วิธียืมเงินด่วนออนไลน์ กู้เงินผ่านแอป ไม่เช็คเครดิตบูโร สมัครสินเชื่อเงินด่วน

วิธีลงทะเบียนขายสลากกินแบ่งรัฐบาล 2565 รายใหม่ เริ่ม 1 – 31 มกราคม นี้

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อขายลอตเตอรี่ หรือลงทะเบียนขายสลากกินแบ่งรัฐบาลรายใหม่และรายเดิมได้แล้วตั้งแต่วันที่ 1 – 31 มกราคม 2565 และประกาศรายชื่อในวันที่ 21 – 31 มีนาคม 2565 พร้อมให้ซื้อ-จองสลากได้ตั้งแต่งวดแรก 2 พ.ค. 2565

วิธีลงทะเบียนขายลอตเตอรี่ สลากกินแบ่งรัฐบาล รายใหม่ ปี 2565
วิธีลงทะเบียนขายลอตเตอรี่ รายใหม่ ปี 2565

ขั้นตอนลงทะเบียนขายสลากกินแบ่งรัฐบาล ลอตเตอรี่ 2565 แบบละเอียด

 1. เข้าเว็บไซต์ www.glo.or.th หรือกดลงทะเบียนขายสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ที่นี่
 2. กดเมนู ผู้สมัครรายใหม่ / รายเดิม
 3. ป้อนข้อมูลเพื่อตรวจสอบสิทธิเบื้องต้น
 4. ยืนยัน otp เพื่อทำรายการลงทะเบียนขายลอตเตอรี่
 5. อ่านเงื่อนไขและยอมรับเงื่อนไข
 6. ป้อนข้อมูลส่วนตัวให้ถูกต้อง ครบถ้วน
 7. กด ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข และกดบันทึกข้อมูล
 8. ท่านได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว กด คลิกบันทึกภาพหน้าจอ

ขั้นตอนที่ 1 เข้าเว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อลงทะเบียนขายลอตเตอรี่ ปี 2565

ให้ท่านเข้าเว็บไซ www.glo.or.th หรือ กดลงทะเบียนขายลอตเตอรี่ได้จากลิ้งนี้ https://bit.ly/www-glo-or-th

เว็บไซต์ลงทะเบียนขายสลากกินแบ่งรัฐบาล 2565 ลงทะเบียนเพื่อขายลอตเตอรี่
เว็บไซต์ลงทะเบียนขายสลากกินแบ่งรัฐบาล ลอตเตอรี่

ขั้นตอนที่ 2 เลือกประเภทของผู้ลงทะเบียนเพื่อจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล

กองสลากกินแบ่งรัฐบาลจะแบ่งประเภทออก 2 กลุ่มเพื่อให้ง่ายต่อการลงทะเบียน

 1. ผู้ลงทะเบียนรายใหม่ ปี 2565
 2. ผู้ลงทะเบียนรายเดิม 2558 เฉพาะผู้ที่มีสิทธิทำรายการได้ ณ ปัจจุบันเท่านั้น
เลือกประเภทผู้ลงทะเบียนรับสมัครเป็นผู้ซื้อ จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลรายใหม่ ปี 2565
ลงทะเบียนรับสมัครเป็นผู้ซื้อ ขาย สลากกินแบ่งรัฐบาล 2565

ประเภทที่ 1 รายใหม่

ให้ท่านกดป้ายที่ 1 ลงทะเบียนรับสมัครเป็นผู้ซื้อ จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลรายใหม่ ปี 2565 (สำหรับผู้สมัครรายใหม่)

ประเภทที่ 2 รายเดิม

สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนรายเดิม ให้ท่านกดที่ 2 ลงทะเบียนรับสมัครผู้ซื้อ จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลรายเดิม ปี 2558 (เฉพาะผู้มีสิทธิทำรายการได้ ณ ปัจจุบันเท่านั้น)

ขั้นตอนที่ 3 ป้อนข้อมูลเลขบัตรประชาชนเพื่อเช็คสิทธิเบื้องต้น

ในขั้นตอนนี้ท่านจำเป็นต้องใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อเช็คสิทธิในการลงทะเบียนขายลอตเตอรี่ หรือ สิทธิในการลงทะเบียนขายสลากกินแบ่งรัฐบาลรายใหม่ / เดิม ประจำปี 2565

เช็กสิทธิลงทะเบียนขายลอตเตอรี่ สิทธิลงทะเบียนขายสลากกินแบ่งรัฐบาล 2565
ป้อนข้อมูลเพื่อเช็คสิทธิลงทะเบียนขายสลากกินแบ่งรัฐบาล

ข้อควรรู้

 1.  1 หมายเลขบัตรประชาชน จะลงได้เพียง 1 สิทธิเท่านั้น
 2.  1 หมายเลขโทรศัพท์ จะใช้ได้เพียง 1 สิทธิเท่านั้น
 3. หากลงทะเบียนซ้ำ ระบบจะแจ้งผลทันที
 4. ท่านจะต้องเลือกลงให้ถูกประเภท เช่น หากท่านได้สิทธิรายเดิมอยู่แล้ว แล้วท่านกดมาลงในรายใหม่ ระบบจะแจ้งว่าท่านลงทะเบียนซ้ำ เป็นต้น

ขั้นตอนที่ 4 ยืนยันรหัส otp

ระบบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะส่งข้อความ หรือ sms รหัส otp มาให้ตามเบอร์โทรที่ท่านได้ลงทะเบียนขายสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้

ผู้ส่ง GloLottery แจ้งรหัส otp มาให้ท่านโดยรหัส otp จะเป็นตัวเลข 6 หลัก และรหัสอ้างอิงเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลข

OTP=269521, รหัสอ้างอิง 6q3j47d ลงทะเบียนผู้ซื้อจอง ภายใน 5 นาที

กองสลากจะส่ง sms รหัส otp มาให้ท่าน โดยใช้ชื่อผู้ส่งว่า GloLottery
sms รหัส otp ลงทะเบียนซื้อจองสลากกินแบ่งรัฐบาล

ให้ท่านนำรหัส otp ที่ระบบส่งให้ เช่น 269521 มาใส่ในช่อง เป็นต้น

ยืนยันรหัส otp โดยนำรหัส otp มาจากข้อความ sms ที่ระบบส่งไปให้
ป้อนรหัส otp ลงในช่องโดยนำรหัสมาจาก sms

ขั้นตอนที่ 5 อ่านและยอมรับเงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนขายสลากกินแบ่งรัฐบาล

แนะนำให้ท่านอ่านรายละเอียดและยอมรับเงื่อนไขที่กองสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนด

เมื่อท่านอ่านครบทุกหัวข้อแล้วให้ทำเครื่องหมายถูก หน้า ช่อง ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับตามคุณสมบัติและเงื่อนไขที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กำหนดทุกข้อ

กด ถัดไป

อ่านและยอมรับตามคุณสมบัติและเงื่อนไขที่สำนักงานกินแบ่งรัฐบาลกำหนดทุกข้อ
ยอมรับคุณสมบัติการขายสลากกินแบ่งรัฐบาล

ขั้นตอนที่ 6 กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน และถูกต้อง

การลงทะเบียนรับสมัครและคัดเลือกผู้ซื้อ จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาบรายใหม่ปี 2565 ท่านจะต้องป้อนข้อมูลให้ครบถ้วน โดยแบ่งกลุ่มข้อมูลดังนี้

 1. ข้อมูลส่วนตัว
 2. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
 3. สถานที่รับสลาก
 4. ที่อยู่ที่จัดส่งเอกสาร หรือ จดหมาย
 5. สถานที่ขายสลากหรือ บริเวณที่เร่ขาย
 6. รูปภาพ
 7. สิทธิสืบทอด (หากถึงแก่กรรมภายในสัญญา)

เมื่อท่านป้อนข้อมูลครบทุกหมวดหมู่แล้ว ให้กดบันทึกข้อมูล

ผู้ที่จะได้สิทธิควรจะลงทะเบียนขายสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือลงทะเบียนขายลอตเตอรี่ด้วยความจริง และครบถ้วน

กลุ่มที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว

กลุ่มที่ 2 ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

กลุ่มที่ 3 สถานที่รับสลาก

หัวข้อนี้ให้ท่านเลือกที่ทำการไปรษีย์ที่ท่านสะดวกจะไปรับสลากกินแบ่งรัฐบาล

กลุ่มที่ 4 ที่อยู่ที่จัดส่งเอกสาร / จดหมาย

กลุ่มที่ 5 สถานที่ขายสลากหรือบริเวณที่เร่ขาย

หากท่านเป็นคนลงทะเบียนขายสลากกินแบ่งรัฐบาลรายใหม่ แนะนำให้ถ่ายรูปที่ท่านเคยเห็นคนนั่งขายสลากกินแบ่งรัฐบาล เช่น หน้าธนาคาร หน้าวัด หน้าแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น

แนะนำให้ระบุสถานที่ใกล้เคียงทั้ง 2 ช่องครับ

กลุ่มที่ 6 รูปภาพ

ท่านจะต้องแนบรูปภาพไฟร์รูปภาพนามสกุล jpg หรือ png ขนาดไม่เกิน 2 MB ดังนี้

กลุ่มที่ 7 มอบสิทธิสั่งซื้อ – ขจองสลากให้กรณีที่ท่านถึงแก่กรรม

ให้ท่านระบุชื่อ ผู้ที่จะได้รับสิทธิหากท่านถึงแก่กรรมในปีสัญญา

ขั้นตอนที่ 7 ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไขพิมพ์ว่า ข้าพเจ้ายินยอมให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เก็บรวมรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคล เพื่อประโยชน์ต่อกระบวนการพิจารณาและตรวจสอบ และยืนยันตัวบุคคล และข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากปรากฏเป็นความเท็จ ข้าพเจ้าขอสละสิทธิ์การสมัครเข้าร่วมเป็น ผู้ซื้อ จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล ในครั้งนี้

ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการสมัครขายลอตเตอรี่จากสำนักงานกองสลากกินแบ่งรัฐบาล
ยอมรับตามข้อตกลงและเงื่อนไขขายสกลากกินแบ่งรัฐบาล

ขั้นตอนที่ 8 ระบบแจ้งผลการสมัครขายสลากกินแบ่งรัฐบาล ปี 2565

ท่านจะได้รับแจ้งสถานะ ท่านได้ลงทะเบียนขายสลากกินแบ่งรัฐบาลสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้จดรหัสสมัคร ไว้ หรือให้ท่านกดปุ่ม คลิกบันทึกภาพหน้าจอ ไว้เป็นหลักฐานในการสมัครขายสลากกินแบ่งรัฐบาล

ลงทะเบียนขายสลากกินแบ่งรัฐบาลปี 2565 สำเร็จจะมีเลขลำดังการสมัครแจ้งให้ทราบ
ท่านได้ลงทะเบียนขายลอตเตอรี่สำเร็จเรียบร้อยแล้ว

สอบถามเพิ่มเติม โทร 02 – 528 8688 ในเวลา 7.30 – 15.30 น. วันและเวลาราชการครับ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

วิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ บัญชีเงินฝาก ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย pantip 2566

สินเชื่อผู้สูงอายุ 2566 ของกองทุนผู้สูงอายุ รายละ 30,000 บาท การกู้ยืมเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพ สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป

เพิ่มเงินผู้สูงอายุ 2565 รวมแล้วรับเงินพิเศษรายละ 700 – 1,250 บาท

เงินพิเศษผู้สูงอายุ รับเพิ่มอีกเดือนละ 100 – 250 บาท นาน 6 เดือน

เงินสงเคราะห์ค่าทำศพผู้สูงอายุที่มีบัตรคนจน หรือฐานะอยากจน 3000 บาท

ขยายโครงการเพิ่มกำลังซื้อ เฟส2 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มี.ค. – เม.ย. 65

เรื่องใหม่ล่าสุด

วิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ สำหรับคนพิการที่ต้องการมีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ออมสิน ธกส และ กรุงไทย

วิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ บัญชีเงินฝาก ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย pantip 2566

ขั้นตอนและวิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ อัปเดต 2566 วิธีเปิดบัญชีธนาคารออมสินสำหรับผู้พิการ และ วิธีเปิดบัญชีกรุงไทย คนพิการ ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอปการไฟฟ้า pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่

แอปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แอป pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่ ตรวจสอบค่าไฟฟ้า จ่ายค่าไฟฟ้า แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง

เปิดตัวแอปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด 3.2.11 ตรวจสอบค่าไฟฟ้า จ่ายเงินค่าไฟฟ้า แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง ios และ android

วิธีสมัครค่าน้ำ หรือ วิธีลงทะเบียนค่าน้ำประปา รอบใหม่ รับวงเงินช่วย 100 บาทต่อเดือน สวัสดิการแห่งรัฐ

ลงทะเบียนค่าน้ำ เงินช่วยค่าน้ำ สูงสุด 100 บาทต่อเดือน รับส่วนลดค่าน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค

เปิดขั้นตอนและวิธีลงทะเบียนค่าน้ำประปา กับการประปาส่วนภูมิภาค รับเงินช่วยเหลือสูงสุดเดือนละ 100 บาท ต่อเดือน ต่อครัวเรือน

วิธีลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสูงสุด 315 บาทต่อเดือน/ครัวเรือน/สิทธิ

2 วิธี ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้ารอบใหม่ สูงสุด 315 บาท/ครัวเรือน/สิทธิ โดยเริ่มได้รับสิทธิเมษายน 2566 เป็นต้นไป บัตรคนจน

เอกสารที่ใช้ลงทะเบียนค่าไฟฟรี รอบใหม่ 2566 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

ลงทะเบียนค่าไฟฟรี 2566 ใช้เอกสารอะไรบ้าง? ลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ ใช้ไฟฟ้าฟรีสูงสุด 315 บาท ต่อเดือน

เอกสารที่ต้องใช้ลงทะเบียนค่าไฟฟรีรอบใหม่ 2566 พร้อมกับสถานะที่ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าฟรี 2566 ผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

ขั้นตอนและวิธีลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ลงทะเบียนรับเงินค่าไฟฟ้ารอบใหม่

ขั้นตอนลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://welfareregis.pea.co.th/

แนะนำวิธีลงทะเบียนค่าไฟฟรี สูงสุด 315 บาท สำหรับผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 เริ่ม 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป