สิทธิประโยชน์และสวัสดิการรัฐ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

www.glo.or.th

กลุ่มเปราะบาง
ขั้นตอนลงทะเบียนขายสลากกินแบ่งรัฐบาลรายใหม่ ปี 2565 แบบละเอียด

วิธีลงทะเบียนขายสลากกินแบ่งรัฐบาล 2565 รายใหม่ เริ่ม 1 – 31 มกราคม นี้

แนะนำวิธีลงทะเบียนขายสลากกินแบ่งรัฐบาล 2565 รายใหม่และรายเดิมเริ่มลงทะเบียนขายลอตเตอรี่ 1 – 31 มกราคม 2565