เกณฑ์พิจารณาสินเชื่อเสริมพลังฐานราก

สินเชื่อธนาคาร
เกณฑ์พิจารณาสินเชื่อเสริมพลังฐานรากรอบใหม่

เกณฑ์พิจารณาสินเชื่อเสริมพลังฐานรากรอบใหม่ 50,000 บาท

เปิด 11 เกณฑ์พิจารณาสินเชื่อเสริมพลังฐานรากรอบใหม่หากท่านอยู่ในกลุ่มนี้ท่านจะไม่สามารถรับเงินกู้ของดครงการนี้ได้