สิทธิประโยชน์และสวัสดิการรัฐ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

ผู้ถือบัตรสวัสดิการโดนตัดสิทธิ

คนละครึ่ง เฟส 4
ตัดสิทธิคนละครึ่ง สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ตัดสิทธิคนละครึ่ง ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแน่นอน

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่สามารถลงรับโครงการคนละครึ่งได้ หากลงคนละครึ่งแล้วระบบตวจสอบพบจะถูกตัดสิทธิทันที