สิทธิประโยชน์และสวัสดิการรัฐ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

ตารางเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเมษายน 200-300 บาทเหมือนเดิม

แชร์

ส่งไลน์

สรุปตารางเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนเมษายนรับรวม 6 รายการ

 1. วงเงินรูดซื้อสินค้า
 2. วงเงินค่าโดยสาร
 3. ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม
 4. เงินช่วยค่าไฟฟ้า
 5. เงินช่วยค่าน้ำประปา
 6. เงินเพิ่มผู้พิการ
ตารางเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเมษายน
ตารางเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเมษายน

เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเมษายนวันที่ 1

วงเงินรูดซื้อสินค้า

ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับวงเงินรูดซื้อสินค้าตามเกณฑ์รายได้

ท่านจะได้รับวงเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเมษายนในวันที่ 1 และต้องใช้สิทธิวงเงินนี้ให้หมดภายในวันที่ 30 เมษายน (ยอดวงเงินนี้ไม่สามารถสะสมหรือกดเป็นเงินสด ATM ออกมาได้)

วงเงินค่าโดยสาร

บัตรคนจน hybrid 2 chips
บัตรคนจน hybrid 2 chips

*สำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่น Hybrid 2 chips มีเฉพาะผู้ที่อยู่ในจังหวัด กรุงเทพฯ สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร นครปฐม และ อยุธยา

ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม

ใช้เป็นส่วนลดในการซื้อก๊าซหุงต้มกับร้านค้าที่เข้าร่วมรายการ (ชำระผ่านเครื่อง EDC) จะได้รับเป็นวงเงินช่วย 45 บาท/3 เดือน ต้องใช้ให้หมดในรอบ หากมีวงเงินคงเหลือจะถูกตัดยอดส่วนนี้ออกไป

ตัวอย่าง ท่านได้รับยอดเงินส่วนลดค่าก๊าซหุงต้มในวันที่ 1 เม.ย. ท่านจะต้องใช้สิทธินี้ภายในวันที่ 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 2564 หากใช้ไม่ทัน สิทธิส่วนลดค่าก๊าซหุงต้มนี้จะถูกตัดออกไป (ไม่สามารถสะสมวงเงินได้)

รอบเงินเข้าวันที่ 18 เมษายน

สำหรับผู้ที่จะได้รับคือจะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ เช่น ลงทะเบียนรับเงินช่วยค่าน้ำประปา และลงทะเบียนรับส่วนลดค่าไฟฟ้า เป็นต้น โดยยอดเงินที่คืนจะได้รับผ่านระบบ e-Money ภายในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถกด ATM เป็นเงินสดออกมาใช้ได้

ส่วนลดค่าไฟฟ้าไม่เกิน 230 บาท/เดือนสำหรับผู้ถือบัตรคนจน
ส่วนลดค่าไฟฟ้าไม่เกิน 230 บาท/เดือนสำหรับผู้ถือบัตรคนจน

ผู้ที่ใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวงไทยสามารถลงทะเบียนรับส่วนลดค่าไฟฟ้า 230 บาท/เดือน ได้

*หมายเหตุ

 1. หากเดือนไหนท่านใช้ไฟฟ้าเกิน 230 บาท ท่านจะไม่ได้รับเงินคืน
 2. รอบเงินคืนจะเป็นในรอบเดือนถัดไป เช่น เดือนมีนาคม ท่านชำระค่าไฟฟ้า 150 บาท ท่านจะได้รับเงินคืน 150 บาท ในวันที่ 18 เมษายน เป็นต้น
 3. 1 ครอบครัว / 1 สิทธิ โดยยึดตามเลขที่หม้อแปลงไฟฟ้า
ส่วนลดค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท/ครัวเรือน
ส่วนลดค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท/ครัวเรือน

ผู้ใช้น้ำประปานครหลวง และการประปาส่วนภูมิภาค สามารถลงทะเบียนเพื่อรับส่วนลดค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาท/เดือนได้

*หมายเหตุ

 1. หากเดือนไหนท่านใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท ท่านจะไม่ได้รับเงินคืน
 2. รอบเงินคืนจะเป็นในรอบเดือนถัดไป เช่น เดือนมีนาคม ท่านชำระค่าน้ำประปา 80 บาท ท่านจะได้รับเงินคืน 80 บาท ในวันที่ 18 เมษายน เป็นต้น
 3. 1 ครอบครัว / 1 สิทธิ โดยยึดตามเลขที่ของมิเตอร์น้ำประปา

เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 22 เมษายน

ได้เฉพาะผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยจะได้รับเงินช่วยจำนวน 200 บาทผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ยอดเงินนี้ท่านสามารถกด ATM ออกมาใช้ได้ โดยดูวิธีกดเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 

สำหรับยอดวงเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเมษายนจะไม่มีวงเงินเพิ่มกำลังซื้อแล้ว

อ้างอิง 1, อ้างอิง 2

เรื่องใหม่ล่าสุด

สินเชื่อ อสม วิธียื่นขอสมัครสินเชื่อ อสม หรือ สินเชื่อสุขใจ 3,000 - 5,000 บาท

สินเชื่อ อสม กู้ได้คนละ 5000 บาท ไม่เช็คบูโร เงินโอนเข้าบัญชี ธกส

วิธีสมัครสินเชื่อ อสม หรือ สินเชื่อสุขใจ หนึ่งในสินเชื่อในเครือบริษัทบุญเติม ให้อสม กู้เงินในแอปเงินกู้ สมาร์ท อสม (smart อสม) รายละ 3,000 – 5000 บาท

วิธีสมัครสินเชื่อแรบบิทแคช pantip ตามคำแนะนำ 100 คะแนนเต็ม ได้วงเงิน 50,000 บาท

วิธีสมัครแรบบิทแคช pantip มีคนได้ 100 คะแนน แอปกู้เงินถูกกฎหมาย

แนะนำวิธีสมัครแรบบิทแคช pantip มีคนมาแนะนำว่าลงทะเบียนได้คะแนน 100 ทำให้กู้สินเชื่อแรบบิทแคช rabbit cash ผ่านการอนุมัติได้วงเงิน 50,000 บาท

ขอสเตทเม้นกรุงเทพผ่านแอป bualuangM app และ วิธีขอสเตทเม้นออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

วิธีขอสเตทเม้นกรุงเทพ statement ย้อนหลังออนไลน์ ผ่านแอปมือถือ 2565

วิธีและขั้นตอนขอสเตทเม้นย้อนหลังธนาคารกรุงเทพ ล่าสุดสามารถขอสเตทเม้นกรุงเทพได้ผ่านแอป Bualuang M หรือ ขอรายการเดินบัญชีออนไลน์ได้แล้ว