ตารางเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเมษายน 200-300 บาทเหมือนเดิม

สรุปตารางเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนเมษายนรับรวม 6 รายการ

 1. วงเงินรูดซื้อสินค้า
 2. วงเงินค่าโดยสาร
 3. ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม
 4. เงินช่วยค่าไฟฟ้า
 5. เงินช่วยค่าน้ำประปา
 6. เงินเพิ่มผู้พิการ
ตารางเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเมษายน
ตารางเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเมษายน

เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเมษายนวันที่ 1

วงเงินรูดซื้อสินค้า

ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับวงเงินรูดซื้อสินค้าตามเกณฑ์รายได้

 • ผู้ที่มีรายได้ไม่เกินปีละ 30,000 บาท จะได้รับเงิน 300 บาท
 • ผู้ที่มีรายได้ 30,000 – 100,000 บาท จะได้รับเงิน 200 บาท

ท่านจะได้รับวงเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเมษายนในวันที่ 1 และต้องใช้สิทธิวงเงินนี้ให้หมดภายในวันที่ 30 เมษายน (ยอดวงเงินนี้ไม่สามารถสะสมหรือกดเป็นเงินสด ATM ออกมาได้)

วงเงินค่าโดยสาร

 • ค่าโดยสารรถเมล์ และรถไฟฟ้า 500 บาท/เดือน * (ชำระค่าโดยสารผ่านระบบ e-Ticket)
 • ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาท/เดือน
 • ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาท/เดือน
บัตรคนจน hybrid 2 chips
บัตรคนจน hybrid 2 chips

*สำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่น Hybrid 2 chips มีเฉพาะผู้ที่อยู่ในจังหวัด กรุงเทพฯ สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร นครปฐม และ อยุธยา

ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม

ใช้เป็นส่วนลดในการซื้อก๊าซหุงต้มกับร้านค้าที่เข้าร่วมรายการ (ชำระผ่านเครื่อง EDC) จะได้รับเป็นวงเงินช่วย 45 บาท/3 เดือน ต้องใช้ให้หมดในรอบ หากมีวงเงินคงเหลือจะถูกตัดยอดส่วนนี้ออกไป

 • รอบที่ 1 – ต.ค. – ธ.ค. ได้รับ 45 บาท
 • รอบที่ 2 – ม.ค. – มี.ค. ได้รับ 45 บาท
 • รอบที่ 3 – เม.ย. -มิ.ย. ได้รับ 45 บาท
 • รอบที่ 4 – ก.ค. – ก.ย. ได้รับ 45 บาท

ตัวอย่าง ท่านได้รับยอดเงินส่วนลดค่าก๊าซหุงต้มในวันที่ 1 เม.ย. ท่านจะต้องใช้สิทธินี้ภายในวันที่ 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 2564 หากใช้ไม่ทัน สิทธิส่วนลดค่าก๊าซหุงต้มนี้จะถูกตัดออกไป (ไม่สามารถสะสมวงเงินได้)

รอบเงินเข้าวันที่ 18 เมษายน

สำหรับผู้ที่จะได้รับคือจะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ เช่น ลงทะเบียนรับเงินช่วยค่าน้ำประปา และลงทะเบียนรับส่วนลดค่าไฟฟ้า เป็นต้น โดยยอดเงินที่คืนจะได้รับผ่านระบบ e-Money ภายในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถกด ATM เป็นเงินสดออกมาใช้ได้

ส่วนลดค่าไฟฟ้าไม่เกิน 230 บาท/เดือนสำหรับผู้ถือบัตรคนจน
ส่วนลดค่าไฟฟ้าไม่เกิน 230 บาท/เดือนสำหรับผู้ถือบัตรคนจน
 • ส่วนลดค่าไฟฟ้า ไม่เกินครอบครัวละ 230 บาท/เดือน

ผู้ที่ใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวงไทยสามารถลงทะเบียนรับส่วนลดค่าไฟฟ้า 230 บาท/เดือน ได้

*หมายเหตุ

 1. หากเดือนไหนท่านใช้ไฟฟ้าเกิน 230 บาท ท่านจะไม่ได้รับเงินคืน
 2. รอบเงินคืนจะเป็นในรอบเดือนถัดไป เช่น เดือนมีนาคม ท่านชำระค่าไฟฟ้า 150 บาท ท่านจะได้รับเงินคืน 150 บาท ในวันที่ 18 เมษายน เป็นต้น
 3. 1 ครอบครัว / 1 สิทธิ โดยยึดตามเลขที่หม้อแปลงไฟฟ้า
ส่วนลดค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท/ครัวเรือน
ส่วนลดค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท/ครัวเรือน
 • ส่วนลดค่าน้ำประปา ไม่เกินครอบครัวละ 100 บาท/เดือน

ผู้ใช้น้ำประปานครหลวง และการประปาส่วนภูมิภาค สามารถลงทะเบียนเพื่อรับส่วนลดค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาท/เดือนได้

*หมายเหตุ

 1. หากเดือนไหนท่านใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท ท่านจะไม่ได้รับเงินคืน
 2. รอบเงินคืนจะเป็นในรอบเดือนถัดไป เช่น เดือนมีนาคม ท่านชำระค่าน้ำประปา 80 บาท ท่านจะได้รับเงินคืน 80 บาท ในวันที่ 18 เมษายน เป็นต้น
 3. 1 ครอบครัว / 1 สิทธิ โดยยึดตามเลขที่ของมิเตอร์น้ำประปา

เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 22 เมษายน

ได้เฉพาะผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยจะได้รับเงินช่วยจำนวน 200 บาทผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ยอดเงินนี้ท่านสามารถกด ATM ออกมาใช้ได้ โดยดูวิธีกดเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 

สำหรับยอดวงเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเมษายนจะไม่มีวงเงินเพิ่มกำลังซื้อแล้ว

อ้างอิง 1, อ้างอิง 2

LINE icon

ส่งไลน์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

วิธีใช้เงินโครงการเพิ่มกำลังซื้อ 200 บาท วงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

วิธีใช้เงินโครงการเพิ่มกำลังซื้อ 200บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

แนะนำวิธีใช้เงินโครงการเพิ่มกำลังซื้อ กลุ่มผู้ได้รับสิทธิและใช้สิทธิวงเงิน 200 บาทผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรประชาชน

โครงการเพิ่มกำลังซื้อเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกเดือนละ 200 บาท

โครงการเพิ่มกำลังซื้อ เพิ่มเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อีก 1,200 บาท

พร้อมเพิ่มเงินเข้าบัตรคนจนอีก 1200 บาทแบ่งจ่ายเดือนละ 200 บาทในโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 3 ก.ค. – ธ.ค. 64