ตัดสิทธิคนละครึ่ง ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแน่นอน

อัปเดต :

ตัดสิทธิคนละครึ่ง ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

กลุ่มที่ได้รับสิทธิคนละครึ่ง

👍 วิธีโหลดแอปเป๋าตัง paotang

👍 รับสิทธิเราไม่ทิ้งกัน ก็สามารถลงได้อีก

👍 กดสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก 5 หมื่นบาท

กลุ่มที่ไม่มีสิทธิคนละครึ่ง

  1. ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
  2. กลุ่มที่ต้องการใช้สิทธิ “ช้อปดีมีคืน

*หากคุณมีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่ไม่ได้ใช้สิทธิอะไรเลยภายใน 1 ปี คุณก็จะถูกตัดสิทธิจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทันที

สามารถตวจสอบสิทธิสวัสดิการได้ที่นี้ https://govwelfare.cgd.go.th

สำหรับยอดเงินในแต่ละกลุ่มที่ได้รับ

1.กลุ่มเยียวยาเกษตรกร

ได้รับ 15,000 บาท/คน โดยเป็นมาตการเยียวยาให้เกษตรกรผู้ที่มีบัญชี/หรือลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www.เยียวยาเกาตรกร.com หรือ https://agri.baac.or.th/

*สถานะสุดท้ายที่ตกค้าง “เยียวยาเกษตรกร

2.กลุ่มเราไม่ทิ้งกัน

คนละครึ่ง กลุ่มเราไม่ทิ้งกันสามารถลงได้
คนละครึ่ง กลุ่มเราไม่ทิ้งกันสามารถลงได้

ได้รับ 15,000 บาท/คน โดยเปิดให้ลงทะเบียนปลายเดือน มีนาคม และเริ่มจ่ายงวดแรกในวันที่ 8 เมษา ถึง 30 กันยา โดยประชาชนได้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com

*สถานะสุดท้ายที่ตกค้าง “เราไม่ทิ้งกัน

3.กลุ่มเปราะบาง

คนละครึ่ง กลุ่มเปราะบางสามารถลงรับสิทธิได้ ยกเว้นเด็ก
คนละครึ่ง กลุ่มเปราะบางสามารถลงรับสิทธิได้ ยกเว้นเด็ก

ได้รับคนละ 3,000 บาท แบ่งออกเป็น กลุ่มเด็ก / ผู้สูงอายุ / ผู้พิการ

ท่านสามารถกด ตรวจสอบสิทธิกลุ่มเปราะบาง ได้ที่นี่

*สถานะสุดท้ายที่ตกค้าง “เยียวยากลุ่มเปราะบาง

4.กลุ่มผู้ประกันตน จากสำนักงานประกันสังคม

คนละครึ่ง กลุ่มประกันสังคม สามารถลงรับสิทธิได้
คนละครึ่ง กลุ่มประกันสังคม สามารถลงรับสิทธิได้

ได้รับคนละ 15,000 บาท โดยเป็นผู้ที่ตกงานในช่วงเวลาดังกล่าวและส่งประกันสังคมไม่ถึง 6 เดือน (นับย้อนหลังไป 15เดือนจาก มีนาคม 2563) โดยสำนักงานประกันสังคมได้ทำการโอนเงินให้ทุกรายครบแล้ว

ท่านสามารถกด ตรวจสอบสิทธิเยียวยากลุ่มผู้ประกันตน ม.33 ได้ที่นี่

5.กลุ่มได้รับค่าตอบแทน อสม. / อสส

ได้รับคนละ 3,500 บาท โดยจะต้องเป็น อสม. อสส. ที่ทำงานในเดือน มีนาคม – กันยายน โดยได้รับการคำนวนดังนี้ 500 บาท /เดือน  เป็นระยะเวลา 7 เดือน โดยกรมบัญชีกลางได้โอนเงินให้กลุ่มนี้เมื่อ 21 กันยายน ครบทุกท่านแล้ว

6.กลุ่มเที่ยวด้วยกัน

-(ยังไม่ปิดโครงการ)

ยืนยันว่ารัฐบาลจะไม่ให้สิทธิซ้ำซ้อนกัน เช่น ท่านถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้ว หามาลงทะเบียนคนละครึ่งจะถูกตัดสิทธิคนละครึ่งแน่นอน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง