สินเชื่อฐานรากขึ้นสถานะนี้แก้ไขอย่างไร

วิธีแก้ไขสถานะสินเชื่อเสริมพลังฐานราก

สินเชื่อธนาคาร

สถานะสินเชื่อเสริมพลังฐานรากล่าสุด (หลังวันที่ 23 ม.ค.)

เปิดสถานะสินเชื่อเสริมพลังฐานราก ตั้งแต่วันที่ 23 ม.ค.ไปจะมีสถานะเพิ่มเติมและบอกให้ทราบถึงแนวทางแก้ไขเพื่อให้กู้สินเชื่อได้