ตัดสิทธิคนละครึ่ง ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแน่นอน

ตัดสิทธิคนละครึ่ง ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

กลุ่มที่ได้รับสิทธิคนละครึ่ง

 • กลุ่มเยียวยาเกษตรกร 7.4 ล้านคน
 • กลุ่มเราไม่ทิ้งกัน 15.3 ล้านคน
 • กลุ่มเปราะบาง 6.7 ล้านคน
 • กลุ่มประกันสังคม 6 หมื่นคน
 • กลุ่มได้รับค่าตอบแทน อสม / อสส 1.05 ล้านคน
 • กลุ่มลงเที่ยวด้วยกัน (ยังไม่ปิดโครงการ)

👍 วิธีโหลดแอปเป๋าตัง paotang

👍 รับสิทธิเราไม่ทิ้งกัน ก็สามารถลงได้อีก

👍 กดสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก 5 หมื่นบาท

กลุ่มที่ไม่มีสิทธิคนละครึ่ง

 1. ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 2. กลุ่มที่ต้องการใช้สิทธิ “ช้อปดีมีคืน

*หากคุณมีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่ไม่ได้ใช้สิทธิอะไรเลยภายใน 1 ปี คุณก็จะถูกตัดสิทธิจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทันที

สามารถตวจสอบสิทธิสวัสดิการได้ที่นี้ https://govwelfare.cgd.go.th

สำหรับยอดเงินในแต่ละกลุ่มที่ได้รับ

1.กลุ่มเยียวยาเกษตรกร

ได้รับ 15,000 บาท/คน โดยเป็นมาตการเยียวยาให้เกษตรกรผู้ที่มีบัญชี/หรือลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www.เยียวยาเกาตรกร.com หรือ https://agri.baac.or.th/

*สถานะสุดท้ายที่ตกค้าง “เยียวยาเกษตรกร

 • ค้างรับเดือน 2 (บางส่วน)
 • ค้างรับเดือน 3 (บางส่วน)
 • กลุ่มยื่นอุทธร
 • กลุ่มเปลี่ยนชื่อหัวหน้าครอบครัว
 • กลุ่มหัวหน้าครอบครัวเสียชีวิต
 • กลุ่มตกหล่น

2.กลุ่มเราไม่ทิ้งกัน

คนละครึ่ง กลุ่มเราไม่ทิ้งกันสามารถลงได้
คนละครึ่ง กลุ่มเราไม่ทิ้งกันสามารถลงได้

ได้รับ 15,000 บาท/คน โดยเปิดให้ลงทะเบียนปลายเดือน มีนาคม และเริ่มจ่ายงวดแรกในวันที่ 8 เมษา ถึง 30 กันยา โดยประชาชนได้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com

*สถานะสุดท้ายที่ตกค้าง “เราไม่ทิ้งกัน

 • กลุ่มค้างรับเดือนสุดท้าย
 • กลุ่มยื่นอุทธรณ์
 • กลุ่มร้องทุกข์
 • กลุ่มตกหล่น
 • กลุ่มค้างรับเดือน 3 (บางส่วน)
 • กลุ่มลงทะเบียนไม่สำเร็จ
 • กลุ่มสถานะ สีส้ม, สีเหลือง, สีฟ้า

3.กลุ่มเปราะบาง

คนละครึ่ง กลุ่มเปราะบางสามารถลงรับสิทธิได้ ยกเว้นเด็ก
คนละครึ่ง กลุ่มเปราะบางสามารถลงรับสิทธิได้ ยกเว้นเด็ก

ได้รับคนละ 3,000 บาท แบ่งออกเป็น กลุ่มเด็ก / ผู้สูงอายุ / ผู้พิการ

 • เด็กอายุ 0-6ปี ต้องเป็นเด็กที่เคยได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จาก พม. อยู่ก่อนวันที่ 31 พ.ค. เท่านั้น (เด็กที่ได้รับเฉพาะ เงินสงเคราะห์ของประกันสังคมจะไม่ได้รับสิทธินี้)
 • กลุ่มผู้พิการ ต้องเป็นผู้พิการที่เคยได้รับเบี้ยความพิการอยู่ก่อน 31 พ.ค. เท่านั้น
 • กลุ่มผู้สูงอายุ ต้องเป็นผู้สูงอายุที่เคยได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุก่อน 31 พ.ค. เท่านั้น

ท่านสามารถกด ตรวจสอบสิทธิกลุ่มเปราะบาง ได้ที่นี่

*สถานะสุดท้ายที่ตกค้าง “เยียวยากลุ่มเปราะบาง

 • กลุ่มนี้มีผู้ที่ไม่ทราบเรื่องอยู่พอสมควร โดยตัวเองขึ้นสถานะสีเขียวแต่ไม่ได้ไปรายงานตัวก่อน 30 กันยายน ทำให้ต้องเสียสิทธินี้ไป

4.กลุ่มผู้ประกันตน จากสำนักงานประกันสังคม

คนละครึ่ง กลุ่มประกันสังคม สามารถลงรับสิทธิได้
คนละครึ่ง กลุ่มประกันสังคม สามารถลงรับสิทธิได้

ได้รับคนละ 15,000 บาท โดยเป็นผู้ที่ตกงานในช่วงเวลาดังกล่าวและส่งประกันสังคมไม่ถึง 6 เดือน (นับย้อนหลังไป 15เดือนจาก มีนาคม 2563) โดยสำนักงานประกันสังคมได้ทำการโอนเงินให้ทุกรายครบแล้ว

ท่านสามารถกด ตรวจสอบสิทธิเยียวยากลุ่มผู้ประกันตน ม.33 ได้ที่นี่

5.กลุ่มได้รับค่าตอบแทน อสม. / อสส

ได้รับคนละ 3,500 บาท โดยจะต้องเป็น อสม. อสส. ที่ทำงานในเดือน มีนาคม – กันยายน โดยได้รับการคำนวนดังนี้ 500 บาท /เดือน  เป็นระยะเวลา 7 เดือน โดยกรมบัญชีกลางได้โอนเงินให้กลุ่มนี้เมื่อ 21 กันยายน ครบทุกท่านแล้ว

6.กลุ่มเที่ยวด้วยกัน

-(ยังไม่ปิดโครงการ)

ยืนยันว่ารัฐบาลจะไม่ให้สิทธิซ้ำซ้อนกัน เช่น ท่านถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้ว หามาลงทะเบียนคนละครึ่งจะถูกตัดสิทธิคนละครึ่งแน่นอน

LINE icon

ส่งไลน์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

วิธีติดตั้งแอปเป๋าตังเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด 11.5.0

วิธีอัปเดตและติดตั้งแอปเป๋าตังเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด 11.5.0

ขั้นตอนและวิธีติดตั้งแอปเป๋าตังเวอร์ชั่นใหม่ 11.5.0 มีการอัปเดตสถานะการแจ้งเตือนในไลน์ และเพิ่มประสิทธิภาพการสแกนเพื่อจ่ายให้ดีขึ้น