.gsb.or.th/

LINE icon

ส่งไลน์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่ออิ่มใจ 100,000 บาท จากธนาคารออมสิน

สินเชื่ออิ่มใจ วงเงินกู้ 100,000 บาท จากธนาคารออมสิน 2564

ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่ออิ่มใจให้ร้านค้ากู้ วงเงินสินเชื่อสูง 100,000 บาท ดอกเบี้ยต่ำ 3.99 ต่อปี ผ่อนนาน 5 ปี หรือ 60 งวด 6 งวดแรกไม่ต้องจ่าย

คำแนะนำวิธีสมัครสินเชื่อสู้ภัย ออมสิน 10,000 บาท

วิธีสมัครสินเชื่อสู้ภัยธนาคารออมสิน 10,000 บาท ผ่านแอปมายโม

ขั้นตอนและวิธีสมัครสินเชื่อสู้ภัยจากธนาคารออมสินเฟสที่ 3 วงเงินรายละไม่เกิน 10,000 บาท ทำรายการผ่านแอปมายโมเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด

สินเชื่อธกส พร้อมนำข้อมูลเครดิตบูโรมาพิจารณาด้วย

สินเชื่อธกส มาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อสู้ภัย 10,000บาท

มาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ ธนาคาร ธกส ได้ปล่อยสินเชื่อธกส สู้ภัยผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ปัจจุบัน 10,000 บาท