แอปมายโมล่ม

ธนาคารออมสินขอโทษเหตุทำให้แอปมายโมใช้งานไม่ได้มาหลายวัน

สินเชื่อธนาคาร

ธนาคารออมสินขอโทษ กรณีระบบแอปมายโมใช้งานไม่ได้ 2 วันติด

ธนาคารออมสินขอโทษที่ทำให้แอปมายโมใชังานไม่ได้มา 2 วันแล้ว พร้อมเร่งดำเนินการแก้ไขเต็มที่โดยปัญหามาจากประชาชนใช้งานเป็นจำนวนมาก