เงินเข้าบัตรคนจน

ตารางเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเมษายน 2564

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ตารางเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเมษายน 200-300 บาทเหมือนเดิม

สรุปตารางเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเมษายน รับสิทธิพิเศษเหมือนเดิม 6 รายการสำหรับผู้ถือบัตรคนจนกว่า 13.8 ล้านใบ