ได้เงินจากมาตรการอื่น ลงรับสิทธิ์คนละครึ่ง 3000 บาท ได้

อัปเดต :

ลงรับสิทธิ์คนละครึ่ง 3,000 บาท

นายกแถลงข่าว 12 ต.ค. พร้อมแล้วมาตรการกระตุ้นกำลังซื้อของรัฐบาล

  1. 1,500 บาท – เพิ่มเงินผู้ถือบัตรสวัสดิการ
  2. 3,000 บาท – มอบวงเงินให้ประชาชนทั่วไป
  3. 30,000 บาท – ซื้อของนำบิลมาลดหย่อนภาษีได้

*ใน 3 มาตรการนี้มีระยะเวลาสิ้นสุด 31 ธันวาคม และประชาชนจะใช้ได้เพียงสิทธิ์เดี่ยวเท่านั้น เช่น หากผู้ถือบัตสวัสดิการจะได้รับ วงเงินเพิ่ม 1,500 บาท (500 บาท x 3 เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม) จะไม่สามารถมาลงรับสิทธิ์ 3,000 บาท คนละครึ่งได้

👍 หากเดือนร้อน พม. ช่วย 1-3พันบาท

👍 เช็คยอดเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้แล้ว

👍 กดสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก 5 หมื่นบาท

ผู้มีสิทธิ์รับคนละครึ่ง

  1. เป็นคนไทย
  2. มีบัตรประจำตัวประชาชน
  3. อายุ 18 ปีขึ้นไป
  4. ไม่เป็นผู้มีสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
  5. จำกัด 10 ล้านราย
  6. เริ่มลงทะเบียน 16 ต.ค. เวลา 6.00 ถึง 23.00 น.
  7. เริ่มใช้สิทธิ์ 23 ต.ค. ถึง 31 ธ.ค. 2563

ขั้นตอนการใช้สิทธิ์ คนละครึ่ง

1.ทำการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ในวันที่ 16 ต.ค. เวลา 6.00 ถึง 23.00 น.

ลงรับสิทธิ์คนละครึ่ง
ลงทะเบียน คนละครึ่ง

2. รอรับ SMS แจ้งผล ประมาณ 2-3 วันหลังจากกดลงทะเบียน
(ตรวจสอบว่า รหัสเลขบัตรประชาชนนี้ ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการหรือไม่)

รอรับ sms แจ้งผลการลงทะเบียน คนละครึ่ง
รอรับ sms แจ้งผล

3.เมื่อได้รับสิทธิ์แล้วดาวน์โหลดแอป เป๋าตัง และลงทะเบียนยืนยันตัวดนไว้รอได้เลย

ระบบ iOS

ระบบ Androaid

ดาวนโหลดแอปเป๋าตัง
ดาวนโหลดแอปเป๋าตัง

4.กดรับสิทธิ์ผ่าน แอปเป๋าตังได้ทุกวัน โดยรัฐจ่ายให้สูงสุดวันละ 150 บาท และวงเงิน 3,000 บาทต่อคน โดยสามารถกดรับสิทธิ์และใช้ซื้อของได้ในเวลา 6.00 น. ถึง 23.00 น. ทุกวัน

กดรับสิทธิ์คนละครึ่ง
กดรับสิทธิ์คนละครึ่ง

5.เมื่อต้องการซื้อของโดยใช้สิทธิ์คนละครึ่ง ก่อนชำระเงินท่านต้องเติมเงินเข้าแอปเป๋าตังก่อน เช่น สินค้า 300 บาท ท่านกดรับสิทธิ์คนละครึ่งในแอปเป๋าตัง 150 บาท และท่านต้องเติมเงินเข้า G-Wallet อีก 150 บาท ถึงจะสามารถซื้อสินค้าชื้นนี้ได้

ซื้อของในร้านค้าที่ร่วมโครงการ
ซื้อของในร้านค้าที่ร่วมโครงการ

6.เข้าแอป สแกน QR ร้านค้า ในวงเงิน 150 บาทที่รัฐจ่ายให้ ไม่สามารถกดเป็นเงินสด หรือรับแลกเงินสดได้

สแกนจ่ายเงินคนละครึ่ง
สแกนจ่ายเงินคนละครึ่ง

7.เมื่อชำระเรียบร้อยแล้ว ก็ขอให้แจ้งแม่ค้าว่า “จ่ายแล้วนะ” เพื่อให้แม่ค้ารับทราบว่าเราได้ทำการจ่ายเงินเขาแล้ว

ชำระเงินคนละครึ่งแล้ว
ชำระเงินคนละครึ่งแล้ว

สรุปท้ายข่าว

ทุกคนมีสิทธิ์ลงรับสิทธิ์คนละครึ่งได้รับวงเงิน 3,000 บาทในมาตรการคนละครึ่ง ยกเว้นกลุ่มที่มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้นที่ไม่สามารถรับสิทธิ์นี้ได้

 

ติดต่อเพิ่มเติม :
สาขาธนาคารกรุงไทย โทร 02-111-1144

เรื่องที่เกี่ยวข้อง