วิธีแก้ไขสินเชื่อเสริมพลังฐานราก

วิธีแก้ไขสถานะข้อมูลไม่ถูกต้อง กรุณาตรรวจสอบและทำรายการใหม่อีกครั้ง e:062:0002

สินเชื่อธนาคาร

วิธีแก้ไขสถานะข้อมูลไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบและทำรายการใหม่อีกครั้ง (E:062:0002)

สถานะ E:062:0002 คือ สถานะข้อมูลไม่ถูกต้อง มีวิธีแก้ไขเพื่อให้กลับมายื่นกู้สินเชื่อเสริมพลังฐานรากได้